<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange
Byggeprosjekter

Miljøsatsingen øker i bygg- og anleggsbransjen: Et dypdykk fra Pipeline Q1 2024

Bærekraft og miljøbevissthet står høyt på agendaen i norsk bygg- og anleggsbransje. Strengere krav til bygg og anlegg motiverer aktører til å gå lenger enn minimumsstandardene, noe som gjenspeiles i en markant økning av miljøsertifiserte prosjekter de siste årene.

Miljøsatsing

 

Betydelig verdi og vekst

 1. Fra 48 til over 140: I 2015 var 48 igangsatte miljøsertifiserte prosjekter et bevis på bransjens økende engasjement for bærekraft. I 2023 har dette tallet steget til over 140 og tallene for 2024 tyder på en videre vekst.

 2. Økt verdi: Ikke bare antallet, men også verdien av miljøsertifiserte prosjekter har økt betydelig. I 2023 representerte disse prosjektene en total verdi på over 71 milliarder kroner, noe som demonstrerer den betydelige rollen de spiller i bransjen.


Last ned vår nyeste rapport gratis

En positiv utvikling

Miljømerking av prosjekter har vist seg å være en effektiv strategi for å fremme bærekraftig bygging. Andelen miljømerkede prosjekter har økt betydelig de siste årene og representerer nå en betydelig del av den totale verdien av byggeprosjekter. Det er imidlertid viktig å merke seg at utviklingen varierer mellom ulike grupper av prosjekter. For å sikre en jevn og positiv utvikling er det nødvendig med videre innsats for å øke bevisstheten om fordelene med miljømerking og for å fjerne eventuelle barrierer for implementering.

Utvikling over tid

Graf utvikling miljømerket prosjekter

Grafen fra Pipeline Q1 2024 viser en klar stigende tendens i antall miljømerkede prosjekter, spesielt i 2027. Andelen kan øke fra 10 prosent til over 20 prosent i 2027.

Fordeling av miljømerkede prosjekter

 • Hotell- og restaurantsektoren troner øverst med en andel på nesten 20 prosent av den totale verdien.
 • Skoler, samlingslokaler og samferdselsprosjekter følger tett etter.
 • Innen el-anlegg og isolering er det skoler og samlingslokaler som topper med de høyeste verdiene.
 • Hotell- og restaurantbransjen, i tillegg til helsevesenet, ligger også over 10 prosent i denne kategorien.
 • Innen varmesystemer og ventilasjon forblir alle verdier under 10 prosent. Hotell og restaurant, skoler og samferdselsprosjekter utgjør de med høyest verdier i denne kategorien.

Geografisk fordeling

 • Oslo troner øverst med en andel på 12,6 prosent av planlagte prosjekter, etterfulgt av Vestland 12,3 prosent og Akershus 11,7 prosent.
 • Når det gjelder miljømerking, er Oslo også ledende, med 25,2 prosent av verdiene knyttet til miljømerkede prosjekter.
 • Oslo dominerer også innen el-anlegg og isolering, men her tar Vestland og Trøndelag andre- og tredjeplass.
 • For varme og ventilasjon utgjør Oslo igjen den største andelen med 25 prosent av prosjektverdiene, etterfulgt av Trøndelag og Akershus.

Miljøbevissthet i fokus 

Tallene fra Pipeline Q1 2024 viser en tydelig tendens: miljøbevissthet og bærekraft står på agendaen i norsk bygg- og anleggsbransje. Økningen i miljøsertifiserte prosjekter de siste årene er et bevis på dette engasjementet.

Pipeline Q1 2024 tilbyr mer enn bare tall. Rapporten gir innsikt i markedets nåværende tilstand, igangsettingen på landsbasis, den geografiske fordelingen, hovedkategoriutvikling, entrepriseformer, byggherretyper, andel nybygg, samt de største prosjektene og bedriftene i Q1 2024. Denne innsikten er et verdifullt verktøy for alle aktører i bransjen, enten du er entreprenør, eiendomsutvikler, arkitekt, ingeniør eller annen aktør.

For de som søker ytterligere innsikt, står Byggfakta og Prognosesenteret klare til å gi dyptgående analyser om ditt marked og for fremtiden. Gjennom sitt samarbeid har de innsikten som gir kundene et fortrinn i markedet – noe du vil kunne se mer av i rapportene fremover.

Er du nysgjerrig på å utforske rapporten nærmere? Fyll ut skjemaet for innsikt som kan hjelpe deg med å forberede 2024.

Mockup_spread Pipeline Q1-2