<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange
Markedsføring

Hvilke type leads finnes det?

I byggebransjen, som i alle andre bransjer, er det avgjørende å generere leads for å skaffe nye kunder. Men ikke alle leads er like verdifulle. Ved å forstå forskjellige type leads kan du bedre målrette din innsats og øke konverteringsraten din.

Leads

Forskjellen på 4 type leads

Marketing Qualified Leads (MQLs)

MQLs i byggebransjen representerer potensielle kunder som har vist spesifikke tegn av interesse for dine produkter eller tjenester. Disse signalene kan variere, men typisk inkluderer de handlinger som:

 1. Registrering for et nyhetsbrev på nettstedet ditt: Dette viser en vilje til å motta mer informasjon om din virksomhet og indikerer en interesse for å holde seg oppdatert på dine tilbud og nyheter.
 2. Nedlasting av en brosjyre eller e-bok om dine produkter eller tjenester: Dette indikerer en dypere interesse for dine løsninger, da personen aktivt søker etter mer informasjon om hva du tilbyr.
 3. Besøk på nettstedet og visning av spesifikke produkter eller tjenester: Når potensielle kunder utforsker spesifikke sider på nettstedet ditt, spesielt de som beskriver produkter eller tjenester i detalj, tyder det på at de aktivt vurderer eller søker etter løsninger som du tilbyr.
 4. Men visste du at bare 2 % av de besøkende legger igjen kontaktinformasjonen sin? Heldigvis finnes det en løsning for å nå de andre 98% - les om løsningen her
 5. Deling eller liking av et av dine innlegg på sosiale medier: Dette viser ikke bare interesse for innholdet ditt, men indikerer også en villighet til å engasjere seg med din merkevare og potensielt dele den med sitt eget nettverk, noe som kan øke synligheten og rekkevidden din.

Disse handlingene signaliserer en økende grad av engasjement og interesse fra potensielle kunder og antyder at de er i en fase der de kan være klare til å ta neste skritt, for eksempel å planlegge en konsultasjon eller be om et tilbud. Imidlertid kan det hende at de trenger ytterligere oppfølging eller påvirkning for å konvertere til faktiske kunder.

TIPS: Det er viktig å følge opp med relevant og verdifullt innhold, samt å tilby støtte og veiledning for å hjelpe dem med å ta det siste steget i kjøpsprosessen.

Les også: Vil du arbeide mer effektivt? Planlegg markedsstrategi og riktig kanal

marketing 4

Sales Qualified Leads (SQLs)

I byggebransjen representerer potensielle kunder som har utvist handlinger og signaler som tyder på en høy grad av kjøpsintensjon og forberedelse. Typiske indikatorer på SQLs inkluderer:

 1. Kontaktet deg for å be om mer informasjon om dine produkter eller tjenester: Dette viser en direkte interesse for å lære mer om hva din virksomhet tilbyr og hvordan det kan møte deres behov eller løse deres problemer.

 2. Bedt om et pristilbud: Når potensielle kunder aktivt ber om priser, antyder det at de er i en fase der de sammenligner alternativer og er klar til å ta et beslutning.

 3. Bestilt en befaring eller konsultasjon: Dette indikerer en konkret interesse for å utforske dine løsninger nærmere, og potensielt vurdere dem for å se om de passer til deres spesifikke behov og krav.

 4. Gitt uttrykk for et konkret behov eller problem de ønsker løst: Når potensielle kunder tydelig kommuniserer hva de trenger eller hvilket problem de ønsker å løse, er det et sterkt tegn på at de har identifisert behovet sitt og er i markedet for en løsning.

Handlingene signaliserer at potensielle kunder er i en avsluttende fase av kjøpsprosessen. De har gjennomført sin egen forskning, forstått deres behov og krav, og er nå i aktiv dialog med leverandører for å finne den beste løsningen for seg selv. Deres fokus kan være å sammenligne priser, vurdere fordeler og ulemper ved forskjellige tilbud og sikre at de velger den mest passende leverandøren.

TIPS: At følge opp med skreddersydde tilbud og løsninger, samt tilby ekspertveiledning og støtte, kan være avgjørende for å hjelpe dem med å ta den endelige beslutningen og konvertere til fornøyde kunder.

Marketing

Product Qualified Leads (PQLs):

Product Qualified Leads (PQLs) i byggebransjen er potensielle kunder som har hatt en direkte erfaring med et av dine produkter eller tjenester, noe som indikerer en dypere grad av interesse og engasjement. Typiske indikatorer på PQLs inkluderer:

 1. Testet ut et av dine produkter eller tjenester gjennom en gratis prøveperiode: Når potensielle kunder aktivt velger å prøve ut en av dine løsninger, gir det dem muligheten til å oppleve produktets funksjonalitet og verdi før de forplikter seg til å kjøpe det. Dette viser en konkret interesse for å evaluere hvordan produktet kan løse deres behov eller problemer.

 2. Vært med på en demo eller workshop: Gjennom deltakelse i en demo eller workshop får potensielle kunder muligheten til å få en grundig gjennomgang av produktet eller tjenesten din. Dette kan hjelpe dem med å forstå produktets funksjoner, fordeler og bruksområder på en mer hands-on måte, og kan øke deres tillit og interesse for å ta det videre.

 3. Gitt positive tilbakemeldinger om et av dine produkter eller tjenester: Når potensielle kunder gir ros eller positive tilbakemeldinger om produktet eller tjenesten din, indikerer det en tilfredshet med deres erfaring og en anerkjennelse av produktets verdi. Dette viser en høy grad av interesse og kan signalisere at de er åpne for å utforske ytterligere samarbeid eller kjøp.

Disse handlingene viser at potensielle kunder har hatt en direkte og positiv interaksjon med dine produkter eller tjenester, noe som gjør dem til verdifulle leads med stor sannsynlighet for å konvertere til kunder. 

TIPS: Følg opp disse kundene gjennom å tilby ytterligere støtte, veiledning og tilpassede tilbud. Det kan hjelpe med å overbevise dem om verdien av din løsning og øke sjansene for en vellykket konvertering.

Marketing 3

Service Qualified Leads (SQLs):

I byggebransjen kan Sales Qualified Leads (SQLs) være potensielle kunder som har vist spesifikke tegn på å være klare til å ta en beslutning om kjøp. Dette kan inkludere handlinger som:

 1. Kontaktet kundeservice med et spørsmål eller problem: Når potensielle kunder aktivt tar kontakt med kundeservice for å få hjelp eller svar på spørsmål, tyder det på en direkte interesse for dine produkter eller tjenester. Dette kan indikere at de er i en fase der de aktivt utforsker mulighetene og trenger ytterligere veiledning før de tar en kjøpsbeslutning.

 2. Gitt uttrykk for misnøye med et produkt eller en tjeneste: Selv om det kan virke negativt ved første øyekast, kan tilbakemeldinger fra potensielle kunder som uttrykker misnøye eller bekymring faktisk være verdifulle leads. Det viser at de er engasjert og interessert nok til å kommunisere med din virksomhet, og det gir deg muligheten til å adressere deres bekymringer og vise at du tar deres behov på alvor.

 3. Vist interesse for å oppgradere til et bedre produkt eller en tjeneste: Når potensielle kunder viser interesse for å oppgradere til et høyere nivå av produkt eller tjeneste, indikerer det en anerkjennelse av verdien din virksomhet tilbyr, samt en vilje til å investere mer for å få større fordeler eller funksjoner. Dette er et sterkt tegn på kjøpsintensjon og kan signalisere at de er klare til å ta det neste steget.

Disse handlingene reflekterer en økende grad av engasjement og interesse fra potensielle kunder. Det indikerer også at de er i en fase der de er klare til å ta en beslutning om kjøp. Det er viktig å følge opp disse kundene på en måte som adresserer deres behov og bekymringer.

TIPS: Tilby skreddersydde løsninger og tilbud for å hjelpe dem med å konvertere til fornøyde kunder.

 

Ønsker du å lære mer om hvordan vi kan hjelpe din bedrift med å få flere leads

Ta kontakt med riktig person på telefon, eller chat med oss alle hverdager mellom kl 8-16. Du kan også skrive en e-post til support@byggfakta.no

 

Få kunnskap og innspirasjon i vår blogg

Se alle blogginnlegg her