<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange
Markedsføring

Hvordan skal man markedsføre i nedgangstider?

De fleste av oss har vel hatt noen utfordringer det siste året og det er mange som synes markedssituasjonen er ekstra vanskelig om dagen. Men det er også mange som ser store muligheter og er fremtidsoptimister.  

I disse tider er det utvilsomt tøft for mange og dette kan påvirke markedsaktivitetene, men er det lurt å la seg påvirke? Hvordan og hvorfor skal man egentlig markedsføre seg når det er nedgangstider for å komme seg best mulig igjennom? 

Vær kreativ

Vår påstand er at det i tøffe tider er det viktigere enn noen gang å være kreativ og finne nye måter for å justere, satse og skille seg ut. Finne nye måter å jobbe med sine tjenester og produkter på, å vri blikket i en uventet retning og se mulighetene for å endre miljø og kundegrunnlag - eller åpne opp for å bli enda større.

Bestem deg, vær modig

Henrik Larsson-Broman ved Prosales gjennomgikk over 50 forskjellige studier som ble utført for å undersøke hvem som var vinnere av tidligere økonomiske nedgangstider. Hva har alle disse studiene til felles? Hva gjorde vinnerne? Vel, de hadde mot og styrke til å våge å investere. Da andre trakk seg tilbake, beholdt eller økte vinnerne investeringene innen markedsføring og salgsutvikling.

” Vinnerne har mot og styrke til å tørre å investere. En studie på over 600 selskaper under
den økonomiske nedgangen på 1990-tallet, viste at de som investerte i proaktive salgstiltak og markedsføring hadde en gjennomsnittlig vekst på 275 prosent da konjunkturene snudde. De som hadde redusert markedsføringsinnsatsen hadde bare en vekst på 19 prosent. “ - Prosales

3 ting som det er verdt å tenke på: 

1.    Tenk deg om før du kutter markedsføringsbudsjettet ditt: Det er nå du virkelig har muligheten til å skaffe deg en god posisjon i markedet. Med den økonomiske usikkerheten i nedgangstidene kan den faktisk koste deg mindre og du kan høste større gevinster.

2.    Se på markedsføringsstrategien din: Har du en god markedsføringsstrategi? Det er tid for å ta en titt på den nå. Se på målretting, målgrupper, taktikk og posisjonering mm. Hvis du ikke har en strategi, er det på tide å lage en.

3.    Ha fokus: Ha en langsiktig strategi for markedsaktivitetene dine, det er viktig. Når flere kutter budsjetter og fokuserer i større grad på det kortsiktige, kan et langsiktig fokus gi deg mer synlighet og en sterkere posisjon i markedet ditt.

Også ifølge Erik Modig, Dr. i markedsføring ved Handelshøyskolen i Stockholm viser forskning at det er billigere å få markedsandeler når økonomien er nede. Han mener at markedsføringsbudsjettet bør holdes, og at du med klok markedsføring har muligheten til å gjøre den kommende lavkonjunkturen til din fordel. 

Kollegaen, professor Micael Dahlén, er enig i at selskaper som investerer mer og smart i markedsføring blir oppfattet som vellykkede. Bedrifter som investerer i en lavkonjunktur, signaliserer styrke og selvtillit. Ifølge studier oppfattes disse selskapene å ha mer og tilby, mer vellykket og å utvikle mer interessante produkter og tjenester. Og tvert imot - de som velger å spare på markedsføringen er de som ikke har så mye selvtillit og at kundene føler at de ikke har den styrken som skal til. En lavkonjunktur betyr ofte besparelser på mange områder. I dårligere tider øker fokuset og viktigheten av å knytte salgs- og markedsføringsinnsats til målbare resultater. 

Forsikre deg om at du har kontroll over din del av markedet og at du har et så godt beslutningsgrunnlag som mulig gjennom forskjellige kilder. En markedsanalyse fra Byggfakta viser hvilke deler av markedet som øker/synker, fordelt på konstruksjonskategori og geografi. Selv i lavkonjunktur tider er det ofte delmarkedet som øker, kanskje de mest lønnsomme prosjektene eller segmentene du kan flytte fokus og handling til. For eksempel øker offentlig bygging og investeringer i infrastruktur ofte i lavkonjunkturen.

Hva gjør vi i Byggfakta for å lykkes


1.    Vi øker vår salgs- og markedsføringsinnsats. Vi er synlige i markedsføring både digitalt også på trykk og via direkte markedsføring. Målrettet markedsføring som er rask, skarp og direkte. Alltid til riktig målgruppe og til rett tid i prosjektene. Dette hjelper vi også våre kunder med.

2.  Vi har igjen utviklet nye tjenester og utvidet vårt sortiment ytterligere. Vi lanserer flere nye og SMARTE-tjenester, og vi oppfordrer også kundene våre til både å ta del i, utnytte og ta etter oss. Benytt anledningen til å lansere nyheter nå!

3.  Vi reduserer på ingen måte vår overvåking av prosjektmarkedet. Vår informasjonsinnsamling er viktigere nå enn noensinne og vi alle sammen viser at vi har både makt og mot til å satse!

Les mer om dette i Byggfaktas ABC