<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange
Trender

Hvordan blir byggeaktiviteten i din kommune i 2023?

Byggfakta har tatt pulsen på norske kommuners fremtidige bygg- og anleggsplaner. 

«Kommunerapporten 2023» har som vanlig hentet tallmateriale fra prosjektdatabasen Byggfakta SMART. Noen av prosjektene er allerede igangsatt, nye prosjekter allerede er inne i databasen, mens andre er - eller kommer til å bli - utsatt. Vi vil også henvise til vår forrige rapport, «Slik blir 2023», hvor nettopp utsettelser er gjennomgangsmelodien, i et bygg- og anleggsmarked preget av en viss uro og usikkerhet.

Her er en smakebit på noen av prosjektopplysningene du kan lese mer om i «Kommunerapporten 2023»:

Rapporten kan også lastes ned i sin helhet HER

Rangeringer:
De tre kommunene med høyest verdi på totale prosjektplaner for 2023 er:
1. Oslo (201 865,1 millioner kroner)
2. Bergen (69 277,3 millioner kroner)
3. Narvik (55 728,0 millioner kroner)

De tre kommunene med høyest verdi på prosjektinvesteringene, per innbygger:
1. Bjerkreim (15 315 812,1 millioner kroner per innbygger)
2. Berlevåg (3 921 081,7 millioner kroner per innbygger)
3. Gulen (3 126 009,0 millioner kroner)

De tre kommunene med høyest totalverdi på prosjekter innen boligsegmentet:
1. Bykle (421,5 millioner kroner)
2. Lier (9 291,5 millioner kroner)
3. Seljord (962,5 millioner kroner)

De tre kommunene med høyest totalverdi innen offentlige bygg- og anleggsprosjekt:
1. Lesja (4792,5 millioner kroner)
2. Flå (2407,5 millioner kroner)
3. Rendalen (1204,5 millioner kroner)

De tre kommunene med høyest verdi på prosjektplaner innen vei, vann og avløp, per innbygger:
1. Bjerkreim (15 132 664,0 millioner kroner)
2. Vik (1 855 468,8 millioner kroner)
3. Osen (1 385 840,7 millioner kroner)

Dette er som nevnt bare et lite utdrag av temaene i «Kommunerapporten 2023». I denne rapporten har vi blant annet innhentet planer og prosjektverdier fra samtlige norske kommuner, som er registrert i vår database. 

Hvordan ligger din kommune an?

LAST NED RAPPORTEN (og tidligere rapporter) GRATIS HER

 

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

Demo1