<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange
Trender

2022 vs 2023

Vi i Byggfakta har gitt ut en rapport som viser utviklingen og hva vi kan forvente for 2023. Vi ser at en rekke faktorer gjør at usikkerheten er større enn på lenge.

Bakteppe er at norsk økonomi faktisk har det ganske bra. Vi sliter med enkelte høye kostnader, men det er ingen grunn til at markedet skal stoppe opp verken nå eller i 2023. Planene for nye byggeprosjekter i 2023 er fantastiske, og hva som skal igangsettes i 2023 har nær tre ganger så stor verdi som det som blir igangsatt i 2022.

Utsettelser
I 2022 har vi sett større usikkerhet ved igangsettelser enn tidligere knyttet til Covid, høye materialkostnader i starten av året, strømpriser, urolighet i Europa og renteendringer senere på året. Allerede i 2016 ble om lag 40 prosent av alle boligprosjekter utsatt i tid. I 2018/2019 økt til 50 prosent av alle boligprosjekter. Under pandemien har graden av utsettelser økt ytterligere og har ligget på 55 - 60 prosent. Med renteøkningen som Norges bank nå gjør og har varslet, er det trolig at det midlertidig blir utsettelser av spesielt boligprosjekter som kanskje kommer over 70 prosent og mer.

Krever større synlighet
Det er nå våre kunder og hele markedet trenger å være synlige der det faktisk bygges og prosjekteres. Nå er det viktig å investere for å holde vekst og omsetningsmål. De som ikke gjør noe, blir taperne. Det markedet vi går inn i er meget utfordrende for bransjen, men det er nå vi gjør forskjellen. Det er nå vi har muligheter til å satse for å komme igjennom en vanskelig periode, som trolig er midlertidig.

Markedsreaksjon
Daglig leder i OBOS varsler mange og store utsettelser i byggebransjen. Han begrunner det med høyere kostnader på strøm, materialer og renter som gjør at flere boligprosjekter blir utsatt. Boligmarkedet fungerer slik at boligprosjekter ikke igangsettes før en viss andel av leilighetene er solgt (halvparten eller noen ganger en del mer). På grunn av usikkerhet blant kjøperne, påvirkning av høyere renter, høyere priser på leiligheter og usikkerhet knyttet til krigen i Ukraina, gjør at mange kjøpere utsetter avgjørelsen om kjøp i en periode. Dette gjør at en del boligprosjekter nå stopper opp. Av samme grunn vil det også være andre byggeprosjekter som påvirkes midlertidig.

Business as usual
Slik vi oppfatter dette, er ingen tjent med at markedet generelt stopper opp bare fordi vi bekymrer oss. Vi mener derfor at vi må møte situasjonen med å tørre å gå videre, sikre beslutninger for å drive sin «butikk» videre selv i en periode hvor markedet er usikkert. Om vi setter oss ned og venter for å se hvordan ting egentlig blir, vil det være med å forsterke nedturen og gå spesielt ut over de som ikke tør å satse. Derfor er det viktig å innse at det er “business as usual” selv i disse tider, og at vi ikke må utsette hvordan vi skal skaffe oss nye kunder fremover.

Les mer om dette HER

2022 vs. 2023
Samlet verdi av de planlagte prosjektene som skal starte opp i 2023 er 2,8 ganger større enn det som er igangsatt samlet i 2022. Det betyr at 2 av 3 prosjekter blir utsatt, dersom volumet av igangsettelser holdes på samme nivå som i år. Dette vitner om en sterk vilje for å starte nye byggeprosjekter, men også en bekreftelse på at det er stor usikkerhet i mange prosjekter.

Det skal tillegges at 2022 ikke er ferdig enda, noe som gjør at det også fremover vil bli endring i tallene, og at det både vil komme nye prosjekter til og prosjekter som er planlagt i 2023 blir flyttet til senere år. Tallene er hentet fra Byggfakta sin database medio oktober 2022.

 

Utslaget er størst i første kvartal, hvor endringen er så stor at kanskje kun 1 av 4 prosjekter blir igangsatt. I siste kvartal neste år er forholdet at 2 av 3 blir igangsatt om igangsettingstallene skulle bli omtrent de samme.

Verdien av prosjektene i 2023 som er planlagt igangsatt er 288 % høyere enn faktiske igangsettingstall i 2022.

Antall prosjekter med planlagt igangsetting er kun 13 prosent høyere i 2023 enn i 2022. Dette betyr at gjennomsnittsprosjektet blir klart større.

Mer om dette i vår rapport «Slik blir 2023» som du kan laste ned HER

 

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

Bestill en gratis demo