<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange
Hero-market-insight-blue-2

Market Insight

Markedsoverblikket til deg som leverandør

Analyser markedet og bygg strategien din

Market Insight er byggebransjens beste verktøy for å skape oversikt over byggeprosjekter, bygg i fylker og kommuner, roller, referanser og mye mer. Med Market Insight får du oversikt over alle byggeprosjektene som er relevante for din bedrift. Slik kan du komme i forkant av dine konkurrenter.

Med noen få klikk kan du lage flotte grafer og dashboard som visualiserer utviklingen i den delen av byggebransjen som er interessant for deg. Det krever kun innlogging og noen få klikk så har du laget din markedsoversikt.

 

Market Insight gir et bredt spekter av alternativer for filtrering av data. Du kan for eksempel filtrere på typer prosjekter, kombinert med et bestemt fylke. Mulighetene er mange, og alt gjøres via en enkel pålogging. 

Alle grafene i Market Insight er dynamiske og oppdateres automatisk når du endrer filtrene. Kombinasjonene er nesten uendelige, og du kan krysse av for alle dataene du ønsker. Med Market Insight kan du lage akkurat den markedsoversikten du trenger for å anskaffe de rette oppdragene i byggebransjen. 

Prøv Market Insight - allerede i dag 

 

Filtrer på alle data om byggeprosjekter

Market Insight inneholder et stort antall avanserte filtre som gjør det mulig å lage svært nøyaktig og presis statistikk over de byggeprosjektene som er av interesse for akkurat din bedrift. Du kan filtrere på all informasjon som finnes i databasen.

Du kan for eksempel filtrere alle byggeprosjekter helt ned på undergrupper og kombinere det med pris, stadiet, anbudsskjema, antall etasjer, byggestart, byggeslutt og mye mer. Dette gjør at du kan lage en enkel oversikt over byggeprosjektene som er relevante for deg.

norges kart1

Detaljert statistikk for bygg og anlegg i fylkene

Market Insight gir også et godt overblikk over fylkene. Du vil enkelt kunne se topp 5 arkitekter, ingeniører og entreprenører. I tillegg kan du se prosjektlister, antall byggeprosjekter, totalpris, areal, byggeprosjekter fordelt per år. Ved å bruke filtrene kan du gjøre det enda mer spesifikt, og velge akkurat de konstruksjonstypene som er av interesse for deg. Du får altså en oversikt over dine forretningsmuligheter med ganske få klikk!

Få et raskt overblikk over dine forretningsmuligheter

kommune_1-2

Markedsoverblikk over byggeprosjekter i kommuner

Market Insight gir også en oversikt over byggingen i de enkelte kommunene. Her har du mulighet til å lage helt konkrete grafer som viser byggeprosjektene i hver enkelt kommune. Ved å bruke filtrene kan du få detaljert kunnskap og statistikk om byggeprosjekter som er relevante for deg og din bedrift. Du kan se hvem som bygger i kommunene, hva som bygges, de største arkitektene, ingeniørene og entreprenørene i kommunene og mye mer. Dette gir deg et nøyaktig bilde av de viktigste aktørene, filtrert helt ned på kommunenivå. 

Se statistikk på alle byggeprosjekter på kommunenivå

Søg på alle roller i byggeprojektet med Live Statistik

Søk på alle roller i byggeprosjektet

Via Market Insight kan du sortere rollene i byggeprosjektene. Her har du mulighet til å søke på alle roller kombinert med type prosjekter. For eksempel kan du se hvem som er ansvarlig for brannvern i en bestemt region, og på et bestemt byggeprosjekt. Eller du kan se den største totalentreprenøren innen ulike områder, på spesielle typer prosjekter eller noe helt annet. 

Det er mange muligheter for å lage detaljert statistikk over akkurat de rollene i byggeprosjektene man ønsker å satse på. 

Få en gjennomgang av mulighetene med Market Insight i dag

Jeg ser helt klart et behov for Market Insight, for dette er en portal som har den viktige informasjonen i byggebransjen. Det er ikke nok å lese om et prosjekt i media. Vi trenger å kjenne detaljene slik at vi kan stille de riktige spørsmålene - slik unngår vi å kaste bort vår egen, men også tiden til våre partnere.

Peter Seielstad Nielsen, Business Development Manager
ISC Rådgivende Ingeniører A/S

Se relasjonen mellom aktører i byggebransjen

Se relasjoner mellom aktører i byggebransjen

En annen spennende funksjon i Market Insight, er muligheten for å se relasjonen mellom aktørene. Med Market Insight kan du få en presis statistikk på hvem som arbeider sammen med hvem - både generelt og på konkrete prosjekter. Du kan også velge en spesifikk byggherre, og se alle prosjekter innenfor en bestemt kategori. Med relasjonsfunksjonen vil det være mulig å se hvilke arkitekter, ingeniører og hoved-/totalentreprenører den valgte byggherren ofte samarbeider med. Denne informasjonen kan være avgjørende kunnskap når man skal sette sammen et sterkt team til for eksempel en totalentreprise. Du kan også bruke funksjonen for å se relasjonen mellom hoved-/totalentreprenører og underentreprenører. 

Kom i gang med Market Insight

PLUS RIKTIG

Market Insight
- 2 versjoner avhengig av behov

Market Insight henvender seg til deg som trenger en detaljert markedsoversikt segmentert på regionalt og kommunalt nivå. Du kan se alle detaljer om roller, segmenter, avtaleformer og aktører i den enkelte kommune. Det er stor forskjell på hvordan konstruksjonen ser ut i de enkelte kommunen.

Market Insight Plus henvender seg til deg som ønsker full markedsinnsikt, jobber proaktivt med hele prosjektets verdikjede og som ønsker å jobbe med relasjoner og samarbeidsmønstre. Du får avgjørende kunnskap som gjør deg i stand til å jobbe mer strategisk og proaktivt med bearbeiding av ditt marked. Ta utgangspunkt i kundenes verdikjede, der beslutninger om produktene dine tas. 

MI og PLUS #

 

Hør mer om mulighetene dine med Market Insight

Fyll ut skjemaet å se hvordan du kan bruke Market Insight i din bedrift.