<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange
Byggeprosjekter

Slik blir 2024

Nå legger vi 2023 bak oss, og ser frem mot et nytt år. Det siste året har for bygg-og anleggsbransjen vært utfordrende. For å forberede oss på et nytt år, er det viktig å ha innsikten i markedet.

Møt 2024 forberedt

I rapporten "Slik blir 2024" ønsker vi å vise utviklingen i byggebransjen i Norge og hva du kan forvente for 2024. Selv om det er mye usikkerhet, ser vi at det er viktig å være forberedt på endringene som kommer. Vi viser markedstrender, entrepriseformer, prosjektstørrelser og aktører for å gi deg den innsikten du trenger for å ta riktige beslutninger i det kommende året.


Last ned rapporten gratis her

Et glimt fra rapporten 

Boligprosjekter

I 2024 ser det ut til at 3 av 4 planlagte nybygg innen boligprosjekter vil bli utsatt. For de som jobber i markedet, vil det være utfordrende å beholde sin andel. Selv om andre deler av markedet forventes å ha lavere utsettelsesrate, ser vi generelt at volumet og antall utsettelser har økt gjennom 2022 og 2023, og det vil fortsette inn i 2024.

Rentehevning og usikkerhet

Boligprosjekter blir ikke igangsatt før en viss andel av leiligheter blir solgt. På grunn av usikkerhet blant kjøpere knyttet til renter, velger mange å utsette kjøpsbeslutningen en periode. På den andre siden, kan dette bidra til at markedet utvikler seg positivt når rentene stabiliserer seg eller snur.

Vår prosjektdatabase SMART viser registrerte planlagte prosjekter med en verdi på over 1 400 milliarder kroner. Likevel peker prognosene for igangsetting i 2024 på en betydelig nedgang, med forventet totalverdi på under 550 milliarder kroner.

Geografisk fordeling og kategorier

Fylkene Viken, Oslo, Vestland og Rogaland forventes å være ledende i byggeprosjekter i 2024. I rapporten får du også innsikt i prosjektkategorier, der boligsektoren utmerker seg med store vekstplaner, selv om realiseringen kan bli utfordrende.

Skjermbilde 2023-12-18 100053

De største prosjektene 2024

Listen over de største prosjektene for 2024 inkluderer imponerende initiativer som batterifabrikker, veibygging og nye sykehus. Disse prosjektene, med en verdi på over 10 milliarder kroner hver, peker på et variert marked.

Enterpriseformer og prosjektstørrelser 

Totalenterprise forblir den største entrepriseformen og utgjør nå 61,4 prosent av verdien på prosjektene der enterpriseformen er kjent for 2024. Prosjekter med en verdi over 500 millioner utgjør den største andelen av verdien for det som skal bygges. 

 

Størrelser

 

 

Er du nysgjerrig på å utforske rapporten nærmere? Fyll ut skjemaet for innsikt som kan hjelpe deg med å forberede 2024.

Mockup_spread