<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange
Bærekraft

Bærekraft i byggeprosjekter

Oppdag hvordan byggebransjen tar bærekraft til nye høyder! En fersk rapport fra Byggfakta gir deg et unikt innblikk i utviklingen og fokuset på bærekraft i miljøvennlige prosjekter.

Veien mot en grønnere fremtid

I siste rapporten fra Byggfakta "Bærekraft i byggeprosjektmarkedet: Veien mot en grønnere fremtid" får du innsikt i ulike aspekter. Alt fra hvordan byggeprosjektene fordeler seg over tid til hvilke prosjekttyper som virkelig satser på bærekraft. Du vil også oppdage hvilke fylker som er best innenfor bærekraftig bygging og hvilke entrepriseformer som virkelig går foran som gode eksempler. Denne rapporten inneholder verdifulle innsikter som kan gi deg en klar forståelse av hva som skjer i byggebransjen.

Last ned rapporten gratis her!

En glimt fra rapporten

Ved å fokusere på de positive sidene og presentere inspirerende prosjekter og bedrifter, ønsker Byggfakta å motivere og oppmuntre til enda flere bærekraftige initiativer – uten å glemme de utfordringene som finnes.

I rapporten får du se at andelen miljømerkede prosjekter har økt betydelig over tid! Mens de kun utgjorde 0,8% av totalen i 2020, har denne andelen økt til 2,1% i 2026. Dette er en tydelig indikasjon på den positive utviklingen mot en mer bærekraftig byggebransje.

Hotell- og restaurantbransjen er en klar leder når det gjelder fokuset på bærekraft, både med hensyn til antall prosjekter og verdi. Bransjen viser et sterkt engasjement for å bygge og opprettholde et solid omdømme, samtidig som de aktivt bidrar til å fremme kravene og standardene i byggebransjen. I tillegg forventer man en økende vektlegging av bærekraft i kommende kontor- og boligprosjekter.

bild 2

Det går også å se i rapporten at Oslo er det mest miljøbevisste fylket, med hele 22% av verdien knyttet til miljømerkede prosjekter. Deretter følger Svalbard, Møre og Romsdal, og Viken.

Når det gjelder entrepriseformer, viser rapporten at samspillsentreprise og delt generalentreprise har størst andel miljømerkede prosjekter. Totalentreprise utgjør den største andelen av entrepriser totalt sett, men har lavere andel når det gjelder miljømerkede prosjekter.

La oss ikke glemme kostnadene og omfanget av bærekraftige prosjekter. Rapporten viser tydelig at de største prosjektene i større grad er miljømerket, og dette understreker betydningen av å satse på bærekraft i byggebransjen.

Er du nysgjerrig på å utforske rapporten nærmere? Last den ned nå for å få innsikter som kan inspirere og bidra til en mer bærekraftig utvikling i byggebransjen!

Bærekraft i byggeprosjekter