<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange

Byggestartsindeksen_transp


 


Siste måned er det nedgang for alle kategorier i igangsettingstallene

Byggfakta lanserer en ny månedlig byggestartsindeks som viser hvordan igangsetting av prosjektmarkedet ser ut og utvikler seg. Indeksen er produsert gjennom en behandling av data fra Byggfaktas byggeprosjektdatabase, og er basert på de estimerte byggekostnadene for de prosjektene Byggfakta registrerer med byggestart. Ved å produsere indeksene og publisere dem med en kort tidsforsinkelse, gir de et tidlig bilde av konstruksjonssyklusen som ikke kan sees i offentlige data før mange måneder senere.

Nedgang for boliger

Det er registrert nedgang i igangsetting av boliger i oktober 2022, viser Byggfakta sin Byggestartsindeks. Tallene viser en nedgang på 12,3 prosent sammenlignet med forrige måned på bolig, og for boligkompleks en nedgang på 10,9 prosent. Ser vi på sammenligningen i forhold til for ett år siden, viser tallene fremdeles en vekst på henholdsvis 0,1 og 12,7 prosent. Tallene for bolig de siste 12 måneder viser en økning i igangsatte boliger for totalt 17,9 milliarder kroner pr. måned.

Nedgang for fritidsbygg og anlegg

Igangsettingstall fra september 2022 viser at fritidsbygg og anlegg har en nedgang siste måned på 2,9 prosent. Sammenlignet med tallene fra samme måned sist år, vises det en oppgang på 9,5 prosent. Byggestartsindeksen fra Byggfakta viser også at igangsettingstallene for fritidsbygg og anlegg siste 12 måneder er på nær 5,9 milliarder kroner pr. måned.

Grunnarbeid

Byggestartsindeksen viser en nedgang på 8,1 prosent sammenlignet med forrige måned. Imidlertid viser tallene sammenlignet med tallene for ett år siden en vekst på 113,0 prosent. Tallene er hentet ut fra Byggfakta sin database denne måneden, og sammenlignet med forrige måned og samme måned for ett år siden og viser at de siste 12 måneder ble det igangsatt grunnarbeider for nær 789 millioner kroner pr. måned.

Oppgang for helsebygg

Byggestartsindeksen for helsebygg viste sterke tall i 2020 og i starten av 2021 før det kom en kraftig nedgang. Siste måned viste det en nedgang på 5,8 prosent. Imidlertid viser tallene sammenlignet for ett år siden en oppgang på 14,9 prosent. Igangsettingstallene fra Byggfakta de siste 12 måneder viser en igangsatt totalverdi på 895 millioner kroner pr. måned. 

GettyImages-1008524604_bw

Hotell

Investeringene i hotellbygg har vært i vekst. Byggfakta sin Byggestartsindeks for oktober 2022 viser at tallene har en nedgang siste måned på 10,9 prosent, noe som gir en vekst sammenlignet med tallene for ett år siden på hele 82,3 prosent. Igangsettingstallene siste måned viser at det er igangsatt hotellprosjekter for 4,2 milliarder kroner pr. måned de siste 12 måneder.

Spennende for industri

Industribygg er i en spennende utvikling viser Byggestartsindeksen for oktober 2022. En nedgang fra forrige måned på 8,6 prosent viser at det nå er usikkerhet. Investeringen for samme måned siste år har økt med 19,0 prosent. Igangsatt industribygg siste 12 måneder utgjør en samlet verdi på over 6,5 milliarder kroner pr måned, viser tallene fra Byggfakta.

Nedgang for kontor og forretning

Byggestartsindeksen fra Byggfakta viser en nedgang i tallene for kontor og forretningsbygg. Totalt viser tallene en nedgang siste måned på 9,4 prosent og en oppgang på 43,0 prosent sammenlignet med tallene for ett år siden. Det er igangsatt kontor og forretningsbygg de siste 12 måneder for over 11,7 milliarder kroner pr måned.

Demo1

Nøkternt for kraftforsyning

Byggestartsindeksen fra Byggfakta for kraftforsyningsprosjekter viser en nedgang siste måned. Totalt er nedgangen på 8,0 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden er oppgangen på 23,8 prosent. Igangsettingsverdien de siste 12 måneder innen dette segmentet er på 7,8 milliarder kroner pr. måned.

Ned for samferdsel

Selv om samferdsel denne måneden har en mindre nedgang sammenlignet med forrige måned på 10,4 prosent, viser tallene sammenlignet med for ett år siden en fin vekst på totalt 21,2 prosent. Tallene baserer seg på Byggfakta sin Byggestartsindeks som også viser at igangsettingsverdien for de siste 12 måneder innen dette segmentet er 8,0 milliarder kroner pr. måned.

Samlingslokaler også ned

Segmentet samlingslokaler på siste Byggestartsindeks fra Byggfakta, viser en nedgang siste måned på 6,9 prosent. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, vises en vekst på 39,6 prosent. Igangsettingstallene de siste 12 måneder innen segmentet er nå 4,2 milliarder kroner pr. måned.

Vekst for skolebygg

Skolebygg som ble igangsatt registrert i Byggestartsindeksen fra Byggfakta de siste 12 måneder, utgjør rett under 3,5 milliarder kroner pr. måned. Dette gir en nedgang fra måneden før på 6,3 prosent. Ser vi på sammenligningen fra samme måned for ett år siden, er veksten på 115,8 prosent. 

Uendret for vei, vann og avløp

Vei, vann og avløp som ble igangsatt registrert i Byggestartsindeksen fra Byggfakta hadde en god vekst siste år. Den er på hele 40,0 prosent. Sammenligninger med forrige måned er det imidlertid en nedgang på 0,1 prosent. Igangsettingstallene for de siste 12 måneder ligger samlet på om lag 20,9 milliarder kroner pr. måned.

Nedgang i aktiviteten på landsbasis

På landsbasis er det i Byggestartsindeksen fra Byggfakta registrert samlet igangsetninger for 55,0 milliarder kroner denne måneden. Dette gir en nedgang siste måned på totalt 9,0 prosent. Imidlertid har veksten det siste året vært god, og sammenlignet med samme måned sist år er veksten på 20,0 prosent. Uten å overtolke tallene var igangsettingstallene for 2021 svært lave og påvirket av usikkerhet knyttet til Covid og høye materialkostnader. Situasjonen er nå vesentlig annerledes, men veksten holdes nå nede av høyere rente, strømpris og usikkerhet knyttet til krigen i Ukraina, og er mer synlig enn forrige måned.

 

Siste måned er det nedgang for hele landet og alle fylker når det gjelder igangsettingstallene

 

Nedgang for Agder

Byggestartsindeksen fra Byggfakta for Agder viser en nedgang på 16,7 prosent sammenlignet med sist måned. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år en oppgang på 0,6 prosent. Igangsettingstallene for fylket er på 2,5 milliard kroner pr. måned rullerende.

Årsvekst på Innlandet

Fylke viser denne gangen en svak vekst i Byggestartsindeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene en nedgang på 8,1 prosent, og en vekst sammenlignet med samme måned for ett år siden på 12,9 prosent. På igangsettingstallene i verdi utgjør dette 3,3 milliard kroner pr. måned rullerende.

Ned for Møre og Romsdal

Siste måned viser Byggestartsindeksen fra Byggfakta en nedgang på 16,8 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, er nedgangen på svake 24,2 prosent. Fylket har dermed registrert igangsettinger denne måneden for en verdi av 1,3 milliard kroner pr. måned rullerende.

Ned for Nordland

Byggestartsindeksen fra Byggfakta for Nordland viser en nedgang sammenlignet med sist måned. Nedgangen er på 4,1 prosent. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at oppgangen for året blir på 20,1 prosent. Igangsettingstallene for fylket er på 3,3 milliard kroner pr. måned rullerende.

Oslo tilbake

Fylket viser denne gangen en nedgang i Byggestartsindeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene en nedgang på 4,4 prosent, og en vekst sammenlignet med samme måned for ett år siden på utrolige 155,1 prosent. Igangsettingstallene i verdi utgjør 11,5 milliard kroner pr. måned rullerende.

Ned for Rogaland

Siste måned viser Byggestartsindeksen fra Byggfakta en nedgang på 7,3 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, er det en oppgang på 6,8 prosent. Fylket har dermed registrert igangsettinger for en verdi av 4,7 milliard kroner pr. måned rullerende.

Svak vekst i Troms og Finnmark

Byggestartsindeksen fra Byggfakta for Troms og Finnmark viser en kraftig nedgang på 17,8 prosent sammenlignet med sist måned. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at nedgangen for året nå er på 28,8 prosent. Igangsettingstallene for fylket er på 1,8 milliard kroner pr. måned rullerende.

Ned i Trøndelag

Fylket viser denne gangen en vekst i Byggestartsindeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene en nedgang på 11,2 prosent, og en vekst sammenlignet med samme måned for ett år siden på 6,7 prosent. Igangsettingstallene i verdi utgjør over 5,3 milliard kroner pr. måned rullerende.

Demo1

Ned for Vestfold og Telemark

Siste måned viser Byggestartsindeksen fra Byggfakta en nedgang på 9,8 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, er veksten på 6,5 prosent. Fylket har dermed registrert igangsettinger for 3,4 milliard kroner pr. måned rullerende.

Endring i Vestland

Byggestartsindeksen fra Byggfakta for Vestland viser en nedgang sammenlignet med sist måned. Nedgangen er på 9,6 prosent. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år en vekst for året på 14,6 prosent. Igangsettingstallene for fylket er på 7,5 milliard kroner pr. måned rullerende.

Opp i Viken

Fylket viser denne gangen en nedgang i Byggestartsindeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene nedgang på 9,4 prosent, og en vekst sammenlignet med samme måned for ett år siden på 7,7 prosent. Igangsettingstallene i verdi utgjør 12,2 milliard kroner pr. måned rullerende, og er det største bygge fylket.

Igangsettingstall

Byggestartsindeksen er som sagt utarbeidet fra informasjoner i Byggfakta sin prosjektdatabase. Indeksen oppdateres månedlig og vi vil  forsøke å peke på noen av funnene som kommer frem i denne type oppstilling.


Spørsmål knyttet til indeksen kan rettes til Byggfakta AS, Pål Engeseth, COO, ple@byggfakta.no mob. +47 958 49 711.

 

Vil du vite mer?

Last ned Byggfakta Trendlinjer igangsetting for Oktober 2022 ved å fylle ut skjemaet. 

Om Byggestartsindeksen

Byggestartsindikatoren produseres hver måned av Byggfakta og er basert på en behandling av data fra landets største byggeprosjektdatabase. Takket være omfattende overvåking av prosjektmarkedet og oppdateringer fra en pågående markedsundersøkelse, kan unik statistikk produseres.

Konstruksjonsstartindikatoren er ment å være en fremtidsrettet og tidlig indikator på byggesyklusen og boligbyggingen. Statistikken skal være enkel og lett å tolke. Gjeldende tall blir ofte publisert og med kort etterslep. Indikatoren har en høy samvariasjon med offentlig produsert byggestatistikk.

Publicering
Indeksen publiseres offentlig den tredje tirsdagen i måneden, kl 07.00. På forespørsel kan media motta en pressemelding en dag i forveien mot embargoen. De sist publiserte indeksene kan lastes ned på www.byggfakta.no/byggstartsindikatorn.

Definitioner:

Byggestart
Et prosjekt er inkludert i konstruksjonsstartindikatoren hvis det gjelder nybygg og har en estimert byggekostnad på minst 1 million NOK, minst en entreprenør er anskaffet og byggestartmåneden har skjedd.

Nybygging
Prosjekter der andelen av byggekostnader knyttet til nybygg er større enn delen knyttet til renovering, vedlikehold, ombygging og tilbygg er klassifisert som nybygg.

Bygninger
Boliger består av bygårder og gruppebygde eneboliger (inkl. Eldreboliger). Andre bygninger består av næringer, lagre, kontorbygg, forretningslokaler, hoteller og restauranter samt fellesskapseiendommer. Konstruksjon som er klassifisert som et anlegg er ekskludert fra beregningene.

Anslått byggekostnad
Viser til total produksjonskostnad eksklusiv byggherrens kostnader ved grunnerverv og merverdiavgift. Anslaget er basert på tilgjengelig informasjon for prosjektet og kan endres underveis i prosjektet.

Beregning
De anslåtte byggekostnadene for prosjektene som anses å ha startet byggingen i løpet av hver måned, konverteres til en indeks fra januar 2011, som deretter justeres for å eliminere variasjon på grunn av kalendereffekter, sesongmønstre og andre faktorer som skaper kortsiktige svingninger . X-13-ARIMA-SEATS brukes til kalenderkorreksjon, sesongjustering og trendestimering. Programmet ble utviklet av US Census Bureau.


Dekning
Sammenlignet med den offisielle statistikken publisert av SSB, har våre data en estimert dekningsgrad på omtrent 80 prosent for nybygde bygårder og omtrent 30 prosent for nybygde enfamiliehus (enfamiliehus som skal bebygges av utbyggeren selv er ikke inkludert i Byggfaktas undersøkelser. høy). Dekningsgraden for annen nybygg er estimert til å være mellom 50 og 90 prosent, avhengig av eiendomstype.

Kilder til feil
Ved klassifisering av prosjekter som inneholder forskjellige typer bygninger (f.eks. Boliger og kontorer) eller forskjellige konstruksjonstyper (f.eks. Nybygg og renovering), er hele prosjektkostnaden inkludert i hovedkategorien (kategorien der den største kostnaden vurderes å være) . Dette betyr at visse prosjektkostnader blir overvurdert mens visse prosjektkostnader er utelatt i beregningene. Feilvurderinger ved kategorisering av prosjekter med hensyn til kategori (bygningstype og konstruksjonstype), ved estimering av byggekostnader og ved vurdering av dato for byggestart kan også forekomme.

Revisjoner
Tidsseriene blir revidert hver måned som følge av reviderte inngangsdata (nyregistrerte prosjekter som allerede har startet byggingen kan ha blitt lagt til, revisjoner av klassifisering, startdato og byggekostnader kan ha blitt gjort) og nye sesongjusteringer. Revisjonene forventes å være ganske små fra måned til måned, men kan være betydelige over lengre perioder.

Inngående informasjon
Byggfakta gir også indikatorer fordelt på geografiske områder, forskjellige konstruksjonstyper og forskjellige kategorier av bygninger og anlegg. Indekser kan også produseres for designstart, som er tidligere i byggeprosessen og derfor gir enda tidligere økonomiske signaler enn konstruksjonsstartindikatoren.

For mer informasjon om mulighetene og kostnadene for å produsere spesialdesignede indekser, kontakt: Pål Engstedt, COO, Byggfakta, +47 958 49 711., ple@byggfakta.no

Ansvar og formidling

I utviklingen og analysen av konstruksjonsstartindikatoren har Byggfakta brukt pålitelige kilder og beregningsmetoder. Byggfakta kan imidlertid ikke garantere nøyaktigheten eller fullstendigheten av analysene, og påtar seg ikke noe ansvar for nøyaktigheten eller fullstendigheten av innholdet, tallene, behandlingen, kommentarene eller annen informasjon. Materialet er produsert for informasjonsformål. Verken Byggfakta eller dets ansatte skal være ansvarlig for tap eller skade, direkte eller indirekte, på grunn av feil eller mangler i dette materialet.

Distribuer og bruk dette materialet og indeksene våre, men oppgi alltid kilden. Bruk for kommersielle formål krever imidlertid vår uttrykkelige tillatelse.