<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange

Byggestartsindeksen_transp


 

 

November 2022

 

Nedgang i aktiviteten på landsbasis

På landsbasis er det i Byggestartsindeksen fra Byggfakta registrert samlet igangsettings for 52,0 milliarder kroner denne måneden. Dette gir en nedgang siste måned på totalt 9,0 prosent. Imidlertid har dette ført til at det nå også er nedgang siste år. Dette til tross for at igangsettingstall er påvirket av Covid 19 sist år, og i tillegg hadde vi høye materialkostnader.

Situasjonen er nå vesentlig annerledes, men veksten holdes nå nede av høyere rente, strømpris usikkerhet og lavere etterspørsel på bolig. Usikkerheten er knyttet til krigen i Ukraina og egen privatøkonomi er enda mer synlig enn forrige måned.

Nedgang for boliger

Det er registrert nedgang i igangsetting av boliger i november 2022, viser Byggfakta sin Byggestartsindeks. Tallene viser en nedgang på 1,7 prosent sammenlignet med forrige måned på bolig og for boligkompleks en nedgang på 3,9 prosent. Ser vi på sammenligningen i forhold til for ett år siden, viser tallene henholdsvis -5,6 og + 1,5 prosent sammenlignet med fjoråret, som fremdeles var påvirket av Covid. Igangsettingstallene for bolig viser at det siste måned er igangsatt boliger glidende siste 12 måneder for totalt 16,3 milliarder kroner pr. måned.

Nedgang for fritidsbygg og anlegg

Igangsettingstall fra september 2022 viser at fritidsbygg og anlegg har en nedgang siste måned på 4,7 prosent. Sammenlignet med tallene fra samme måned sist år, vises en oppgang på 5,6 prosent. Byggestartsindeks fra Byggfakta viser også at igangsettingstallene for fritidsbygg og anlegg siste måned er glidende siste 12 måneder på nær 5,6 milliarder kroner pr. måned.

Grunnarbeid

Byggestartsindeks viser en oppgang på 7,5 prosent sammenlignet med forrige måned. Imidlertid viser tallene sammenlignet med tallene for ett år siden en vekst på 116,8 prosent. Tallene er hentet ut fra Byggfakta sin database denne måneden sammenlignet med forrige måned og samme måned for ett år siden, og viser at det glidende siste 12 måneder ble igangsatt grunnarbeider for nær 847 millioner kroner pr. måned.

Oppgang for helsebygg

Byggestartsindeks for helsebygg viste sterke tall i 2020 og starten av 2021 før det kom en kraftig nedgang. Siste måned viste en oppgang på 4,1 prosent. Imidlertid viser tallene sammenlignet med for ett år siden, en oppgang på 17,2 prosent. Igangsettingstallene fra Byggfakta glidende siste 12 måneder viser en igangsatt totalverdi på 930 millioner kroner pr. måned.

 

GettyImages-1008524604_bw

Hotell

Investeringene i hotellbygg har vært i vekst. Byggfakta sin Byggestartsindeks for november 2022, viser at tallene har en nedgang siste måned på 10,9 prosent, noe som gir en vekst sammenlignet med tallene for ett år siden på hele 32,3 prosent. Igangsettingstallene siste måned viser at det er igangsatt glidende siste 12 måneder hotellprosjekter for 3,8 milliarder kroner pr. måned.

Spennende for industri

Industribygg er i en spennende utvikling viser Byggestartsindeksen for november 2022. En nedgang fra forrige måned på 18,1 prosent viser at det nå er usikkerhet. Investeringen i byggestarts indeksen for samme måned siste år har hatt en nedgang med 21,0 prosent. Igangsatt glidende siste 12 måneder utgjør en samlet verdi på over 5,3 milliarder kroner pr. måned viser tallene fra Byggfakta.

Nedgang for kontor og forretning

Byggestartsindeks fra Byggfakta viser en nedgang i tallene for kontor og forretningsbygg. Totalt viser tallene en nedgang siste måned på 12,1 prosent og en oppgang på 4,5 prosent sammenlignet med tallene for ett år siden. Det er igangsatt kontor og forretningsbygg glidende siste 12 måneder for samlet over 10,3 milliarder kroner pr. måned.

Nøkternt for kraftforsyning

Byggestartsindeks fra Byggfakta for kraftforsyningsprosjekter viser en nedgang siste måned. Totalt er nedgangen på 8,7 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden er nedgangen på 0,3 prosent. Igangsettingsverdien for glidende siste 12 måned innen dette segmentet er på 7,1 milliarder kroner pr. måned.

Demo1

Ned for samferdsel

Selv om samferdsel denne måneden har en mindre nedgang sammenlignet med forrige måned på 4,1 prosent, viser tallene sammenlignet med for ett år siden en vekst på totalt 7,2 prosent. Tallene baserer seg på Byggfakta sin Byggestartsindeks som også viser at igangsettingsverdien for glidende siste 12 måned innen dette segmentet er 7,6 milliarder kroner pr. måned.

Samlingslokaler også ned

Segmentet samlingslokaler på siste Byggestartsindeks fra Byggfakta, viser en nedgang siste måned på 9,2 prosent. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, vises en vekst på 10,4 prosent. igangsettingstallene glidende siste 12 måneder innen segmentet er nå 3,8 milliarder kroner pr. måned.

Vekst for skolebygg

Skolebygg som ble igangsatt registrert i Byggestartsindeksen fra Byggfakta glidende siste 12 måneder, utgjør rett under 3,3 milliarder kroner pr. måned. Dette gir en nedgang fra måneden før på 8,6 prosent. Ser vi på sammenligningen fra samme måned for ett år siden, er veksten på 64,9 prosent.

Flatt for vei, vann og avløp

Vei, vann og avløp som ble igangsatt registrert i Byggestartsindeksen fra Byggfakta hadde en god vekst siste år. Den er på 7,8 prosent. Ser vi på sammenligningen med forrige måned, er det imidlertid en nedgang sammenlignet med forrige måned på 10,3 prosent. Igangsettingstallene for glidende siste 12 måneder ligger samlet på om lag 18,7 milliarder kroner pr. måned.

 

Siste måned er det nedgang for hele landet og alle fylker når det gjelder igangsettingstallene

 

Oppgang for Agder

Byggestartsindeks fra Byggfakta for Agder viser en oppgang på 1,5 prosent sammenlignet med sist måned. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at det er oppgang på 2,3 prosent. Igangsettingstallene for fylke er på 2,5 milliard kroner pr. måned rullerende denne måneden.

Årsvekst på Innlandet

Fylke viser denne gangen en nedgang i Byggestartsindeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene en nedgang på 2,5 prosent, og en vekst sammenlignet med samme måned for ett år siden på 2,1 %. Igangsettingstallene i verdi utgjør dette 3,2 milliard kroner pr. måned rullerende denne måneden.

Byks for Møre og Romsdal

Siste måned viser Byggestartsindeksen fra Byggfakta en oppgang på 20,5 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, er nedgangen på svake 8,7 prosent. Fylket har dermed registrert igangsettinger denne måneden for en verdi av 1,5 milliard kroner pr. måned rullerende.

Opp for Nordland

Byggestartsindeksen fra Byggfakta for Nordland viser en oppgang sammenlignet med sist måned. Oppgangen er på 1,8 prosent. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at oppgangen for året blir på 18,0 prosent. Igangsettingstallene for fylke er på 3,4 milliard kroner pr. måned rullerende denne måneden.

Oslo tilbake

Fylke viser denne gangen en nedgang i Byggestartsindeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene en nedgang på 7,3 prosent, og en vekst sammenlignet med samme måned for ett år siden på hele 96,3 prosent. Igangsettingstallene i verdi utgjør 10,7 milliard kroner pr. måned rullerende denne måneden.

Ned for Rogaland

Siste måned viser Byggestartsindeksen fra Byggfakta en nedgang på 1,4 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, er det en nedgang på 1,5 prosent. Fylket har dermed registrert igangsettinger for en verdi av 4,6 milliard kroner pr. måned rullerende denne måneden.

Svak vekst i Troms og Finnmark

Byggestartsindeks fra Byggfakta for Troms og Finnmark viser en kraftig nedgang på 14,3 prosent sammenlignet med sist måned. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at nedgangen for året nå er på hele 42,9 prosent. Igangsettingstallene for fylke er på 1,5 milliard kroner pr. måned rullerende denne måneden.

Ned i Trøndelag

Fylke viser denne gangen en vekst i Byggestartsindeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene en nedgang på 8,2 prosent, og en vekst sammenlignet med samme måned for ett år siden på 8,5 prosent. Igangsettingstallene i verdi utgjør over 4,8 milliard kroner pr. måned rullerende denne måneden.

Demo1

Ned for Vestfold og Telemark

Siste måned viser Byggestartsindeksen fra Byggfakta en nedgang på 13,0 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, er veksten på 22,5 prosent. Fylket har dermed registrert igangsettinger for 2,9 milliard kroner pr. måned rullerende denne måneden.

Endring i Vestland

Byggestartsindeks fra Byggfakta for Vestland viser en nedgang sammenlignet med sist måned, nedgangen er på hele 34,2 prosent. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at nedgangen for året nå er på 46,1 prosent. Igangsettingstallene for fylke er på 4,9 milliard kroner pr. måned rullerende denne måneden.

Opp i Viken

Fylke viser denne gangen en nedgang i Byggestartsindeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene nedgang på 6,6 prosent, og en nedgang sammenlignet med samme måned for ett år siden på 2,9 prosent. Igangsettingstallene i verdi utgjør 11,4 milliard kroner pr. måned rullerende denne måneden, og er det største byggefylke.

Igangsettingstall

 

Utvikling landsbasis

På landsbasis har igangsettingene gått ned 9 prosent sammenlignet med forrige måned. Siden forrige måned også hadde nedgang på 9 prosent ser vi en kraftig oppbremsing av igangsatte prosjekter. Enkelte av de mindre bygge fylkene har oppgang i perioden, mens Oslo er det fylke som har størst tilbakegang både i oktober og november. Nedgangen siste år er kun på 2,9 prosent, noe som skyldes at vi kom fra lavere nivåer og egentlig var på vei videre oppover.

Ironisk nok er det igangsetting av prosjekter innen kraftforsyning som har hatt nedgang siste år med 0,3 prosent. Størst nedgang finner vi innen industri med nedgang på 21 prosent, mens boligsegmentet var hardt påvirket tidligere og klarer ikke å ta seg opp.

Byggestartsindeksen er som sagt utarbeidet fra informasjoner i Byggfakta sin prosjektdatabase. Indeksen oppdateres månedlig og vi vil  forsøke å peke på noen av funnene som kommer frem i denne type oppstilling.


Spørsmål knyttet til indeksen kan rettes til Byggfakta AS, Pål Engeseth, COO, ple@byggfakta.no mob. +47 958 49 711.

 

Vil du vite mer?

Last ned Byggfakta Trendlinjer igangsetting for Oktober 2022 ved å fylle ut skjemaet. 

Om Byggestartsindeksen

Byggestartsindikatoren produseres hver måned av Byggfakta og er basert på en behandling av data fra landets største byggeprosjektdatabase. Takket være omfattende overvåking av prosjektmarkedet og oppdateringer fra en pågående markedsundersøkelse, kan unik statistikk produseres.

Konstruksjonsstartindikatoren er ment å være en fremtidsrettet og tidlig indikator på byggesyklusen og boligbyggingen. Statistikken skal være enkel og lett å tolke. Gjeldende tall blir ofte publisert og med kort etterslep. Indikatoren har en høy samvariasjon med offentlig produsert byggestatistikk.

Publicering
Indeksen publiseres offentlig den tredje tirsdagen i måneden, kl 07.00. På forespørsel kan media motta en pressemelding en dag i forveien mot embargoen. De sist publiserte indeksene kan lastes ned på www.byggfakta.no/byggstartsindikatorn.

Definitioner:

Byggestart
Et prosjekt er inkludert i konstruksjonsstartindikatoren hvis det gjelder nybygg og har en estimert byggekostnad på minst 1 million NOK, minst en entreprenør er anskaffet og byggestartmåneden har skjedd.

Nybygging
Prosjekter der andelen av byggekostnader knyttet til nybygg er større enn delen knyttet til renovering, vedlikehold, ombygging og tilbygg er klassifisert som nybygg.

Bygninger
Boliger består av bygårder og gruppebygde eneboliger (inkl. Eldreboliger). Andre bygninger består av næringer, lagre, kontorbygg, forretningslokaler, hoteller og restauranter samt fellesskapseiendommer. Konstruksjon som er klassifisert som et anlegg er ekskludert fra beregningene.

Anslått byggekostnad
Viser til total produksjonskostnad eksklusiv byggherrens kostnader ved grunnerverv og merverdiavgift. Anslaget er basert på tilgjengelig informasjon for prosjektet og kan endres underveis i prosjektet.

Beregning
De anslåtte byggekostnadene for prosjektene som anses å ha startet byggingen i løpet av hver måned, konverteres til en indeks fra januar 2011, som deretter justeres for å eliminere variasjon på grunn av kalendereffekter, sesongmønstre og andre faktorer som skaper kortsiktige svingninger . X-13-ARIMA-SEATS brukes til kalenderkorreksjon, sesongjustering og trendestimering. Programmet ble utviklet av US Census Bureau.


Dekning
Sammenlignet med den offisielle statistikken publisert av SSB, har våre data en estimert dekningsgrad på omtrent 80 prosent for nybygde bygårder og omtrent 30 prosent for nybygde enfamiliehus (enfamiliehus som skal bebygges av utbyggeren selv er ikke inkludert i Byggfaktas undersøkelser. høy). Dekningsgraden for annen nybygg er estimert til å være mellom 50 og 90 prosent, avhengig av eiendomstype.

Kilder til feil
Ved klassifisering av prosjekter som inneholder forskjellige typer bygninger (f.eks. Boliger og kontorer) eller forskjellige konstruksjonstyper (f.eks. Nybygg og renovering), er hele prosjektkostnaden inkludert i hovedkategorien (kategorien der den største kostnaden vurderes å være) . Dette betyr at visse prosjektkostnader blir overvurdert mens visse prosjektkostnader er utelatt i beregningene. Feilvurderinger ved kategorisering av prosjekter med hensyn til kategori (bygningstype og konstruksjonstype), ved estimering av byggekostnader og ved vurdering av dato for byggestart kan også forekomme.

Revisjoner
Tidsseriene blir revidert hver måned som følge av reviderte inngangsdata (nyregistrerte prosjekter som allerede har startet byggingen kan ha blitt lagt til, revisjoner av klassifisering, startdato og byggekostnader kan ha blitt gjort) og nye sesongjusteringer. Revisjonene forventes å være ganske små fra måned til måned, men kan være betydelige over lengre perioder.

Inngående informasjon
Byggfakta gir også indikatorer fordelt på geografiske områder, forskjellige konstruksjonstyper og forskjellige kategorier av bygninger og anlegg. Indekser kan også produseres for designstart, som er tidligere i byggeprosessen og derfor gir enda tidligere økonomiske signaler enn konstruksjonsstartindikatoren.

For mer informasjon om mulighetene og kostnadene for å produsere spesialdesignede indekser, kontakt: Pål Engstedt, COO, Byggfakta, +47 958 49 711., ple@byggfakta.no

Ansvar og formidling

I utviklingen og analysen av konstruksjonsstartindikatoren har Byggfakta brukt pålitelige kilder og beregningsmetoder. Byggfakta kan imidlertid ikke garantere nøyaktigheten eller fullstendigheten av analysene, og påtar seg ikke noe ansvar for nøyaktigheten eller fullstendigheten av innholdet, tallene, behandlingen, kommentarene eller annen informasjon. Materialet er produsert for informasjonsformål. Verken Byggfakta eller dets ansatte skal være ansvarlig for tap eller skade, direkte eller indirekte, på grunn av feil eller mangler i dette materialet.

Distribuer og bruk dette materialet og indeksene våre, men oppgi alltid kilden. Bruk for kommersielle formål krever imidlertid vår uttrykkelige tillatelse.