<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange

Byggestartsindeksen_transp


 

Mai 2022

Spennende for industri

Byggfakta lanserer en ny månedlig byggestartsindikator som viser hvordan igangsetting av prosjektmarkedet ser ut og utvikler seg. Indikatoren er produsert gjennom en behandling av data fra Byggfaktas byggeprosjektdatabase, og er basert på de estimerte byggekostnadene for de prosjektene Byggfakta registrerer med byggestart. Ved å produsere indikatorene og publisere dem med en kort tidsforsinkelse, gir de et tidlig bilde av konstruksjonssyklusen som ikke kan sees i offentlige data før mange måneder senere.

Byggeplass

Nedgang for boliger

Nedgang i igangsetting av boliger viser Byggfakta sin byggestarts indeks for mai 2022. Sammenlignet med forrige måned, viser tallene for boliger en vekst på 1,6 nedgang på 4,6 prosent og Boligkompleks en nedgang på 5,7 prosent. Ser vi på sammenligningen i forhold til for ett år siden, er viser tallene fremdeles en vekst på henholdsvis 21,4 og 42,9 prosent. Igangsettingstallene for bolig viser at det siste måned er igangsatt boliger glidende siste 12 mnd for totalt kr. 19 milliarder pr mnd.

Vekst for Fritidsbygg og anlegg

Igangsettingstall fra mai 2022 viser at Fritidsbygg og anlegg har en nedgang siste måned på 6,1 prosent. Sammenlignet med tallene fra samme måned sist år, vises en økning på 33,7 prosent. Byggestarts indeks fra Byggfakta viser også at Igangsettingstallene for Fritidsbygg og anlegg siste måned er glidende siste 12 mnd på nær 6,1 milliarder kroner pr mnd.

Grunnarbeid

Byggestarts indeks viser en nedgang på 3,3 prosent sammenlignet med forrige måned. Imidlertid viser tallene sammenlignet med tallene for ett år siden en vekst på 87,1 prosent. Tallene er hentet ut fra Byggfakta sin database denne måneden sammenlignet med forrige måned og samme måned for ett år siden og viser at det glidende siste 12 måneder ble igangsatt grunnarbeider for nær 750 mill. kroner pr mnd.

Nedgang for Helsebygg

Byggestarts indeks for Helsebygg viste sterke tall i 2020 og starten av 2021. Siste måned viste en nedgang på 14,8 prosent. Imidlertid viser tallene sammenlignet med for ett år siden, en oppgang på 34,1 prosent. Igangsettingstallene fra Byggfakta glidende siste 12 måneder viser en igangsatt totalverdi på 920 mill. kroner pr mnd.

Hotell

Investeringene i hotellbygg er i sterk vekst. Byggfakta sin Byggestarts indeks for mai 2022, viser at tallene har en nedgang siste måned på 6,3 prosent, noe som gir en vekst sammenlignet med tallene for ett år siden på hele 149,3 prosent. Igangsettingstallene siste måned viser at det er igangsatt glidende siste 12 måneder hotellprosjekter for 4,5 milliarder kroner pr mnd.

Spennende for industri

Industribygg er fortsatt i en spennende vekst viser byggestarts indeksen for mai 2022. En nedgang fra forrige måned på 4,4 prosent viser at det er vilje. Investeringen i byggestarts indeksen for samme måned siste år har økt med 36,0 prosent. Igangsatt glidende siste 12 måneder utgjør en samlet verdi på over 7,1 milliarder kroner pr mnd viser tallene fra Byggfakta.

Nedgang for Kontor og forretning

Byggestarts indeksen fra Byggfakta viser nedgang tall for kontor og forretningsbygg. Totalt viser tallene en nedgang siste måned på 5,8 prosent og men en oppgang på 82,4 prosent sammenlignet med tallene for ett år siden. Det er igangsatt kontor og forretningsbygg glidende siste 12 måneder for samlet over 12,3 milliarder kroner pr mnd.

Demo1

Nøkternt for kraftforsyning

Byggestarts indeksen fra Byggfakta for kraftforsyningsprosjekter viser en nedgang siste måned. Totalt er nedgangen på 2,5 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden er oppgangen på 26,0 prosent. Igangsettingsverdien for glidende siste 12 måned innen dette segmentet er 7,7 milliarder kroner pr mnd.

Sterkt for samferdsel

Selv om samferdsel denne måneden har en nedgang sammenlignet med forrige måned på 7,6 prosent, viser tallene sammenlignet med for ett år siden en fin vekst på totalt 64,8 prosent. Tallene baserer seg på Byggfakta sin byggestarts indeks som også viser at Igangsettingsverdien for glidende siste 12 måned innen dette segmentet er 8,7 milliarder kroner pr mnd.

Samlingslokaler forsiktig opp

Segmentet samlingslokaler på siste byggestarts indeks fra Byggfakta, viser en nedgang siste måned på 6,1 prosent. Veksten er dermed noe under gjennomsnittet. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, vises en vekst på 49,3 prosent. Igangsettingstallene Glidende siste 12 måneder innen segmentet er nå 4,3 milliarder kroner pr mnd.

Vekst for skolebygg

Skolebygg som ble igangsatt registrert i Byggestarts indeksen fra Byggfakta glidende siste 12 måneder, utgjør rett over 3,3 milliarder kroner pr mnd. Dette gir en nedgang fra måneden før på 2,7 prosent. Ser vi på sammenligningen fra samme måned for ett år siden, er veksten på 90,5 prosent.

Sterk vekst for vei, vann og avløp

Vei vann og avløp som ble igangsatt registrert i Byggestarts indeksen fra Byggfakta har en god vekst siste år. Den er på hele 41,7 prosent. Ser vi på sammenligningen med forrige måned, er imidlertid nedgangen sammenlignet med forrige måned på 5,1 prosent. Igangsettingstallene for glidende siste 12 måneder ligger samlet på om lag 19,4 milliarder kroner pr mnd.

Nedgang i aktiviteten på landsbasis

På landsbasis er det i Byggestarts indeksen fra Byggfakta registrert samlet igangsettings for 60,2 milliarder kroner denne måneden. Dette gir en nedgang siste måned på totalt 5,8 prosent. Imidlertid har veksten siste år, vært god og sammenlignet med samme måned sist år er veksten på 42,7 prosent. Uten å overtolke tallene er dette en kraftig vekst, som selvfølgelig delvis skyldes Covid -19 situasjonen som er vesentlig annerledes enn for ett år siden.

Nedgang for Agder

Byggestarts indeksen fra Byggfakta for Agder viser en nedgang på 7,0 prosent sammenlignet med sist måned. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at det er oppgang. Oppgangen er på 2,9 prosent. Igangsettingstallene for fylke er på 2,6 milliard kroner pr. mnd rullerende denne måneden.

Årsvekst på Innlandet

Fylke viser denne gangen en kraftig vekst i Byggestarts indeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene en nedgang på 4,8 prosent, og en vekst sammenlignet med samme måned for ett år siden på hele 31,3 %. Igangsettingstallene i verdi utgjør dette 3,0 milliard kroner pr. mnd rullerende denne måneden.

God vekst for Møre og Romsdal

Siste måned viser Byggestarts indeksen fra Byggfakta en nedgang på 7,9 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, er veksten på hele 35,2 prosent. Fylket har dermed registrert igangsettinger denne måneden for en verdi av 1,7 milliard kroner pr. mnd rullerende.

Ned for Nordland

Byggestarts indeksen fra Byggfakta for Nordland viser en Nedgang sammenlignet med sist måned. Nedgangen er på 14,7 prosent. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at nedgangen da for året blir 20,7 prosent. Igangsettingstallene for fylke er på 2,2 milliard kroner pr. mnd rullerende denne måneden.

Oslo topp vekst

Fylke viser denne gangen en vekst i Byggestarts indeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene en nedgang på 3,0 prosent, og en vekst sammenlignet med samme måned for ett år siden på utrolige 239,6 %. Igangsettingstallene i verdi utgjør denne måneden 12,1 milliard kroner pr. mnd rullerende denne måneden.

Året Opp for Rogaland

Siste måned viser Byggestarts indeksen fra Byggfakta en nedgang på 2,7 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, er veksten på 26,2 prosent. Fylket har dermed registrert igangsettinger denne måneden for en verdi av 4,8 milliard kroner pr. mnd rullerende denne måneden.

Ned i Troms og Finnmark

Byggestarts indeksen fra Byggfakta for Troms og Finnmark viser en nedgang sammenlignet med sist måned. Nedgangen er på 3,1 prosent. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at nedgangen for året nå er på 7,8 prosent. Igangsettingstallene for fylke er på 2,3 milliard kroner pr. mnd rullerende denne måneden.

Opp i Trøndelag

Fylke viser denne gangen en vekst i Byggestarts indeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene en nedgang på 6,2 prosent, og en vekst sammenlignet med samme måned for ett år siden på 23,6 %. Igangsettingstallene i verdi utgjør denne måneden over 5,9 milliard kroner pr. mnd rullerende denne måneden.

Kraftig vekst for Vestfold og Telemark

Siste måned viser Byggestarts indeksen fra Byggfakta en nedgang på 3,2 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, er veksten på hele 31,8 prosent. Fylket har dermed registrert igangsettinger denne måneden for en verdi av 3,7 milliard kroner pr. mnd rullerende denne måneden.

Endring i Vestland

Byggestarts indeksen fra Byggfakta for Agder viser en oppgang sammenlignet med sist måned. Nedgangen er på 9,2 prosent. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at veksten for året nå er på hele 47,4 prosent. Igangsettingstallene for fylke er på 8,3 milliard kroner pr. mnd rullerende denne måneden.

Opp i Viken

Fylke viser denne gangen en oppgang i Byggestarts indeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene nedgang på 6,2 prosent, og en vekst sammenlignet med samme måned for ett år siden på 32,0 %. Igangsettingstallene i verdi utgjør denne måneden 13,6 milliard kroner pr. mnd rullerende denne måneden, og er klart største byggefylke.

Igangsettingstall

Byggestartsindeksen_mars_2022

Byggestartsindikatoren er som sagt utarbeidet fra informasjoner i Byggfakta sin prosjektdatabase.

Indikatoren vil bli oppdatert månedlig og vi vil i perioden forsøke å peke på noen av funnene som kommer frem i denne type oppstilling. Spørsmål knyttet til indikatoren kan rettes til Byggfakta AS, Pål Engeseth, COO, ple@byggfakta.no mob. +47 958 49 711.

 

Fordyp deg mer i grafer og tabeller

Last ned den siste konstruksjonsstartindikatoren som en rå datafil (Excel) ved å fylle ut skjemaet ved siden av.

Om Byggestartsindeksen

Byggestartsindikatoren produseres hver måned av Byggfakta og er basert på en behandling av data fra landets største byggeprosjektdatabase. Takket være omfattende overvåking av prosjektmarkedet og oppdateringer fra en pågående markedsundersøkelse, kan unik statistikk produseres.

Konstruksjonsstartindikatoren er ment å være en fremtidsrettet og tidlig indikator på byggesyklusen og boligbyggingen. Statistikken skal være enkel og lett å tolke. Gjeldende tall blir ofte publisert og med kort etterslep. Indikatoren har en høy samvariasjon med offentlig produsert byggestatistikk.

Publicering
Indeksen publiseres offentlig den tredje tirsdagen i måneden, kl 07.00. På forespørsel kan media motta en pressemelding en dag i forveien mot embargoen. De sist publiserte indeksene kan lastes ned på www.byggfakta.no/byggstartsindikatorn.

Definitioner:

Byggestart
Et prosjekt er inkludert i konstruksjonsstartindikatoren hvis det gjelder nybygg og har en estimert byggekostnad på minst 1 million NOK, minst en entreprenør er anskaffet og byggestartmåneden har skjedd.

Nybygging
Prosjekter der andelen av byggekostnader knyttet til nybygg er større enn delen knyttet til renovering, vedlikehold, ombygging og tilbygg er klassifisert som nybygg.

Bygninger
Boliger består av bygårder og gruppebygde eneboliger (inkl. Eldreboliger). Andre bygninger består av næringer, lagre, kontorbygg, forretningslokaler, hoteller og restauranter samt fellesskapseiendommer. Konstruksjon som er klassifisert som et anlegg er ekskludert fra beregningene.

Anslått byggekostnad
Viser til total produksjonskostnad eksklusiv byggherrens kostnader ved grunnerverv og merverdiavgift. Anslaget er basert på tilgjengelig informasjon for prosjektet og kan endres underveis i prosjektet.

Beregning
De anslåtte byggekostnadene for prosjektene som anses å ha startet byggingen i løpet av hver måned, konverteres til en indeks fra januar 2011, som deretter justeres for å eliminere variasjon på grunn av kalendereffekter, sesongmønstre og andre faktorer som skaper kortsiktige svingninger . X-13-ARIMA-SEATS brukes til kalenderkorreksjon, sesongjustering og trendestimering. Programmet ble utviklet av US Census Bureau.


Dekning
Sammenlignet med den offisielle statistikken publisert av SSB, har våre data en estimert dekningsgrad på omtrent 80 prosent for nybygde bygårder og omtrent 30 prosent for nybygde enfamiliehus (enfamiliehus som skal bebygges av utbyggeren selv er ikke inkludert i Byggfaktas undersøkelser. høy). Dekningsgraden for annen nybygg er estimert til å være mellom 50 og 90 prosent, avhengig av eiendomstype.

Kilder til feil
Ved klassifisering av prosjekter som inneholder forskjellige typer bygninger (f.eks. Boliger og kontorer) eller forskjellige konstruksjonstyper (f.eks. Nybygg og renovering), er hele prosjektkostnaden inkludert i hovedkategorien (kategorien der den største kostnaden vurderes å være) . Dette betyr at visse prosjektkostnader blir overvurdert mens visse prosjektkostnader er utelatt i beregningene. Feilvurderinger ved kategorisering av prosjekter med hensyn til kategori (bygningstype og konstruksjonstype), ved estimering av byggekostnader og ved vurdering av dato for byggestart kan også forekomme.

Revisjoner
Tidsseriene blir revidert hver måned som følge av reviderte inngangsdata (nyregistrerte prosjekter som allerede har startet byggingen kan ha blitt lagt til, revisjoner av klassifisering, startdato og byggekostnader kan ha blitt gjort) og nye sesongjusteringer. Revisjonene forventes å være ganske små fra måned til måned, men kan være betydelige over lengre perioder.

Inngående informasjon
Byggfakta gir også indikatorer fordelt på geografiske områder, forskjellige konstruksjonstyper og forskjellige kategorier av bygninger og anlegg. Indekser kan også produseres for designstart, som er tidligere i byggeprosessen og derfor gir enda tidligere økonomiske signaler enn konstruksjonsstartindikatoren.

For mer informasjon om mulighetene og kostnadene for å produsere spesialdesignede indekser, kontakt: Pål Engstedt, COO, Byggfakta, +47 958 49 711., ple@byggfakta.no

Ansvar og formidling

I utviklingen og analysen av konstruksjonsstartindikatoren har Byggfakta brukt pålitelige kilder og beregningsmetoder. Byggfakta kan imidlertid ikke garantere nøyaktigheten eller fullstendigheten av analysene, og påtar seg ikke noe ansvar for nøyaktigheten eller fullstendigheten av innholdet, tallene, behandlingen, kommentarene eller annen informasjon. Materialet er produsert for informasjonsformål. Verken Byggfakta eller dets ansatte skal være ansvarlig for tap eller skade, direkte eller indirekte, på grunn av feil eller mangler i dette materialet.

Distribuer og bruk dette materialet og indeksene våre, men oppgi alltid kilden. Bruk for kommersielle formål krever imidlertid vår uttrykkelige tillatelse.