<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange

Byggestartsindeksen_transp


 

Juni 2022

Midlertidig nedgang for helsebygg

Byggfakta lanserer en ny månedlig byggestartsindikator som viser hvordan igangsetting av prosjektmarkedet ser ut og utvikler seg. Indikatoren er produsert gjennom en behandling av data fra Byggfaktas byggeprosjektdatabase, og er basert på de estimerte byggekostnadene for de prosjektene Byggfakta registrerer med byggestart. Ved å produsere indikatorene og publisere dem med en kort tidsforsinkelse, gir de et tidlig bilde av konstruksjonssyklusen som ikke kan sees i offentlige data før mange måneder senere.

Byggfakta

Oppgang for boliger

Byggfaktas byggestartsindeks viser oppgang av igangsetting av boliger i juni 2022. Tallene viser en oppgang på 1,2 prosent. Sammenlignet med forrige måned på bolig og boligkompleks, en oppgang på 3,1 prosent. Ser vi på sammenligningen i forhold til for ett år siden, viser tallene fremdeles en vekst på henholdsvis 25,8 og 46,6 prosent. Igangsettingstallene for bolig viser at det siste måned er igangsatt boliger glidende siste 12 mnd. for totalt kr. 18,1 milliarder per mnd.

Oppgang for fritidsbygg og anlegg

Igangsettingstall fra juni 2022 viser at fritidsbygg og anlegg har en oppgang siste måned på 4,9 prosent. Sammenlignet med tallene fra samme måned sist år, vises en oppgang på 46,3 prosent. Byggfaktas byggestartsindeks viser også at igangsettingstallene for fritidsbygg og anlegg siste måned er glidende siste 12 mnd. på nær 6,3 milliarder kroner per mnd.

Grunnarbeid

Byggestartsindeks viser en oppgang på 1,2 prosent sammenlignet med forrige måned. Imidlertid viser tallene sammenlignet med tallene for ett år siden en vekst på 83,1 prosent. Tallene er hentet ut fra Byggfakta sin database denne måneden, og sammenlignet med forrige måned og samme måned ett år tilbake viser at det glidende siste 12 måneder ble igangsatt grunnarbeider for nær 760 mill. kroner per mnd.

Midlertidig nedgang for helsebygg

Byggestartsindeks for helsebygg viste sterke tall i 2020 og starten av 2021. Siste måned viste en nedgang på 3,1 prosent. Imidlertid viser tallene sammenlignet med ett år siden, en oppgang på 8,2 prosent. Igangsettingstallene fra Byggfakta glidende siste 12 måneder viser en igangsatt totalverdi på 892 mill. kroner per mnd.

Hotell

Investeringene i hotellbygg har vært i sterk vekst. Byggfaktas byggestartsindeks for juni 2022, viser en nedgang siste måned på 4,5 prosent, noe som gir en vekst på hele 108,8 prosent sammenlignet med tallene for ett år siden. Igangsettingstallene siste måned viser at det er igangsatt glidende siste 12 måneder med hotellprosjekter for 4,3 milliarder kroner per mnd.

Spennende for industri

Industribygg er i en spennende utvikling viser byggestartsindeksen for juni 2022. En nedgang fra forrige måned på 0,9 prosent viser at det er vilje. Investeringen i byggestartindeksen for samme måned siste år har økt med 26,4 prosent. Igangsatt glidende siste 12 måneder utgjør en samlet verdi på over 7 milliarder kroner per mnd., viser tallene fra Byggfakta.

Oppgang for kontor og forretning

Byggestartsindeks fra Byggfakta viser en liten oppgang i tallene for kontor og forretningsbygg. Totalt viser tallene en oppgang siste måned på 0,7 prosent og en oppgang på 75,8 prosent sammenlignet med tallene for ett år siden. Det er igangsatt kontor og forretningsbygg glidende siste 12 måneder for over 12,4 milliarder kroner samlet per mnd.

Demo1

Nøkternt for kraftforsyning

Byggfaktas byggestartsindeks for kraftforsyningsprosjekter viser en oppgang siste måned. Totalt er oppgangen på 5 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden er oppgangen på 39,8 prosent. Siste 12 mnd. er igangsettingsverdien innen segmentet på 8,1 milliarder kroner per mnd., for glidende.

Sterkt for samferdsel

Selv om samferdsel denne måneden har en mindre oppgang, sammenlignet med forrige måned på 3,0 prosent, viser tallene sammenlignet med ett år siden en fin vekst på totalt 62,9 prosent. Tallene baserer seg på Byggfakta sin byggestartsindeks som også viser at igangsettingsverdien for glidende siste 12 mnd. er 9,0 milliarder kroner per mnd.

Samlingslokaler forsiktig opp

På siste byggestartsindeks fra Byggfakta viser segmentet samlingslokaler en nedgang siste mnd. på 4,5 prosent. Veksten er dermed noe under gjennomsnittet. Sammenlignet med samme mnd. for ett år siden, vises en vekst på 36 prosent. Igangsettingstallene glidende siste 12 måneder er nå 4,2 milliarder kroner per mnd.

Vekst for skolebygg

Byggfaktas byggestartsindeks for igangsatte skolebygg, glidende siste 12 måneder, utgjør rett over 3,4 milliarder kroner pr mnd. Dette gir en oppgang fra måneden før på 2,3 prosent. Ser vi på sammenligningen fra samme måned ett år tilbake, er veksten på 135,3 prosent.

Sterk vekst for vei, vann og avløp

Byggfaktas byggestartsindeks for igangsatte vei-, vann- og avløpsprosjekter viser god vekst siste år. Veksten er på hele 45,2 prosent. Ser vi på sammenligningen med forrige måned, er imidlertid oppgangen på 3,6 prosent. Igangsettingstallene for glidende siste 12 måneder ligger samlet på om lag 20,1 milliarder kroner per mnd.

Lavere oppgang i aktiviteten på landsbasis

På landsbasis er det i byggestartsindeksen fra Byggfakta registrert samlet igangsetting for 61,1 milliarder kroner denne måneden. Dette gir en oppgang siste måned på totalt 1,6 prosent. Imidlertid har veksten siste år vært god og sammenlignet med samme måned i fjor en vekst på 41,3 prosent. Uten å overtolke tallene er dette en kraftig vekst, som selvfølgelig delvis skyldes Covid -19 situasjonen som er vesentlig annerledes enn for ett år siden. Veksten siste måned gir imidlertid grunn for en smule bekymring.

Nedgang for Agder

Byggfaktas byggestartsindeks for Agder viser en nedgang på 2 prosent sammenlignet med sist måned. Imidlertid viser tallene for samme måned i fjor at det er oppgang. Oppgangen er på 17,3 prosent. Igangsettingstallene for fylket er på 2,6 milliard kroner per mnd., rullerende denne måneden.

Årsvekst på Innlandet

Fylket viser denne gangen en svak vekst i byggestartsindeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene en oppgang på 0,7 prosent, og en vekst sammenlignet med samme måned for ett år siden på hele 24,3 %. Igangsettingstallene i verdi utgjør 3 milliard kroner per mnd., rullerende denne måneden.

Vekst for Møre og Romsdal

Siste måned viser byggestartsindeksen fra Byggfakta en nedgang på 6,6 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, er veksten på 15,6 prosent. Fylket har dermed registrert igangsettinger denne måneden for en verdi av 1,6 milliard kroner per mnd. rullerende.

Opp for Nordland

Byggestartsindeksen fra Byggfakta viser en oppgang sammenlignet med sist måned. Oppgangen er på 20 prosent. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at nedgangen for året blir 3,6 prosent. Igangsettingstallene for fylket er på 2,6 milliard kroner per mnd., rullerende denne måneden.

Oslo topp vekst

Fylket viser denne gangen en vekst i byggestartsindeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene en oppgang på 0,9 prosent, og en vekst sammenlignet med samme måned for ett år siden på utrolige 224,2 %. Igangsettingstallene i verdi utgjør denne måneden 12,2 milliard kroner per mnd., rullerende denne måneden.

Året opp for Rogaland

Siste måned viser byggestartsindeksen fra Byggfakta en nedgang på 2,1 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, er veksten på 11 prosent. Fylket har dermed registrert igangsettinger denne måneden for en verdi av 4,6 milliard kroner per mnd., rullerende denne måneden.

Ned i Troms og Finnmark

Byggestartsindeksen for Troms og Finnmark viser stillstand sammenlignet med sist måned. Endringen er på 0,0 prosent. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at nedgangen for året nå er på 6,8 prosent. Igangsettingstallene for fylket er på 2,3 milliard kroner per mnd., rullerende denne måneden.

Opp i Trøndelag

Fylket viser denne gangen en vekst i byggestartsindeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene en oppgang på 1,1 prosent, og en vekst sammenlignet med samme måned i fjor på 16,3 %. Igangsettingstallene i verdi utgjør denne måneden over 6 milliard kroner per mnd., rullerende denne måneden.

Kraftig vekst for Vestfold og Telemark

Siste måned viser byggestartsindeksen fra Byggfakta en oppgang på 2 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er veksten på hele 43 prosent. Fylket har dermed registrert igangsettinger denne måneden for en verdi av 3,8 milliard kroner per mnd., rullerende denne måneden.

Endring i Vestland

Byggfaktas byggestartsindeks for Vestland viser en oppgang sammenlignet med sist måned. Oppgangen er på 2 prosent. Imidlertid viser tallene for samme måned i fjor at veksten for året nå er på hele 47,1 prosent. Igangsettingstallene for fylket er på 8,5 milliard kroner per mnd., rullerende denne måneden.

Opp i Viken

Fylket viser denne gangen en oppgang i byggestartsindeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene oppgang på 2,5 prosent, og en vekst sammenlignet med samme måned for ett år siden på 31,2 %. Igangsettingstallene i verdi utgjør denne måneden 13,9 milliard kroner per mnd. rullerende denne måneden, og er klart det største byggefylket.

Igangsettingstall

Bilde1

Byggestartsindikatoren er som sagt utarbeidet fra informasjoner i Byggfakta sin prosjektdatabase.

Indikatoren vil bli oppdatert månedlig og vi vil i perioden forsøke å peke på noen av funnene som kommer frem i denne type oppstilling. Spørsmål knyttet til indikatoren kan rettes til Byggfakta AS, Pål Engeseth, COO, ple@byggfakta.no mob. +47 958 49 711.

 

Fordyp deg mer i grafer og tabeller

Last ned den siste konstruksjonsstartindikatoren som en rå datafil (Excel) ved å fylle ut skjemaet ved siden av.

Om Byggestartsindeksen

Byggestartsindikatoren produseres hver måned av Byggfakta og er basert på en behandling av data fra landets største byggeprosjektdatabase. Takket være omfattende overvåking av prosjektmarkedet og oppdateringer fra en pågående markedsundersøkelse, kan unik statistikk produseres.

Konstruksjonsstartindikatoren er ment å være en fremtidsrettet og tidlig indikator på byggesyklusen og boligbyggingen. Statistikken skal være enkel og lett å tolke. Gjeldende tall blir ofte publisert og med kort etterslep. Indikatoren har en høy samvariasjon med offentlig produsert byggestatistikk.

Publicering
Indeksen publiseres offentlig den tredje tirsdagen i måneden, kl 07.00. På forespørsel kan media motta en pressemelding en dag i forveien mot embargoen. De sist publiserte indeksene kan lastes ned på www.byggfakta.no/byggstartsindikatorn.

Definitioner:

Byggestart
Et prosjekt er inkludert i konstruksjonsstartindikatoren hvis det gjelder nybygg og har en estimert byggekostnad på minst 1 million NOK, minst en entreprenør er anskaffet og byggestartmåneden har skjedd.

Nybygging
Prosjekter der andelen av byggekostnader knyttet til nybygg er større enn delen knyttet til renovering, vedlikehold, ombygging og tilbygg er klassifisert som nybygg.

Bygninger
Boliger består av bygårder og gruppebygde eneboliger (inkl. Eldreboliger). Andre bygninger består av næringer, lagre, kontorbygg, forretningslokaler, hoteller og restauranter samt fellesskapseiendommer. Konstruksjon som er klassifisert som et anlegg er ekskludert fra beregningene.

Anslått byggekostnad
Viser til total produksjonskostnad eksklusiv byggherrens kostnader ved grunnerverv og merverdiavgift. Anslaget er basert på tilgjengelig informasjon for prosjektet og kan endres underveis i prosjektet.

Beregning
De anslåtte byggekostnadene for prosjektene som anses å ha startet byggingen i løpet av hver måned, konverteres til en indeks fra januar 2011, som deretter justeres for å eliminere variasjon på grunn av kalendereffekter, sesongmønstre og andre faktorer som skaper kortsiktige svingninger . X-13-ARIMA-SEATS brukes til kalenderkorreksjon, sesongjustering og trendestimering. Programmet ble utviklet av US Census Bureau.


Dekning
Sammenlignet med den offisielle statistikken publisert av SSB, har våre data en estimert dekningsgrad på omtrent 80 prosent for nybygde bygårder og omtrent 30 prosent for nybygde enfamiliehus (enfamiliehus som skal bebygges av utbyggeren selv er ikke inkludert i Byggfaktas undersøkelser. høy). Dekningsgraden for annen nybygg er estimert til å være mellom 50 og 90 prosent, avhengig av eiendomstype.

Kilder til feil
Ved klassifisering av prosjekter som inneholder forskjellige typer bygninger (f.eks. Boliger og kontorer) eller forskjellige konstruksjonstyper (f.eks. Nybygg og renovering), er hele prosjektkostnaden inkludert i hovedkategorien (kategorien der den største kostnaden vurderes å være) . Dette betyr at visse prosjektkostnader blir overvurdert mens visse prosjektkostnader er utelatt i beregningene. Feilvurderinger ved kategorisering av prosjekter med hensyn til kategori (bygningstype og konstruksjonstype), ved estimering av byggekostnader og ved vurdering av dato for byggestart kan også forekomme.

Revisjoner
Tidsseriene blir revidert hver måned som følge av reviderte inngangsdata (nyregistrerte prosjekter som allerede har startet byggingen kan ha blitt lagt til, revisjoner av klassifisering, startdato og byggekostnader kan ha blitt gjort) og nye sesongjusteringer. Revisjonene forventes å være ganske små fra måned til måned, men kan være betydelige over lengre perioder.

Inngående informasjon
Byggfakta gir også indikatorer fordelt på geografiske områder, forskjellige konstruksjonstyper og forskjellige kategorier av bygninger og anlegg. Indekser kan også produseres for designstart, som er tidligere i byggeprosessen og derfor gir enda tidligere økonomiske signaler enn konstruksjonsstartindikatoren.

For mer informasjon om mulighetene og kostnadene for å produsere spesialdesignede indekser, kontakt: Pål Engstedt, COO, Byggfakta, +47 958 49 711., ple@byggfakta.no

Ansvar og formidling

I utviklingen og analysen av konstruksjonsstartindikatoren har Byggfakta brukt pålitelige kilder og beregningsmetoder. Byggfakta kan imidlertid ikke garantere nøyaktigheten eller fullstendigheten av analysene, og påtar seg ikke noe ansvar for nøyaktigheten eller fullstendigheten av innholdet, tallene, behandlingen, kommentarene eller annen informasjon. Materialet er produsert for informasjonsformål. Verken Byggfakta eller dets ansatte skal være ansvarlig for tap eller skade, direkte eller indirekte, på grunn av feil eller mangler i dette materialet.

Distribuer og bruk dette materialet og indeksene våre, men oppgi alltid kilden. Bruk for kommersielle formål krever imidlertid vår uttrykkelige tillatelse.