<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange

Byggestartsindeksen_transp


 

Juli 2022

Viken er største byggefylke

Byggfakta lanserer en ny månedlig byggestartsindikator som viser hvordan igangsetting av prosjektmarkedet ser ut og utvikler seg. Indikatoren er produsert gjennom en behandling av data fra Byggfaktas byggeprosjektdatabase, og er basert på de estimerte byggekostnadene for de prosjektene Byggfakta registrerer med byggestart. Ved å produsere indikatorene og publisere dem med en kort tidsforsinkelse, gir de et tidlig bilde av konstruksjonssyklusen som ikke kan sees i offentlige data før mange måneder senere.

Rehabilitering

Boliger

Svak nedgang i igangsetting av boliger i juli 2022, viser Byggfakta sin byggestartsindeks. Tallene viser en nedgang på 0,1 prosent på bolig, sammenlignet med forrige måned. For boligkompleks en nedgang på 0,4 prosent. Ser vi på sammenligningen i forhold til for ett år siden, viser tallene fremdeles en vekst på henholdsvis 23,0 og 42,9 prosent. Igangsettingstallene for bolig viser at det siste måned er igangsatt boliger glidende siste 12 mnd. for totalt kr. 18,2 milliarder pr mnd.

Fritidsbygg og anlegg

Igangsettingstall fra juli 2022 viser at fritidsbygg og anlegg har en oppgang siste måned på 0,6 prosent. Sammenlignet med tallene fra samme måned sist år, vises en oppgang på 46,6 prosent. Byggestartsindeks fra Byggfakta viser også at igangsettingstallene for fritidsbygg og anlegg siste måned, er glidende siste 12 mnd., på nær 6,4 milliarder kroner pr. mnd.

Grunnarbeid

Byggestartsindeks viser en oppgang på 5,1 prosent sammenlignet med forrige måned. Imidlertid viser tallene, sammenlignet med tallene for ett år siden, en vekst på 118,8 prosent. Tallene er hentet fra Byggfakta sin database. Denne måneden, sammenlignet med forrige måned og samme måned for ett år siden, og viser at det glidende siste 12 måneder ble igangsatt grunnarbeider for nær 796 mill. kroner pr. mnd.

Helsebygg

Byggestarts indeks for helsebygg viste sterke tall i 2020 og starten av 2021. Siste måned viste en nedgang på 0,3 prosent. Imidlertid viser tallene sammenlignet med for ett år siden, en oppgang på 9,0 prosent. Igangsettingstallene fra Byggfakta glidende siste 12 måneder viser en igangsatt totalverdi på 889 mill. kroner pr. mnd.

Hotell

Investeringene i hotellbygg har vært i sterk vekst. Byggfakta sin Byggestartsindeks for juli 2022, viser at tallene har en oppgang siste måned på 2,7 prosent, noe som gir en vekst sammenlignet med tallene for ett år siden, på hele 113,6 prosent. Igangsettingstallene siste måned viser at det er igangsatt glidende siste 12 måneder hotellprosjekter for nær 4,4 milliarder kroner pr. mnd.

Industri

Industribygg er i en spennende utvikling viser byggestartsindeksen for juli 2022. En nedgang fra forrige måned på 1,2 prosent viser at det er vilje. Investeringen i byggestartsindeksen for samme måned siste år har økt med 24,9 prosent. Igangsatt glidende siste 12 måneder utgjør en samlet verdi på over 6,9 milliarder kroner pr. mnd. viser tallene fra Byggfakta.

Kontor og forretning

Byggestarts indeks fra Byggfakta viser en liten oppgang i tallene for kontor- og forretningsbygg. Totalt viser tallene en oppgang siste måned på 1,2 prosent og en oppgang på 79,3 prosent sammenlignet med tallene for ett år siden. Det er igangsatt kontor- og forretningsbygg glidende siste 12 måneder for samlet over 12,5 milliarder kroner pr. mnd.

Demo1

Kraftforsyning

Byggestartsindeks fra Byggfakta for kraftforsyningsprosjekter viser en nedgang siste måned. Totalt er nedgangen på 1,1 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden er oppgangen på 36,3 prosent. Igangsettingsverdien for glidende siste 12 måned innen dette segmentet er på 8,0 milliarder kroner pr. mnd.

Samferdsel

Samferdsel har denne måneden en mindre oppgang på 0,5 prosent sammenlignet med tidligere måneder. Sammenlignet med for ett år siden har segmentet en fin vekst på totalt 60,2 prosent. Tallene baserer seg på Byggfakta sin byggestartsindeks som også viser at igangsettingsverdien for glidende siste 12 måned innen dette segmentet er 9,0 milliarder kroner pr. mnd.

Samlingslokaler

På siste byggestartsindeks fra Byggfakta, viser segmentet samlingslokaler en oppgang siste måned på 2,4 prosent. Veksten er dermed noe over gjennomsnittet. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, vises en vekst på 42,0 prosent. Igangsettingstallene glidende siste 12 måneder innen segmentet er nå 4,2 milliarder kroner pr. mnd..

Skolebygg

Skolebygg som ble igangsatt registrert i byggestartsindeksen fra Byggfakta glidende siste 12 måneder, utgjør rett under 3,5 milliarder kroner pr. mnd. Dette gir en oppgang fra måneden før på 2,0 prosent. Ser vi på sammenligningen fra samme måned for ett år siden, er veksten på 138,5 prosent.

Vei, vann og avløp

Vei, vann og avløp som ble registrert igangsatt i byggestartsindeksen fra Byggfakta har en god vekst siste år. Den er på hele 46,7 prosent. Ser vi på sammenligningen med forrige måned, er imidlertid oppgangen sammenlignet med forrige måned, på 1,9 prosent. Igangsettingstallene for glidende siste 12 måneder ligger samlet på om lag 20,5 milliarder kroner pr. mnd.

Lavere oppgang i aktiviteten på landsbasis

På landsbasis er det i byggestartsindeksen fra Byggfakta registrert samlet igangsettings pr. mnd. glidende for siste 12 mnd. for 61,7 milliarder kroner. Dette gir en oppgang siste måned på totalt 1,0 prosent. Imidlertid har veksten det siste året vært god, og sammenlignet med samme måned sist år er veksten på 41,5 prosent. Uten å overtolke tallene er dette en kraftig vekst, som selvfølgelig delvis skyldes Covid-19 situasjonen som er vesentlig annerledes enn for ett år siden. Veksten siste måned gir imidlertid grunn for en smule bekymring.

Flatt for Agder

Byggestartsindeks fra Byggfakta for Agder viser en oppgang på 0,6 prosent sammenlignet med sist måned. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at det er oppgang. Oppgangen er på 20,7 prosent. Igangsettingstallene for fylket er på 2,6 milliard kroner pr. mnd. rullerende denne måneden.

Årsvekst på Innlandet

Fylket viser denne gangen en god vekst i byggestartsindeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene en oppgang på 12,1 prosent, og en vekst sammenlignet med samme måned for ett år siden på hele 38,2 %. Igangsettingstallene i verdi utgjør dette 3,4 milliard kroner pr. mnd. rullerende denne måneden.

Vekst for Møre og Romsdal

Siste måned viser byggestartsindeksen fra Byggfakta en nedgang på 0,1 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, er veksten på 24,7 prosent. Fylket har dermed registrert igangsettinger denne måneden for en verdi av 1,5 milliard kroner pr. mnd. rullerende.

Opp og ned for Nordland

Byggestartsindeksen fra Byggfakta for Nordland viser en oppgang sammenlignet med sist måned. Oppgangen er på 3,2 prosent. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at nedgangen for året blir 1,5 prosent. Igangsettingstallene for fylket er på 2,7 milliard kroner pr. mnd. rullerende denne måneden.

Oslo topp vekst

Fylket viser denne gangen en vekst i byggestartsindeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene en oppgang på 2,0 prosent, og en vekst sammenlignet med samme måned for ett år siden på utrolige 214,5 %. Igangsettingstallene i verdi utgjør denne måneden 12,5 milliard kroner pr. mnd. rullerende denne måneden.

Året opp for Rogaland

Siste måned viser byggestartsindeksen fra Byggfakta en oppgang på 0,5 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, er veksten på 11,8 prosent. Fylket har dermed registrert igangsettinger denne måneden for en verdi av 4,6 milliard kroner pr. mnd. rullerende denne måneden.

Ned i Troms og Finnmark

Byggestartsindeksen fra Byggfakta for Troms og Finnmark viser nedgang sammenlignet med sist måned. Endringen er på 3,2 prosent. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at nedgangen for året nå er på 9,2 prosent. Igangsettingstallene for fylket er på 2,2 milliard kroner pr. mnd. rullerende denne måneden.

Ned og opp i Trøndelag

Fylket viser denne gangen en vekst i byggestartsindeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene en nedgang på 1,1 prosent, og en vekst sammenlignet med samme måned for ett år siden på 13,9 %. Igangsettingstallene i verdi utgjør denne måneden over 5,9 milliard kroner pr. mnd. rullerende denne måneden.

Kraftig årsvekst for Vestfold og Telemark

Siste måned viser byggestartsindeksen fra Byggfakta en oppgang på 2,7 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, er veksten på hele 44,0 prosent. Fylket har dermed registrert igangsettinger denne måneden for en verdi av 3,9 milliard kroner pr. mnd. rullerende denne måneden.

Endring i Vestland

Byggestartsindeks fra Byggfakta for Vestland viser en oppgang sammenlignet med sist måned. Oppgangen er på 1,5 prosent. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at veksten for året nå er på hele 47,3 prosent. Igangsettingstallene for fylket er på 8,6 milliard kroner pr. mnd. rullerende denne måneden.

Opp i Viken

Fylket viser denne gangen en oppgang i byggestartsindeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene oppgang på 2,5 prosent, og en vekst sammenlignet med samme måned for ett år siden på 31,2 %. Igangsettingstallene i verdi utgjør denne måneden 13,9 milliard kroner per mnd. rullerende denne måneden, og er klart det største byggefylket.

Igangsettingstall

Bilde1-1

Byggestartsindikatoren er som sagt utarbeidet fra informasjoner i Byggfakta sin prosjektdatabase.

Indikatoren vil bli oppdatert månedlig og vi vil i perioden forsøke å peke på noen av funnene som kommer frem i denne type oppstilling. Spørsmål knyttet til indikatoren kan rettes til Byggfakta AS, Pål Engeseth, COO, ple@byggfakta.no mob. +47 958 49 711.

 

Fordyp deg mer i grafer og tabeller

Last ned den siste konstruksjonsstartindikatoren som en rå datafil (Excel) ved å fylle ut skjemaet ved siden av.

Om Byggestartsindeksen

Byggestartsindikatoren produseres hver måned av Byggfakta og er basert på en behandling av data fra landets største byggeprosjektdatabase. Takket være omfattende overvåking av prosjektmarkedet og oppdateringer fra en pågående markedsundersøkelse, kan unik statistikk produseres.

Konstruksjonsstartindikatoren er ment å være en fremtidsrettet og tidlig indikator på byggesyklusen og boligbyggingen. Statistikken skal være enkel og lett å tolke. Gjeldende tall blir ofte publisert og med kort etterslep. Indikatoren har en høy samvariasjon med offentlig produsert byggestatistikk.

Publicering
Indeksen publiseres offentlig den tredje tirsdagen i måneden, kl 07.00. På forespørsel kan media motta en pressemelding en dag i forveien mot embargoen. De sist publiserte indeksene kan lastes ned på www.byggfakta.no/byggstartsindikatorn.

Definitioner:

Byggestart
Et prosjekt er inkludert i konstruksjonsstartindikatoren hvis det gjelder nybygg og har en estimert byggekostnad på minst 1 million NOK, minst en entreprenør er anskaffet og byggestartmåneden har skjedd.

Nybygging
Prosjekter der andelen av byggekostnader knyttet til nybygg er større enn delen knyttet til renovering, vedlikehold, ombygging og tilbygg er klassifisert som nybygg.

Bygninger
Boliger består av bygårder og gruppebygde eneboliger (inkl. Eldreboliger). Andre bygninger består av næringer, lagre, kontorbygg, forretningslokaler, hoteller og restauranter samt fellesskapseiendommer. Konstruksjon som er klassifisert som et anlegg er ekskludert fra beregningene.

Anslått byggekostnad
Viser til total produksjonskostnad eksklusiv byggherrens kostnader ved grunnerverv og merverdiavgift. Anslaget er basert på tilgjengelig informasjon for prosjektet og kan endres underveis i prosjektet.

Beregning
De anslåtte byggekostnadene for prosjektene som anses å ha startet byggingen i løpet av hver måned, konverteres til en indeks fra januar 2011, som deretter justeres for å eliminere variasjon på grunn av kalendereffekter, sesongmønstre og andre faktorer som skaper kortsiktige svingninger . X-13-ARIMA-SEATS brukes til kalenderkorreksjon, sesongjustering og trendestimering. Programmet ble utviklet av US Census Bureau.


Dekning
Sammenlignet med den offisielle statistikken publisert av SSB, har våre data en estimert dekningsgrad på omtrent 80 prosent for nybygde bygårder og omtrent 30 prosent for nybygde enfamiliehus (enfamiliehus som skal bebygges av utbyggeren selv er ikke inkludert i Byggfaktas undersøkelser. høy). Dekningsgraden for annen nybygg er estimert til å være mellom 50 og 90 prosent, avhengig av eiendomstype.

Kilder til feil
Ved klassifisering av prosjekter som inneholder forskjellige typer bygninger (f.eks. Boliger og kontorer) eller forskjellige konstruksjonstyper (f.eks. Nybygg og renovering), er hele prosjektkostnaden inkludert i hovedkategorien (kategorien der den største kostnaden vurderes å være) . Dette betyr at visse prosjektkostnader blir overvurdert mens visse prosjektkostnader er utelatt i beregningene. Feilvurderinger ved kategorisering av prosjekter med hensyn til kategori (bygningstype og konstruksjonstype), ved estimering av byggekostnader og ved vurdering av dato for byggestart kan også forekomme.

Revisjoner
Tidsseriene blir revidert hver måned som følge av reviderte inngangsdata (nyregistrerte prosjekter som allerede har startet byggingen kan ha blitt lagt til, revisjoner av klassifisering, startdato og byggekostnader kan ha blitt gjort) og nye sesongjusteringer. Revisjonene forventes å være ganske små fra måned til måned, men kan være betydelige over lengre perioder.

Inngående informasjon
Byggfakta gir også indikatorer fordelt på geografiske områder, forskjellige konstruksjonstyper og forskjellige kategorier av bygninger og anlegg. Indekser kan også produseres for designstart, som er tidligere i byggeprosessen og derfor gir enda tidligere økonomiske signaler enn konstruksjonsstartindikatoren.

For mer informasjon om mulighetene og kostnadene for å produsere spesialdesignede indekser, kontakt: Pål Engstedt, COO, Byggfakta, +47 958 49 711., ple@byggfakta.no

Ansvar og formidling

I utviklingen og analysen av konstruksjonsstartindikatoren har Byggfakta brukt pålitelige kilder og beregningsmetoder. Byggfakta kan imidlertid ikke garantere nøyaktigheten eller fullstendigheten av analysene, og påtar seg ikke noe ansvar for nøyaktigheten eller fullstendigheten av innholdet, tallene, behandlingen, kommentarene eller annen informasjon. Materialet er produsert for informasjonsformål. Verken Byggfakta eller dets ansatte skal være ansvarlig for tap eller skade, direkte eller indirekte, på grunn av feil eller mangler i dette materialet.

Distribuer og bruk dette materialet og indeksene våre, men oppgi alltid kilden. Bruk for kommersielle formål krever imidlertid vår uttrykkelige tillatelse.