<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange

Byggestartsindeksen_transp


 

Januar 2023

Aktiviteten fremdeles ned

Pilene peker fremdeles nedover på de fleste områder, men vi tror trenden nå vil snu snart. Ser vi på igangsettingstallene er det flere fylker og segmenter som har oppgang siste måned, men totalen peker fremdeles ned.

På landsbasis er det i Byggestartsindeksen fra Byggfakta registrert samlet igangsettinger for 54,5 milliarder kroner denne måneden. Dette gir en nedgang siste måned på totalt 3,5 prosent. Imidlertid har nedgangen ført til at det nå også er nedgang siste år på 11,5 prosent, og da skal vi huske på at igangsettingstallene var påvirket av Covid 19 i 2022.

I tillegg hadde vi høye materialkostnader i 2022, de er på vei ned nå. Trolig er inflasjonen på vei ned, og det ser også nå ut som rentesatsen vil holde seg mer stabil fremover. Mye tyder derfor på at igangsettingstallene og positiviteten vil slå inn utover i 2023. Usikkerheten er knyttet til krigen i Ukraina og egen privatøkonomi er synlig spesielt knyttet til bolig og fritidsbolig markedet.

shutterstock_367937186_re

Boliger

Det er registrert oppgang i igangsetting av boliger i januar 2023, viser Byggfakta sin Byggestartsindeks. Tallene viser en oppgang på 18,5 prosent sammenlignet med forrige måned på bolig, og for boligkompleks en nedgang på 6,3 prosent. Ser vi på sammenligningen i forhold til for ett år siden viser tallene henholdsvis opp 8,3 prosent og ned 18,7 prosent sammenlignet med fjoråret. Igangsettingstallene for bolig viser at det siste måned er igangsatt boliger glidende siste 12 måneder for totalt 15,9 milliarder kroner pr. måned.

Fritidsbygg og anlegg

Igangsettingstall fra januar 2023 viser at fritidsbygg og anlegg har en oppgang siste måned på 12,7 prosent. Sammenlignet med tallene fra samme måned sist år, vises en oppgang på 3,6 prosent. Byggestartsindeksen fra Byggfakta viser også at igangsettingstallene for fritidsbygg og anlegg siste måned er glidende siste 12 måneder på nær 6,0 millioner kroner pr. måned.

Grunnarbeid

Byggestartsindeksen viser en oppgang på 38,3 prosent sammenlignet med forrige måned. Imidlertid viser tallene sammenlignet med tallene for ett år siden en vekst på hele 132,6 prosent. Tallene er små og hentet ut fra Byggfakta sin database denne måneden. Sammenlignet med forrige måned og samme måned for ett år siden, og viser at det glidende siste 12 måneder ble igangsatt grunnarbeider for nær 1169 millioner kroner pr. måned.

Helsebygg

Byggestartsindeksen for helsebygg viste sterke tall i 2020 og starten av 2021 før det kom en kraftig nedgang. Vi forventer vekst i disse tallene fremover. Siste måned viste en nedgang på 2,1 prosent. Imidlertid viser tallene sammenlignet med for ett år siden en nedgang på 9,2 prosent. Igangsettingstallene fra Byggfakta glidende siste 12 måneder viser en igangsatt totalverdi på 866 millioner kroner pr. måned.

Hotell

Investeringene i hotellbygg har vært i vekst. Byggfakta sin Byggestartsindeks for januar 2023 viser at tallene har en nedgang siste måned på 17,9 prosent, noe som gir en nedgang sammenlignet med tallene for ett år siden på 25,2 prosent. Igangsettingstallene siste måned viser at det er igangsatt glidende siste 12 måneder hotellprosjekter for 3,1 milliarder kroner pr. måned.

Industri

Industribygg er i en spennende utvikling viser Byggestartsindeksen for januar 2023. En oppgang fra forrige måned på 20,3 prosent viser at det nå er ett trend skifte. Investeringen for samme måned siste år viser en nedgang med 25,2 prosent. Igangsatt glidende siste 12 måneder utgjør en samlet verdi på over 6,1 milliarder kroner pr. måned viser tallene fra Byggfakta.

Kontor og forretning

Byggestartsindeksen fra Byggfakta viser en nedgang i tallene for kontor og forretningsbygg. Totalt viser tallene en nedgang siste måned på 7,1 prosent og en nedgang på 25,2 prosent sammenlignet med tallene for ett år siden. Det er igangsatt kontor og forretningsbygg glidende siste 12 måneder for samlet over 9,2 milliarder kroner pr. måned.

Kraftforsyning

Byggestartsindeksen fra Byggfakta for kraftforsyningsprosjekter viser en nedgang siste måned. Totalt er nedgangen på 8,7 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden er nedgangen på 14,1 prosent. Igangsettingsverdien for glidende siste 12 måned innen dette segmentet er på 6,2 milliarder kroner pr. måned.

Samferdsel

Samferdsel denne måneden har en større igangsettings nedgang, sammenlignet med forrige måned er den på 21,0 prosent. Tallene sammenlignet med for ett år siden viser en nedgang på totalt 37,2 prosent. Tallene baserer seg på Byggfakta sin Byggestartsindeks som også viser at igangsettingsverdien for glidende siste 12 måned innen dette segmentet er 5,8 milliarder kroner pr. måned.

Book en demo for mer prosjektinformasjon 

Samlingslokaler

Segmentet samlingslokaler på siste Byggestartsindeksen fra Byggfakta viser en nedgang siste måned på 11,4 prosent. Sammenlignet med samme måned for ett år siden vises en nedgang på 23,2 prosent. Igangsettingstallene glidende siste 12 måneder innen segmentet er nå 3,3 milliarder kroner pr. måned.

Skolebygg

Skolebygg som ble igangsatt registrert i Byggestartsindeksen fra Byggfakta glidende siste 12 måneder, utgjør rett over 2,9 milliarder kroner pr. måned. Dette gir en nedgang fra måneden før på 6,3 prosent. Ser vi på sammenligningen fra samme måned for ett år siden, er veksten på 7,5 prosent. Dette er et område vi forventer vekst fremover.

Vei, vann og avløp

Vei, vann og avløp som ble igangsatt registrert i Byggestartsindeksen fra Byggfakta hadde en god vekst siste år. Nedgangen denne måneden er på 3,1 prosent. Ser vi på sammenligningen med forrige måned, er det imidlertid en nedgang på 10,4 prosent. Igangsettingstallene for glidende siste 12 måneder ligger samlet på om lag 17,7 milliarder kroner pr. måned.

Nedgang på landsbasis, men flere fylker viser vekst i 2023

Agder

Byggestartsindeks fra Byggfakta for Agder viser en oppgang på 7,2 prosent sammenlignet med sist måned. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at det er oppgang på hele 57,3 prosent. Igangsettingstallene for fylke er på 3,8 milliarder kroner pr. måned rullerende denne måneden.

Innlandet

Fylke viser denne gangen en nedgang i Byggestartsindeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene en oppgang på 2,7 prosent, og en nedgang sammenlignet med samme måned for ett år siden på 3,9 prosent. Igangsettingstallene i verdi utgjør 3,5 milliarder kroner pr. måned rullerende denne måneden.

Møre og Romsdal

Siste måned viser Byggestartsindeksen fra Byggfakta en oppgang på 88,7 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, er oppgangen på 61,8 prosent. Fylket har dermed registrert igangsettinger denne måneden for en verdi av 3,0 milliarder kroner pr. måned rullerende.

Nordland

Byggestartsindeksen fra Byggfakta for Nordland viser en nedgang sammenlignet med sist måned, nedgangen er på 6,0 prosent. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at oppgangen for året blir på 4,0 prosent. Igangsettingstallene for fylke er på 3,3 milliarder kroner pr. måned rullerende denne måneden.

Oslo

Fylke viser denne gangen en nedgang i Byggestartsindeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene en nedgang på 25,1 prosent, og en nedgang sammenlignet med samme måned for ett år siden på 12,7 prosent. Igangsettingstallene i verdi utgjør 8,9 milliarder kroner pr. måned rullerende denne måneden.

Rogaland

Siste måned viser Byggestartsindeksen fra Byggfakta en oppgang på 5,3 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, er det en oppgang på 19,8 prosent. Fylket har dermed registrert igangsettinger for en verdi av 5,6 milliarder kroner pr. måned rullerende denne måneden.

Troms og Finnmark

Byggestartsindeksen fra Byggfakta for Troms og Finnmark viser en kraftig oppgang på 35,0 prosent sammenlignet med sist måned. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at nedgangen for det siste året nå er på 4,9 prosent. Igangsettingstallene for fylke er på 2,2 milliarder kroner pr. måned rullerende denne måneden.

Trøndelag

Fylke viser denne gangen en vekst i Byggestartsindeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene en oppgang på 4,9 prosent, og en vekst sammenlignet med samme måned for ett år siden på 3,3 prosent. Igangsettingstallene i verdi utgjør over 6,0 milliarder kroner pr. måned rullerende denne måneden.

Vestfold og Telemark

Siste måned viser Byggestartsindeksen fra Byggfakta en nedgang på 14,2 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, er nedgangen på 46,1 prosent. Fylket har dermed registrert igangsettinger for 2,3 milliarder kroner pr. måned rullerende denne måneden.

Vestland

Byggestartsindeksen fra Byggfakta for Vestland viser en oppgang sammenlignet med sist måned. oppgangen er på hele 36,4 prosent. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at nedgangen for året nå er på 18,9 prosent. Igangsettingstallene for fylke er på 7,1 milliarder kroner pr. måned rullerende denne måneden.

Opp i Viken

Fylke viser denne gangen en nedgang i Byggestartsindeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene nedgang på 26,7 prosent, og en nedgang sammenlignet med samme måned for ett år siden på 39,2 prosent. Igangsettingstallene i verdi utgjør 8,8 milliarder kroner pr. måned rullerende denne måneden.

Igangsettingstall

Utvikling landsbasis

På landsbasis har igangsettingene gått ned 3,5 prosent sammenlignet med forrige måned. Igangsettingstallene i januar 2022 lå også noe høyere enn nå og nedgangen siste år er målt til 11,5 prosent. Enkelte av fylkene har nå oppgang i perioden, mens Oslo og Viken er de fylkene med størst boligbygging og som har størst tilbakegang siste år.
Ironisk nok er det igangsetting av prosjekter innen kraftforsyning som har hatt nedgang siste år med 14,1 prosent. Størst nedgang finner vi innen samferdsel med nedgang på 37,3 prosent siste år, mens grunnarbeider med små tall har registrert størst vekst med hele 38,3 prosent. Dette til tross for at en betydelig del av norsk vannkraftproduksjon er bygd i perioden fra 1950 til utpå 1980-tallet. Alderen på kraftverkene tilsier at mange nærmer seg sin tekniske levealder.

Byggestartsindikatoren er som sagt utarbeidet fra informasjoner i Byggfakta sin prosjektdatabase.

Indikatoren vil bli oppdatert månedlig og vi vil i perioden forsøke å peke på noen av funnene som kommer frem i denne type oppstilling.
Spørsmål knyttet til indikatoren kan rettes til Byggfakta AS, Pål Engeseth, COO, ple@byggfakta.no mob. +47 958 49 711.

 

Fordyp deg mer i grafer og tabeller

Last ned den siste konstruksjonsstartindikatoren som en rå datafil (Excel) ved å fylle ut skjemaet ved siden av.

Om Byggestartsindeksen

Byggestartsindikatoren produseres hver måned av Byggfakta og er basert på en behandling av data fra landets største byggeprosjektdatabase. Takket være omfattende overvåking av prosjektmarkedet og oppdateringer fra en pågående markedsundersøkelse, kan unik statistikk produseres.

Konstruksjonsstartindikatoren er ment å være en fremtidsrettet og tidlig indikator på byggesyklusen og boligbyggingen. Statistikken skal være enkel og lett å tolke. Gjeldende tall blir ofte publisert og med kort etterslep. Indikatoren har en høy samvariasjon med offentlig produsert byggestatistikk.

Publicering
Indeksen publiseres offentlig den tredje tirsdagen i måneden, kl 07.00. På forespørsel kan media motta en pressemelding en dag i forveien mot embargoen. De sist publiserte indeksene kan lastes ned på www.byggfakta.no/byggstartsindikatorn.

Definitioner:

Byggestart
Et prosjekt er inkludert i konstruksjonsstartindikatoren hvis det gjelder nybygg og har en estimert byggekostnad på minst 1 million NOK, minst en entreprenør er anskaffet og byggestartmåneden har skjedd.

Nybygging
Prosjekter der andelen av byggekostnader knyttet til nybygg er større enn delen knyttet til renovering, vedlikehold, ombygging og tilbygg er klassifisert som nybygg.

Bygninger
Boliger består av bygårder og gruppebygde eneboliger (inkl. Eldreboliger). Andre bygninger består av næringer, lagre, kontorbygg, forretningslokaler, hoteller og restauranter samt fellesskapseiendommer. Konstruksjon som er klassifisert som et anlegg er ekskludert fra beregningene.

Anslått byggekostnad
Viser til total produksjonskostnad eksklusiv byggherrens kostnader ved grunnerverv og merverdiavgift. Anslaget er basert på tilgjengelig informasjon for prosjektet og kan endres underveis i prosjektet.

Beregning
De anslåtte byggekostnadene for prosjektene som anses å ha startet byggingen i løpet av hver måned, konverteres til en indeks fra januar 2011, som deretter justeres for å eliminere variasjon på grunn av kalendereffekter, sesongmønstre og andre faktorer som skaper kortsiktige svingninger . X-13-ARIMA-SEATS brukes til kalenderkorreksjon, sesongjustering og trendestimering. Programmet ble utviklet av US Census Bureau.


Dekning
Sammenlignet med den offisielle statistikken publisert av SSB, har våre data en estimert dekningsgrad på omtrent 80 prosent for nybygde bygårder og omtrent 30 prosent for nybygde enfamiliehus (enfamiliehus som skal bebygges av utbyggeren selv er ikke inkludert i Byggfaktas undersøkelser. høy). Dekningsgraden for annen nybygg er estimert til å være mellom 50 og 90 prosent, avhengig av eiendomstype.

Kilder til feil
Ved klassifisering av prosjekter som inneholder forskjellige typer bygninger (f.eks. Boliger og kontorer) eller forskjellige konstruksjonstyper (f.eks. Nybygg og renovering), er hele prosjektkostnaden inkludert i hovedkategorien (kategorien der den største kostnaden vurderes å være) . Dette betyr at visse prosjektkostnader blir overvurdert mens visse prosjektkostnader er utelatt i beregningene. Feilvurderinger ved kategorisering av prosjekter med hensyn til kategori (bygningstype og konstruksjonstype), ved estimering av byggekostnader og ved vurdering av dato for byggestart kan også forekomme.

Revisjoner
Tidsseriene blir revidert hver måned som følge av reviderte inngangsdata (nyregistrerte prosjekter som allerede har startet byggingen kan ha blitt lagt til, revisjoner av klassifisering, startdato og byggekostnader kan ha blitt gjort) og nye sesongjusteringer. Revisjonene forventes å være ganske små fra måned til måned, men kan være betydelige over lengre perioder.

Inngående informasjon
Byggfakta gir også indikatorer fordelt på geografiske områder, forskjellige konstruksjonstyper og forskjellige kategorier av bygninger og anlegg. Indekser kan også produseres for designstart, som er tidligere i byggeprosessen og derfor gir enda tidligere økonomiske signaler enn konstruksjonsstartindikatoren.

For mer informasjon om mulighetene og kostnadene for å produsere spesialdesignede indekser, kontakt: Pål Engstedt, COO, Byggfakta, +47 958 49 711., ple@byggfakta.no

Ansvar og formidling

I utviklingen og analysen av konstruksjonsstartindikatoren har Byggfakta brukt pålitelige kilder og beregningsmetoder. Byggfakta kan imidlertid ikke garantere nøyaktigheten eller fullstendigheten av analysene, og påtar seg ikke noe ansvar for nøyaktigheten eller fullstendigheten av innholdet, tallene, behandlingen, kommentarene eller annen informasjon. Materialet er produsert for informasjonsformål. Verken Byggfakta eller dets ansatte skal være ansvarlig for tap eller skade, direkte eller indirekte, på grunn av feil eller mangler i dette materialet.

Distribuer og bruk dette materialet og indeksene våre, men oppgi alltid kilden. Bruk for kommersielle formål krever imidlertid vår uttrykkelige tillatelse.