<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange

Byggestartsindeksen_transp


 

 

Desember 2022

 

Desember måned bekrefter trenden. Utviklingen siste måned viser nedgang i alle fylker og prosjektkategorier, men det finnes lyspunkter.

Fortsatt nedgang i aktiviteten på landsbasis

På landsbasis er det i Byggestartsindeksen fra Byggfakta registrert samlet igangsettings for 25,2 milliarder kroner denne måneden. Dette gir en nedgang siste måned på totalt 3,3 prosent. Imidlertid har nedgangen ført til at det nå også er nedgang siste år. Nedgangen siste år er på 6,3 prosent med de siste igangsettingstallene for 2022. Dette har skjedd til tross for at igangsettingstallene foregående år har vært relativt lave.

Lyspunktene

Vi har allerede nevnt at samtlige fylker og prosjekttyper viser nedgang i desember, men ser vi på utviklingen siste år, kan vi fremheve noen vekstområder. Agder har en vekst på 1,5 prosent siste år og Nordland har en vekst på 16,0 prosent sammenlignet med foregående år. Oslo som hadde et katastrofeår i 2021 når det gjelder igangsettingstall, har en vekst på fantastiske 84,3 prosent.

Innenfor bygg kategoriene er det flere kategorier som har gått frem siste år. Størst vekst er grunnarbeider med en igangsettingsvekst på 142,7 prosent. Igangsettingstallene viser også at det i 2022 er igangsatt verdier innen skole som er 49,2 prosent større, og at veksten innen hotell og restaurant faktisk har steget med 29,0 prosent.

Boliger

Det er også denne måneden registrert nedgang i igangsetting av boliger. Desember 2022 viser en nedgang på 1,9 prosent sammenlignet med forrige måned på bolig, og for boligkompleks en nedgang på 3,4 prosent. Ser vi på sammenligningen i forhold til for ett år siden, viser tallene henholdsvis -6,7 og -2,0 prosent sammenlignet med fjoråret som fremdeles var påvirket av Covid. Igangsettingstallene for bolig viser at det siste måned er igangsatt boliger glidende siste 12 måneder for totalt 15,8 milliarder kroner pr. måned.

Nedgang for fritidsbygg og anlegg

Igangsettingstall fra desember 2022 viser at fritidsbygg og anlegg har en nedgang siste måned på 5,3 prosent. Sammenlignet med tallene fra samme måned sist år, vises en nedgang på 2,2 prosent. Byggestartsindeksen fra Byggfakta viser også at igangsettingstallene for fritidsbygg og anlegg siste måned er glidende siste 12 måned på nær 5,4 milliarder kroner pr. måned.

Grunnarbeid

Byggestartsindeksen viser en nedgang på 0,3 prosent sammenlignet med forrige måned. Imidlertid viser tallene sammenlignet med tallene for ett år siden en vekst på 142,7 prosent. Tallene er hentet ut fra Byggfakta sin database denne måneden, sammenlignet med forrige måned og samme måned for ett år siden, og viser at det glidende siste 12 måneder ble igangsatt grunnarbeider for nær 845 millioner kroner pr. måned.

 

Rapport-underside

Oppgang for helsebygg

Byggestartsindeksen for helsebygg viste sterke tall i 2020 og starten av 2021 før det kom en kraftig nedgang. Siste måned viste en nedgang på 4,9 prosent. Imidlertid viser tallene sammenlignet med for ett år siden, en oppgang på 9,1 prosent. Igangsettingstallene fra Byggfakta glidende siste 12 måneder viser en igangsatt totalverdi på 885 millioner kroner pr. måned.

Hotell

Investeringene i hotellbygg har vært i vekst. Byggfakta sin Byggestartsindeks for desember 2022, viser at tallene har en nedgang siste måned på 2,2 prosent, noe som gir en vekst sammenlignet med tallene for ett år siden på hele 29,0 prosent. Igangsettingstallene siste måned viser at det er igangsatt glidende siste 12 måneder hotellprosjekter for 3,7 milliarder kroner pr. måned.

Spennende for industri

Industribygg er i en spennende utvikling viser Byggestartsindeksen for november 2022. En nedgang fra forrige måned på 5,4 prosent viser at det nå er usikkerhet. Byggestartsindeksen viser at investeringen i samme måned siste år har hatt en nedgang på hele 26,8 prosent. Igangsatt glidende siste 12 måneder utgjør en samlet verdi på over 5,0 milliarder kroner pr. måned viser tallene fra Byggfakta.

Nedgang for kontor og forretning

Byggestartsindeksen fra Byggfakta viser en nedgang i tallene for kontor og forretningsbygg. Totalt viser tallene en nedgang siste måned på 3,8 prosent, som gir en nedgang på 1,0 prosent sammenlignet med tallene for ett år siden. Det er igangsatt kontor og forretningsbygg glidende siste 12 måneder for samlet over 9,9 milliarder kroner pr. måned.

Demo1

Overraskende for kraftforsyning

Byggestartsindeksen fra Byggfakta for kraftforsyningsprosjekter viser en nedgang siste måned. Totalt er nedgangen på 3,8 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden er nedgangen på 6,1 prosent. Igangsettingsverdien for glidende siste 12 måned innen dette segmentet er på 6,8 milliarder kroner pr. måned.

Ned for samferdsel

Selv om samferdsel denne måneden har en mindre nedgang sammenlignet med forrige måned på 4,6 prosent, viser tallene sammenlignet med for ett år siden en vekst på totalt 1,6 prosent. Tallene baserer seg på Byggfakta sin Byggestartsindeks som også viser at igangsettingsverdien for glidende siste 12 måned innen dette segmentet er 7,3 milliarder kroner pr. måned.

Samlingslokaler også ned

Segmentet samlingslokaler på siste Byggestartsindeks fra Byggfakta, viser en nedgang siste måned på 2,5 prosent. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, vises en vekst på 8,3 prosent. Igangsettingstallene glidende siste 12 måneder innen segmentet er nå 3,7 milliarder kroner pr. måned.

Årsvekst for skolebygg

Skolebygg som ble igangsatt registrert i Byggestartsindeksen fra Byggfakta glidende siste 12 måneder, utgjør rett over 3,1 milliarder kroner pr. måned. Dette gir en nedgang fra måneden før på 4,5 prosent. Ser vi på sammenligningen fra samme måned for ett år siden, er veksten på 49,2 prosent.

Vei, vann og avløp

Vei, vann og avløp som ble igangsatt registrert i Byggestartsindeksen fra Byggfakta hadde en god vekst siste år, den er på 7,8 prosent. Sammenligninger vi med forrige måned, er det imidlertid en nedgang på 10,3 prosent. Igangsettingstallene for glidende siste 12 måneder ligger samlet på om lag 18,7 milliarder kroner pr. måned.

 

Igjen er det nedgang for hele landet og alle fylker når det gjelder igangsettingstallene.

 

Agder

Byggestartsindeksen fra Byggfakta for Agder viser en nedgang på 1,6 prosent sammenlignet med sist måned. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at det er oppgang på 1,5 prosent. Igangsettingstallene for fylke er på 2,5 milliarder kroner pr. måned rullerende denne måneden.

Innlandet

Fylke viser denne gangen en nedgang i Byggestartsindeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene en nedgang på 9,2 prosent, og en nedgang sammenlignet med samme måned for ett år siden på 6,6 prosent. Igangsettingstallene i verdi utgjør dette 2,9 milliarder kroner pr. måned rullerende denne måneden.

Møre og Romsdal

Siste måned viser Byggestartsindeksen fra Byggfakta en nedgang på 2,9 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, er nedgangen på svake 12,4 prosent. Fylket har dermed registrert igangsettinger denne måneden for en verdi av 1,5 milliarder kroner pr. måned rullerende.

Nordland

Byggestartindeksen fra Byggfakta for Nordland viser en nedgang sammenlignet med sist måned, nedgangen er på 1,1 prosent. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at oppgangen for året blir på 16,0 prosent. Igangsettingstallene for fylke er på 3,3 milliarder kroner pr. måned rullerende denne måneden.

Oslo

Fylke viser denne gangen en nedgang i Byggestartsindeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene en nedgang på 2,5 prosent, og en vekst sammenlignet med samme måned for ett år siden på hele 84,3 prosent. Igangsettingstallene i verdi utgjør 10,4 milliarder kroner pr. måned rullerende denne måneden.

Rogaland

Siste måned viser Byggestartsindeksen fra Byggfakta en nedgang på 1,6 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, er det en nedgang på 4,0 prosent. Fylket har dermed registrert igangsettinger for en verdi av 4,5 milliarder kroner pr. måned rullerende denne måneden.

Troms og Finnmark

Byggestartsindeksen fra Byggfakta for Troms og Finnmark viser en nedgang på 2,4 prosent sammenlignet med sist måned. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at nedgangen for året nå er på hele 44,0 prosent. Igangsettingstallene for fylke er på 1,5 milliarder kroner pr. måned rullerende denne måneden.

Trøndelag

Fylke viser denne gangen en vekst i Byggestartsindeksen fra Byggfakta. Siste måned viste igangsettingstallene en nedgang på 2,5 prosent, og en nedgang sammenlignet med samme måned for ett år siden på 10,3 prosent. Igangsettingstallene i verdi utgjør over 4,7 milliard kroner pr. måned rullerende denne måneden.

Demo1

Vestfold og Telemark

Siste måned viser Byggestartsindeksen fra Byggfakta en nedgang på 12,9 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, er nedgangen på 32,8 prosent. Fylket har dermed registrert igangsettinger for 2,5 milliarder kroner pr. måned rullerende denne måneden.

Vestland

Byggestartsindeksen fra Byggfakta for Vestland viser en nedgang sammenlignet med sist måned, nedgangen er på 2,3 prosent. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at nedgangen for året nå er på 47,3 prosent. Igangsettingstallene for fylke er på 4,8 milliarder kroner pr. måned rullerende denne måneden.

Viken

Fylke viser denne gangen en nedgang i Byggestartsindeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene en nedgang på 2,7 prosent, og en nedgang sammenlignet med samme måned for ett år siden på 5,9 prosent. Igangsettingstallene i verdi utgjør 11,1 milliarder kroner pr. måned rullerende denne måneden, og Viken er det største bygge fylke.

.

Igangsettingstall

Utvikling landsbasis

På landsbasis har igangsettingene gått ned 9 prosent sammenlignet med forrige måned. Siden forrige måned også hadde en nedgang på 3,3 prosent, ser vi en oppbremsing av igangsatte prosjekter. Enkelte av de mindre bygge fylkene har oppgang i perioder. Nedgangen siste år er nå på 6,3 prosent, noe som er betydelig med tanke på at vi kom fra lave tall og pandemi, og egentlig nå var på vei videre oppover.

Nedgangen skyldes økonomisk usikkerhet, høyere rente, kostnadsøkninger, økte strømpriser og krig i Europa. Ironisk nok er det igangsetting av prosjekter innen kraftforsyning som har hatt nedgang siste kvartal på 3,8 prosent og siste år med 6,1 prosent. Dette er i en tid hvor vi trenger å satse på kraft.

 

Tabellene viser endring siste måned og siste år fordelt på kategorier og geografi.

 

Byggestartsindeksen er som sagt utarbeidet fra informasjoner i Byggfakta sin prosjektdatabase. Indeksen oppdateres månedlig og vi vil  forsøke å peke på noen av funnene som kommer frem i denne type oppstilling.


Spørsmål knyttet til indeksen kan rettes til Byggfakta AS, Pål Engeseth, COO, ple@byggfakta.no mob. +47 958 49 711.

 

Vil du vite mer?

Last ned Byggfakta Trendlinjer igangsetting for Desember 2022 ved å fylle ut skjemaet. 

Om Byggestartsindeksen

Byggestartsindikatoren produseres hver måned av Byggfakta og er basert på en behandling av data fra landets største byggeprosjektdatabase. Takket være omfattende overvåking av prosjektmarkedet og oppdateringer fra en pågående markedsundersøkelse, kan unik statistikk produseres.

Konstruksjonsstartindikatoren er ment å være en fremtidsrettet og tidlig indikator på byggesyklusen og boligbyggingen. Statistikken skal være enkel og lett å tolke. Gjeldende tall blir ofte publisert og med kort etterslep. Indikatoren har en høy samvariasjon med offentlig produsert byggestatistikk.

Publicering
Indeksen publiseres offentlig den tredje tirsdagen i måneden, kl 07.00. På forespørsel kan media motta en pressemelding en dag i forveien mot embargoen. De sist publiserte indeksene kan lastes ned på www.byggfakta.no/byggstartsindikatorn.

Definitioner:

Byggestart
Et prosjekt er inkludert i konstruksjonsstartindikatoren hvis det gjelder nybygg og har en estimert byggekostnad på minst 1 million NOK, minst en entreprenør er anskaffet og byggestartmåneden har skjedd.

Nybygging
Prosjekter der andelen av byggekostnader knyttet til nybygg er større enn delen knyttet til renovering, vedlikehold, ombygging og tilbygg er klassifisert som nybygg.

Bygninger
Boliger består av bygårder og gruppebygde eneboliger (inkl. Eldreboliger). Andre bygninger består av næringer, lagre, kontorbygg, forretningslokaler, hoteller og restauranter samt fellesskapseiendommer. Konstruksjon som er klassifisert som et anlegg er ekskludert fra beregningene.

Anslått byggekostnad
Viser til total produksjonskostnad eksklusiv byggherrens kostnader ved grunnerverv og merverdiavgift. Anslaget er basert på tilgjengelig informasjon for prosjektet og kan endres underveis i prosjektet.

Beregning
De anslåtte byggekostnadene for prosjektene som anses å ha startet byggingen i løpet av hver måned, konverteres til en indeks fra januar 2011, som deretter justeres for å eliminere variasjon på grunn av kalendereffekter, sesongmønstre og andre faktorer som skaper kortsiktige svingninger . X-13-ARIMA-SEATS brukes til kalenderkorreksjon, sesongjustering og trendestimering. Programmet ble utviklet av US Census Bureau.


Dekning
Sammenlignet med den offisielle statistikken publisert av SSB, har våre data en estimert dekningsgrad på omtrent 80 prosent for nybygde bygårder og omtrent 30 prosent for nybygde enfamiliehus (enfamiliehus som skal bebygges av utbyggeren selv er ikke inkludert i Byggfaktas undersøkelser. høy). Dekningsgraden for annen nybygg er estimert til å være mellom 50 og 90 prosent, avhengig av eiendomstype.

Kilder til feil
Ved klassifisering av prosjekter som inneholder forskjellige typer bygninger (f.eks. Boliger og kontorer) eller forskjellige konstruksjonstyper (f.eks. Nybygg og renovering), er hele prosjektkostnaden inkludert i hovedkategorien (kategorien der den største kostnaden vurderes å være) . Dette betyr at visse prosjektkostnader blir overvurdert mens visse prosjektkostnader er utelatt i beregningene. Feilvurderinger ved kategorisering av prosjekter med hensyn til kategori (bygningstype og konstruksjonstype), ved estimering av byggekostnader og ved vurdering av dato for byggestart kan også forekomme.

Revisjoner
Tidsseriene blir revidert hver måned som følge av reviderte inngangsdata (nyregistrerte prosjekter som allerede har startet byggingen kan ha blitt lagt til, revisjoner av klassifisering, startdato og byggekostnader kan ha blitt gjort) og nye sesongjusteringer. Revisjonene forventes å være ganske små fra måned til måned, men kan være betydelige over lengre perioder.

Inngående informasjon
Byggfakta gir også indikatorer fordelt på geografiske områder, forskjellige konstruksjonstyper og forskjellige kategorier av bygninger og anlegg. Indekser kan også produseres for designstart, som er tidligere i byggeprosessen og derfor gir enda tidligere økonomiske signaler enn konstruksjonsstartindikatoren.

For mer informasjon om mulighetene og kostnadene for å produsere spesialdesignede indekser, kontakt: Pål Engstedt, COO, Byggfakta, +47 958 49 711., ple@byggfakta.no

Ansvar og formidling

I utviklingen og analysen av konstruksjonsstartindikatoren har Byggfakta brukt pålitelige kilder og beregningsmetoder. Byggfakta kan imidlertid ikke garantere nøyaktigheten eller fullstendigheten av analysene, og påtar seg ikke noe ansvar for nøyaktigheten eller fullstendigheten av innholdet, tallene, behandlingen, kommentarene eller annen informasjon. Materialet er produsert for informasjonsformål. Verken Byggfakta eller dets ansatte skal være ansvarlig for tap eller skade, direkte eller indirekte, på grunn av feil eller mangler i dette materialet.

Distribuer og bruk dette materialet og indeksene våre, men oppgi alltid kilden. Bruk for kommersielle formål krever imidlertid vår uttrykkelige tillatelse.