<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange

Byggestartsindeksen_transp


 

August 2022

Lavere oppgang på landsbasis - utrolig vekst for Oslo

Byggfakta lanserer en ny månedlig byggestartsindeks som viser hvordan igangsetting av prosjektmarkedet ser ut og utvikler seg. Indeksen er produsert gjennom en behandling av data fra Byggfaktas byggeprosjektdatabase, og er basert på de estimerte byggekostnadene for de prosjektene Byggfakta registrerer med byggestart. Ved å produsere indeksene og publisere dem med en kort tidsforsinkelse, gir de et tidlig bilde av konstruksjonssyklusen som ikke kan sees i offentlige data før mange måneder senere.

oslo byggestartsindeksen byggfakta

Oppgang for boliger

Det er registrert oppgang i igangsetting av boliger også i august 2022, viser Byggfakta sin byggestartsindeks. For bolig viser tallene en oppgang på 7,1 % sammenlignet med forrige måned, men for boligkompleks en vekst på 6,3 %. Sammenlignet med for et år siden, viser tallene fremdeles en vekst på henholdsvis 31,0 og 53,1 %. Igangsettingstallene for bolig viser at det siste måned er igangsatt boliger glidende siste 12 mnd. for totalt kr. 19,4 milliarder pr. mnd.

Oppgang for fritidsbygg og anlegg

Igangsettingstall fra august 2022 viser at fritidsbygg og anlegg har en oppgang siste måned på 6,4 %. Sammenlignet med tallene fra samme måned sist år, vises en oppgang på 62,8 %. Byggestartsindeks fra Byggfakta viser også at igangsettingstallene for fritidsbygg og anlegg siste måned er glidende siste 12 mnd. på nær 6,8 milliarder kroner pr. mnd.

Grunnarbeid

Byggestartsindeks viser en oppgang på 3,6 % sammenlignet med forrige måned. Imidlertid viser sammenlignbare tall for et år siden en vekst på 133,8 %. Tallene er hentet ut fra Byggfakta sin database denne måneden og er sammenlignet med forrige måned og samme måned for ett år siden. Tallene viser at det glidende siste 12 måneder ble igangsatt grunnarbeider for nær 825 mill. kroner pr. mnd.

Oppgang for helsebygg

Byggestartsindeks for helsebygg viste sterke tall i 2020 og starten av 2021, før det kom en kraftig nedgang. Nå peker tallene oppover igjen – siste måned viste en oppgang på 1,5 %. Imidlertid viser sammenlignbare tall for et år siden, en oppgang på 25,4 %. Igangsettingstallene fra Byggfakta glidende siste 12 måneder viser en igangsatt totalverdi på 902 mill. kroner pr. mnd.

Hotell

Investeringene i hotellbygg har vært i sterk vekst. Byggfakta sin byggestartsindeks for august 2022, viser at tallene har en nedgang siste måned på 4,0 %, noe som gir en vekst sammenlignet med tallene for ett år siden på hele 140,3 %. Igangsettingstallene siste måned viser at det er igangsatt glidende siste 12 måneder hotellprosjekter for 4,6 milliarder kroner pr. mnd.

 

Spennende for industri

Industribygg er i en spennende utvikling viser byggestartsindeksen for august 2022. En oppgang fra forrige måned på 2,6 % viser at det er vilje. Investeringen i byggestartsindeksen for samme måned siste år har økt med 43,9 %. Igangsatt glidende siste 12 måneder utgjør en samlet verdi på over 7,2 milliarder kroner pr. mnd. viser tallene fra Byggfakta.

Oppgang for kontor og forretning

Byggestartsindeks fra Byggfakta viser en liten oppgang i tallene for kontor- og forretningsbygg. Totalt viser tallene en oppgang siste måned på 4,0 % og en oppgang på 88,2 % sammenlignet med tallene for et år siden. Det er igangsatt kontor- og forretningsbygg glidende siste 12 måneder for samlet over 13,1 milliarder kroner pr. mnd.

Demo1

Nøkternt for kraftforsyning

Byggestartsindeks fra Byggfakta for kraftforsyningsprosjekter viser en oppgang siste måned. Totalt er oppgangen på 4,1 % sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for et år siden er oppgangen på 43,7 %. Igangsettingsverdien for glidende siste 12 måned innen dette segmentet er på 8,4 milliarder kroner pr. mnd.

Sterkt for samferdsel

Selv om samferdsel denne måneden har en mindre oppgang sammenlignet med forrige måned på 2,1 %, viser tallene sammenlignet med for et år siden en fin vekst på totalt 64,7 %. Tallene baserer seg på Byggfakta sin byggestartsindeks som også viser at igangsettingsverdien for glidende siste 12 måned innen dette segmentet er 9,2 milliarder kroner pr. mnd.

Samlingslokaler forsiktig opp

Siste byggestartsindeks fra Byggfakta viser en oppgang for segmentet samlingslokaler på 4,1 %. Veksten er dermed noe under gjennomsnittet. Sammenlignet med samme måned for et år siden, viser en vekst på 60,8 %. Igangsettingstallene glidende siste 12 måneder innen segmentet er nå 4,5 milliarder kroner pr. mnd.

Vekst for skolebygg

Skolebygg som ble igangsatt, registrert i byggestartsindeksen fra Byggfakta, glidende siste 12 måneder utgjør rett under 3,9 milliarder kroner pr. mnd. Dette gir en oppgang fra måneden før på 10,1 %. Sammenligner med samme måned for et år siden, er veksten på 187,5 %.

Sterk vekst for vei, vann og avløp

Vei, vann og avløp som ble igangsatt, registrert i byggestartsindeksen fra Byggfakta, har hatt en god vekst siste år på hele 60,0 %. Sammenlignet med forrige måned er imidlertid oppgangen på 4,1 %. Igangsettingstallene for glidende siste 12 måneder ligger samlet på om lag 21,3 milliarder kroner pr. mnd.

Lavere oppgang i aktiviteten på landsbasis

På landsbasis er det i byggestartsindeksen fra Byggfakta samlet registrert igangsettings for 63,4 milliarder kroner denne måneden. Dette gir en oppgang siste måned på totalt 2,6 %. Imidlertid har veksten det siste året vært god, og sammenlignet med samme måned sist år er veksten på 50,8 %. Uten å overtolke tallene er dette en kraftig vekst, som selvfølgelig delvis skyldes Covid-19-situasjonen som er vesentlig annerledes enn for et år siden. Veksten senere måneder gir imidlertid grunn for en smule bekymring.

Nedgang for Agder

Byggestartsindeks fra Byggfakta for Agder viser en oppgang på 1,8 % sammenlignet med sist måned. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at det er oppgang. Oppgangen er på 27,1 %. Igangsettingstallene for fylket er på 2,7 milliard kroner pr. mnd. rullerende denne måneden.

Årsvekst på Innlandet

Fylket viser denne gangen en svak vekst i byggestartsindeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene en oppgang på 6,5 %, og sammenlignet med samme måned for et år siden en vekst på hele 35,0 %. Igangsettingstallene i verdi utgjør 3,6 milliard kroner pr. mnd. rullerende denne måneden.

Vekst for Møre og Romsdal

Siste måned viser byggestartsindeksen fra Byggfakta en nedgang på 5,6 % sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for et år siden, er veksten på svake 7,2 %. Fylket har dermed registrert igangsettinger denne måneden for en verdi av 1,5 milliard kroner pr. mnd. rullerende.

Opp for Nordland

Byggestartsindeksen fra Byggfakta for Nordland viser en oppgang sammenlignet med sist måned, på 8,4 %. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at oppgangen for året blir på svake 5,1 %. Igangsettingstallene for fylket er på 2,9 milliard kroner pr. mnd. rullerende denne måneden.

Utrolig vekst for Oslo

Fylket viser denne gangen en vekst i byggestartsindeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene en oppgang på 3,2 %, og sammenlignet med samme måned for ett år siden en vekst på utrolige 311,2 %. Igangsettingstallene i verdi utgjør denne måneden 12,9 milliard kroner pr. mnd. rullerende.

Året opp for Rogaland

Siste måned viser byggestartsindeksen fra Byggfakta en nedgang på 2,5 % sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for et år siden, er veksten på 16,8 %. Fylket har dermed registrert igangsettinger denne måneden for en verdi av 4,8 milliard kroner pr. mnd. rullerende.

Ned i Troms og Finnmark

Byggestartsindeksen fra Byggfakta for Troms og Finnmark viser stillstand sammenlignet med sist måned. Endringen er på 0,0 %. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at nedgangen for året nå er på 3,0 %. Igangsettingstallene for fylket er på 2,2 milliard kroner pr. mnd. rullerende denne måneden.

Opp i Trøndelag

Fylket viser denne gangen en vekst i byggestartsindeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene en oppgang på 7,7 %, og en vekst sammenlignet med samme måned for et år siden på 33,8 %. Igangsettingstallene i verdi utgjør denne måneden over 6,3 milliard kroner pr. mnd. rullerende.

Kraftig vekst for Vestfold og Telemark

Siste måned viser byggestartsindeksen fra Byggfakta en oppgang på 1,3 % sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for et år siden, er veksten på hele 44,1 %. Fylket har dermed registrert igangsettinger denne måneden for en verdi av 3,9 milliard kroner pr. mnd. rullerende.

Endring i Vestland

Byggestartsindeks fra Byggfakta for Vestland viser en nedgang på 2,0 % sammenlignet med sist måned. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at veksten for året nå er på hele 40,0 %. Igangsettingstallene for fylket er på 8,4 milliard kroner pr. mnd. rullerende denne måneden.

Opp i Viken

Fylket viser denne gangen en oppgang i byggestartsindeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene oppgang på 2,7 %, og sammenlignet med samme måned for et år siden en vekst på 39,5 %. Igangsettingstallene i verdi utgjør denne måneden 14,1 milliard kroner pr. mnd. rullerende, og er dermed største byggefylke.

Igangsettingstall

Igangsettingstall

Byggestartsindeksen er som sagt utarbeidet fra informasjoner i Byggfakta sin prosjektdatabase. Indeksen oppdateres månedlig og vi vil  forsøke å peke på noen av funnene som kommer frem i denne type oppstilling.


Spørsmål knyttet til indeksen kan rettes til Byggfakta AS, Pål Engeseth, COO, ple@byggfakta.no mob. +47 958 49 711.

 

Vi følger deg hele veien

Når du velger et samarbeid med Byggfakta vil du oppleve at vi følger deg og din virksomhet gjennom hele prosessen.

Vil du vite mer om hvilke tjenester vi tilbyr? Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg!

Om Byggestartsindeksen

Byggestartsindikatoren produseres hver måned av Byggfakta og er basert på en behandling av data fra landets største byggeprosjektdatabase. Takket være omfattende overvåking av prosjektmarkedet og oppdateringer fra en pågående markedsundersøkelse, kan unik statistikk produseres.

Konstruksjonsstartindikatoren er ment å være en fremtidsrettet og tidlig indikator på byggesyklusen og boligbyggingen. Statistikken skal være enkel og lett å tolke. Gjeldende tall blir ofte publisert og med kort etterslep. Indikatoren har en høy samvariasjon med offentlig produsert byggestatistikk.

Publicering
Indeksen publiseres offentlig den tredje tirsdagen i måneden, kl 07.00. På forespørsel kan media motta en pressemelding en dag i forveien mot embargoen. De sist publiserte indeksene kan lastes ned på www.byggfakta.no/byggstartsindikatorn.

Definitioner:

Byggestart
Et prosjekt er inkludert i konstruksjonsstartindikatoren hvis det gjelder nybygg og har en estimert byggekostnad på minst 1 million NOK, minst en entreprenør er anskaffet og byggestartmåneden har skjedd.

Nybygging
Prosjekter der andelen av byggekostnader knyttet til nybygg er større enn delen knyttet til renovering, vedlikehold, ombygging og tilbygg er klassifisert som nybygg.

Bygninger
Boliger består av bygårder og gruppebygde eneboliger (inkl. Eldreboliger). Andre bygninger består av næringer, lagre, kontorbygg, forretningslokaler, hoteller og restauranter samt fellesskapseiendommer. Konstruksjon som er klassifisert som et anlegg er ekskludert fra beregningene.

Anslått byggekostnad
Viser til total produksjonskostnad eksklusiv byggherrens kostnader ved grunnerverv og merverdiavgift. Anslaget er basert på tilgjengelig informasjon for prosjektet og kan endres underveis i prosjektet.

Beregning
De anslåtte byggekostnadene for prosjektene som anses å ha startet byggingen i løpet av hver måned, konverteres til en indeks fra januar 2011, som deretter justeres for å eliminere variasjon på grunn av kalendereffekter, sesongmønstre og andre faktorer som skaper kortsiktige svingninger . X-13-ARIMA-SEATS brukes til kalenderkorreksjon, sesongjustering og trendestimering. Programmet ble utviklet av US Census Bureau.


Dekning
Sammenlignet med den offisielle statistikken publisert av SSB, har våre data en estimert dekningsgrad på omtrent 80 prosent for nybygde bygårder og omtrent 30 prosent for nybygde enfamiliehus (enfamiliehus som skal bebygges av utbyggeren selv er ikke inkludert i Byggfaktas undersøkelser. høy). Dekningsgraden for annen nybygg er estimert til å være mellom 50 og 90 prosent, avhengig av eiendomstype.

Kilder til feil
Ved klassifisering av prosjekter som inneholder forskjellige typer bygninger (f.eks. Boliger og kontorer) eller forskjellige konstruksjonstyper (f.eks. Nybygg og renovering), er hele prosjektkostnaden inkludert i hovedkategorien (kategorien der den største kostnaden vurderes å være) . Dette betyr at visse prosjektkostnader blir overvurdert mens visse prosjektkostnader er utelatt i beregningene. Feilvurderinger ved kategorisering av prosjekter med hensyn til kategori (bygningstype og konstruksjonstype), ved estimering av byggekostnader og ved vurdering av dato for byggestart kan også forekomme.

Revisjoner
Tidsseriene blir revidert hver måned som følge av reviderte inngangsdata (nyregistrerte prosjekter som allerede har startet byggingen kan ha blitt lagt til, revisjoner av klassifisering, startdato og byggekostnader kan ha blitt gjort) og nye sesongjusteringer. Revisjonene forventes å være ganske små fra måned til måned, men kan være betydelige over lengre perioder.

Inngående informasjon
Byggfakta gir også indikatorer fordelt på geografiske områder, forskjellige konstruksjonstyper og forskjellige kategorier av bygninger og anlegg. Indekser kan også produseres for designstart, som er tidligere i byggeprosessen og derfor gir enda tidligere økonomiske signaler enn konstruksjonsstartindikatoren.

For mer informasjon om mulighetene og kostnadene for å produsere spesialdesignede indekser, kontakt: Pål Engstedt, COO, Byggfakta, +47 958 49 711., ple@byggfakta.no

Ansvar og formidling

I utviklingen og analysen av konstruksjonsstartindikatoren har Byggfakta brukt pålitelige kilder og beregningsmetoder. Byggfakta kan imidlertid ikke garantere nøyaktigheten eller fullstendigheten av analysene, og påtar seg ikke noe ansvar for nøyaktigheten eller fullstendigheten av innholdet, tallene, behandlingen, kommentarene eller annen informasjon. Materialet er produsert for informasjonsformål. Verken Byggfakta eller dets ansatte skal være ansvarlig for tap eller skade, direkte eller indirekte, på grunn av feil eller mangler i dette materialet.

Distribuer og bruk dette materialet og indeksene våre, men oppgi alltid kilden. Bruk for kommersielle formål krever imidlertid vår uttrykkelige tillatelse.