<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange

Byggestartsindeksen_transp


 

April 2022

Fortsatt vekst for boliger

Fortsatt vekst i igangsetting av boliger viser Byggfakta sin byggestarts indeks for april 2022. Sammenlignet med forrige måned, viser tallene for boliger en vekst på 1,6 prosent og Boligkompleks en vekst på 3,0 prosent. Ser vi på sammenligningen i forhold til for ett år siden, viser tallene vekst på 26,4 og 56,3 prosent. Igangsettingstallene for bolig viser at det siste måned er igangsatt boliger glidende siste 12 mnd for totalt kr. 34 milliarder.

shutterstock_367937186_re

Vekst for fritidsbygg og anlegg

Igangsettingstall fra februar 2022 viser at Fritidsbygg og anlegg har en vekst siste måned på 6,6 prosent. Sammenlignet med tallene fra samme måned sist år, viser en økning på 31,4 prosent. Byggestarts indeksen fra Byggfakta viser også at Igangsettingstallene for Fritidsbygg og anlegg siste måned er glidende siste 12 mnd på nær 11,8 milliarder kroner.

Grunnarbeid

Byggestarts indeksen viser en kraftig oppgang på 30,0 prosent sammenlignet med forrige måned. Imidlertid viser tallene sammenlignet med tallene for ett år siden en vekst på 82,7 prosent. Tallene er hentet ut fra Byggfakta sin database denne måneden sammenlignet med forrige måned og samme måned for ett år siden og viser at det glidende siste 12 måneder ble igangsatt grunnarbeider for nær 1,4 milliard kroner.

Nedgang for helsebygg

Byggestarts indeksen for Helsebygg viste sterke tall i 2020 og starten av 2021. Siste måned viste en oppgang på 18,2 prosent. Imidlertid viser tallene sammenlignet med for ett år siden, en nedgang på hele 17,5 prosent. Igangsettingstallene fra Byggfakta glidende siste 12 måneder viser en igangsatt totalverdi på 1,9 milliarder kroner.

Hotell

Investeringene i hotellbygg er i sterk vekst. Byggfakta sin Byggestarts indeks for April 2022, viser at tallene har en oppgang siste måned på 3,4 prosent, noe som gir en vekst sammenlignet med tallene for ett år siden på hele 133 prosent. Igangsettingstallene siste måned viser at det er igangsatt glidende siste 12 måneder hotellprosjekter for 8,7 milliarder kroner.

Spennende for industri

Industribygg er fortsatt i en spennende vekst viser byggestarts indeksen for April 2022. En nedgang fra forrige måned på 1,5 prosent viser at det er vilje. Investeringen i byggestarts indeksen for samme måned siste år har økt med 26,9 prosent. Igangsatt glidende siste 12 måneder utgjør en samlet verdi på over 13,5 milliarder kroner viser tallene fra Byggfakta.

Utflating for Kontor og forretning

Byggestarts indeksen fra Byggfakta viser svært positive tall for kontor og forretningsbygg. Totalt viser tallene en oppgang siste måned på 0,8 prosent og en oppgang på 85,5 prosent sammenlignet med tallene for ett år siden. Det er igangsatt kontor og forretningsbygg glidende siste 12 måneder for samlet over 23,8 milliarder kroner.

Nøkternt for kraftforsyning

Byggestarts indeksen fra Byggfakta for kraftforsyningsprosjekter viser en oppgang siste måned. Totalt er oppgangen på 9,4 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden er oppgangen på 27,2 prosent. Igangsettingsverdien for glidende siste 12 måned innen dette segmentet er 14,4 milliarder kroner.

Samlingslokaler forsiktig opp

Segmentet samlingslokaler på siste byggestarts indeks fra Byggfakta, viser en vekst siste måned på 1,7 prosent. Veksten er dermed noe under gjennomsnittet. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, viser en vekst på 33,4 prosent. Igangsettingstallene Glidende siste 12 måneder innen segmentet er nå 8,4 milliarder kroner.

Book en demo for mer prosjektinformasjon 

Vekst for skolebygg

Skolebygg som ble igangsatt registrert i Byggestarts indeksen fra Byggfakta glidende siste 12 måneder, utgjør rett over 6,3 milliarder kroner. Dette gir en vekst fra måneden før på 5,2 prosent. Ser vi på sammenligningen fra samme måned for ett år siden, er veksten på 100,6 prosent

Sterk vekst for vei, vann og avløp

Vei vann og avløp som ble igangsatt registrert i Byggestarts indeksen fra Byggfakta har en god vekst siste år. Den er på hele 49,7 prosent. Ser vi på sammenligningen med forrige måned, er økningen på 3,5 prosent. Igangsettingstallene for glidende siste 12 måneder ligger samlet på om lag 37,2 milliarder kroner.

Opp på landsbasis

På landsbasis er det i Byggestarts indeksen fra Byggfakta registrert samlet igangsettings for 179 milliarder kroner denne måneden. Dette gir en oppgang siste måned på totalt 3,2 prosent men en vekst sammenlignet med samme måned sist år på 51,3 prosent. Uten å overtolke tallene er dette en kraftig vekst, som selvfølgelig delvis skyldes Covid -19 situasjonen som er vesentlig annerledes enn for ett år siden.

Opp for Agder

Byggestarts indeksen fra Byggfakta for Agder viser en økning på 18,5 prosent sammenlignet med sist måned. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at det også er oppgang. Oppgangen er på 11,6 prosent. Igangsettingstallene for fylke er på 2,8 milliard kroner rullerende denne måneden.

Kraftig årsvekst på Innlandet

Fylke viser denne gangen en kraftig vekst i Byggestarts indeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene en nedgang på 0,6 prosent, og en vekst sammenlignet med samme måned for ett år siden på hele 40,9 %. Igangsettingstallene i verdi utgjør dette 3,1 milliard kroner rullerende denne måneden.

God vekst for Møre og Romsdal

Siste måned viser Byggestarts indeksen fra Byggfakta en nedgang på -0,4 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, er veksten på hele 60,8 prosent. Fylket har dermed registrert igangsettinger denne måneden for en verdi av 1,8 milliard kroner rullerende.

Opp for Nordland

Byggestarts indeksen fra Byggfakta for Nordland viser en oppgang sammenlignet med sist måned. Oppgangen er på 7,1 prosent. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at oppgangen da for året blir 4,6 prosent. Igangsettingstallene for fylke er på 2,5 milliard kroner rullerende denne måneden.

Oslo topp vekst

Fylke viser denne gangen en vekst i Byggestarts indeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene en vekst på 10,4 prosent, og en vekst sammenlignet med samme måned for ett år siden på utrolige 236,8 %. Igangsettingstallene i verdi utgjør denne måneden 12,5 milliard kroner rullerende denne måneden.

Opp for Rogaland

Siste måned viser Byggestarts indeksen fra Byggfakta en nedgang på 2,5 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, er veksten på 29,9 prosent. Fylket har dermed registrert igangsettinger denne måneden for en verdi av 4,8 milliard kroner rullerende denne måneden.

Ned i Troms og Finnmark

Byggestarts indeksen fra Byggfakta for Troms og Finnmark viser en nedgang sammenlignet med sist måned. Nedgangen er på 0,7 prosent. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at nedgangen for året nå er på 5,1 prosent. Igangsettingstallene for fylke er på 2,3 milliard kroner rullerende denne måneden.

Opp i Trøndelag

Fylke viser denne gangen en vekst i Byggestarts indeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene en vekst på 1,3 prosent, og en vekst sammenlignet med samme måned for ett år siden på 34,4 %. Igangsettingstallene i verdi utgjør denne måneden over 6,2 milliard kroner rullerende denne måneden.

Kraftig vekst for Vestfold og Telemark

Siste måned viser Byggestarts indeksen fra Byggfakta en nedgang på 8,1 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, er veksten på hele 35,6 prosent. Fylket har dermed registrert igangsettinger denne måneden for en verdi av 4,1 milliard kroner rullerende denne måneden.

Hett i Vestland

Byggestarts indeksen fra Byggfakta for Agder viser en oppgang sammenlignet med sist måned. Veksten er på 2,3 prosent. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at veksten for året nå er på hele 78,2 prosent. Igangsettingstallene for fylke er på 9,1 milliard kroner rullerende denne måneden.

Opp i Viken

Fylke viser denne gangen en oppgang i Byggestarts indeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene oppgang på 0,2 prosent, og en vekst sammenlignet med samme måned for ett år siden på 33,9 %. Igangsettingstallene i verdi utgjør denne måneden 14,4 milliard kroner rullerende denne måneden, og er klart største byggefylke.

Igangsettingstall

 

Byggestartsindikatoren er som sagt utarbeidet fra informasjoner i Byggfakta sin prosjektdatabase.

Indikatoren vil bli oppdatert månedlig og vi vil i perioden forsøke å peke på noen av funnene som kommer frem i denne type oppstilling. Spørsmål knyttet til indikatoren kan rettes til Byggfakta AS, Pål Engeseth, COO, ple@byggfakta.no mob. +47 958 49 711.

 

Fordyp deg mer i grafer og tabeller

Last ned den siste konstruksjonsstartindikatoren som en rå datafil (Excel) ved å fylle ut skjemaet ved siden av.

Om Byggestartsindeksen

Byggestartsindikatoren produseres hver måned av Byggfakta og er basert på en behandling av data fra landets største byggeprosjektdatabase. Takket være omfattende overvåking av prosjektmarkedet og oppdateringer fra en pågående markedsundersøkelse, kan unik statistikk produseres.

Konstruksjonsstartindikatoren er ment å være en fremtidsrettet og tidlig indikator på byggesyklusen og boligbyggingen. Statistikken skal være enkel og lett å tolke. Gjeldende tall blir ofte publisert og med kort etterslep. Indikatoren har en høy samvariasjon med offentlig produsert byggestatistikk.

Publicering
Indeksen publiseres offentlig den tredje tirsdagen i måneden, kl 07.00. På forespørsel kan media motta en pressemelding en dag i forveien mot embargoen. De sist publiserte indeksene kan lastes ned på www.byggfakta.no/byggstartsindikatorn.

Definitioner:

Byggestart
Et prosjekt er inkludert i konstruksjonsstartindikatoren hvis det gjelder nybygg og har en estimert byggekostnad på minst 1 million NOK, minst en entreprenør er anskaffet og byggestartmåneden har skjedd.

Nybygging
Prosjekter der andelen av byggekostnader knyttet til nybygg er større enn delen knyttet til renovering, vedlikehold, ombygging og tilbygg er klassifisert som nybygg.

Bygninger
Boliger består av bygårder og gruppebygde eneboliger (inkl. Eldreboliger). Andre bygninger består av næringer, lagre, kontorbygg, forretningslokaler, hoteller og restauranter samt fellesskapseiendommer. Konstruksjon som er klassifisert som et anlegg er ekskludert fra beregningene.

Anslått byggekostnad
Viser til total produksjonskostnad eksklusiv byggherrens kostnader ved grunnerverv og merverdiavgift. Anslaget er basert på tilgjengelig informasjon for prosjektet og kan endres underveis i prosjektet.

Beregning
De anslåtte byggekostnadene for prosjektene som anses å ha startet byggingen i løpet av hver måned, konverteres til en indeks fra januar 2011, som deretter justeres for å eliminere variasjon på grunn av kalendereffekter, sesongmønstre og andre faktorer som skaper kortsiktige svingninger . X-13-ARIMA-SEATS brukes til kalenderkorreksjon, sesongjustering og trendestimering. Programmet ble utviklet av US Census Bureau.


Dekning
Sammenlignet med den offisielle statistikken publisert av SSB, har våre data en estimert dekningsgrad på omtrent 80 prosent for nybygde bygårder og omtrent 30 prosent for nybygde enfamiliehus (enfamiliehus som skal bebygges av utbyggeren selv er ikke inkludert i Byggfaktas undersøkelser. høy). Dekningsgraden for annen nybygg er estimert til å være mellom 50 og 90 prosent, avhengig av eiendomstype.

Kilder til feil
Ved klassifisering av prosjekter som inneholder forskjellige typer bygninger (f.eks. Boliger og kontorer) eller forskjellige konstruksjonstyper (f.eks. Nybygg og renovering), er hele prosjektkostnaden inkludert i hovedkategorien (kategorien der den største kostnaden vurderes å være) . Dette betyr at visse prosjektkostnader blir overvurdert mens visse prosjektkostnader er utelatt i beregningene. Feilvurderinger ved kategorisering av prosjekter med hensyn til kategori (bygningstype og konstruksjonstype), ved estimering av byggekostnader og ved vurdering av dato for byggestart kan også forekomme.

Revisjoner
Tidsseriene blir revidert hver måned som følge av reviderte inngangsdata (nyregistrerte prosjekter som allerede har startet byggingen kan ha blitt lagt til, revisjoner av klassifisering, startdato og byggekostnader kan ha blitt gjort) og nye sesongjusteringer. Revisjonene forventes å være ganske små fra måned til måned, men kan være betydelige over lengre perioder.

Inngående informasjon
Byggfakta gir også indikatorer fordelt på geografiske områder, forskjellige konstruksjonstyper og forskjellige kategorier av bygninger og anlegg. Indekser kan også produseres for designstart, som er tidligere i byggeprosessen og derfor gir enda tidligere økonomiske signaler enn konstruksjonsstartindikatoren.

For mer informasjon om mulighetene og kostnadene for å produsere spesialdesignede indekser, kontakt: Pål Engstedt, COO, Byggfakta, +47 958 49 711., ple@byggfakta.no

Ansvar og formidling

I utviklingen og analysen av konstruksjonsstartindikatoren har Byggfakta brukt pålitelige kilder og beregningsmetoder. Byggfakta kan imidlertid ikke garantere nøyaktigheten eller fullstendigheten av analysene, og påtar seg ikke noe ansvar for nøyaktigheten eller fullstendigheten av innholdet, tallene, behandlingen, kommentarene eller annen informasjon. Materialet er produsert for informasjonsformål. Verken Byggfakta eller dets ansatte skal være ansvarlig for tap eller skade, direkte eller indirekte, på grunn av feil eller mangler i dette materialet.

Distribuer og bruk dette materialet og indeksene våre, men oppgi alltid kilden. Bruk for kommersielle formål krever imidlertid vår uttrykkelige tillatelse.