<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-2
Rørlegger mann som jobber

VVSaktuelt.no

VVS aktuelt henvender seg til hele VA- og VVS-bransjen gjennom daglige nyhetsoppdateringer av sanitær, ventilasjon/inneklima, byggautomasjon, varme, energi og VA, samt unik informasjon fra Byggfakta sin egen prosjektdatabase.

Gå til vvsaktuelt.no
Rørlegger kvinne som jobber

Vi ønsker å engasjere fagfolk

VVS aktuelt skal være den naturlige informasjonskilden for ledere, formenn og fagarbeider på alle nivåer, men også folk utenfor bransjen skal kunne ha nytte av det stoffet vi presenterer.

Med tilgang på vår egen prosjektdatabase, følger vi utviklingen innen prosjektmarkedet for bygg- og anlegg tett. Dermed gis leserne våre unik og oppdatert informasjon om trender og utviklingstrekk i markedet. Både gjennom publisering av aktuelle prosjektnyheter, men også ved å tilby leserne nedlastbare rapporter basert på tall fra prosjektdatabase. Også produktnyheter, kronikker og relevante fagartikler er viktig for en helhetlig leseopplevelse, og noe VVS aktuelt vil fortsette å prioritere høyt. 

media landingsside-2

Vær synlig og profiler deg 

Som annonsør i vvsaktuelt.no og Byggfakta nyheter vil du nå ut bredt til beslutningstakere. Dette gir deg som annonsør et stort nedslagsfelt, med tanke på merkevarebygging, produktlanseringer, målrettede kampanjer, stillingsannonser, bilag, kataloger, m.m.

vvsaktuelt.no og Byggfakta nyheter er en naturlig informasjonskilde for påvirkere og beslutningstakere på alle nivåer, både i privat og offentlig sektor. Det er et bransjepolitisk og tverrfaglig tidsskrift, som leses på grunn av sin saklige, debattskapende og faglige profil.

Ta kontakt for å få best synlighet og profilering mot bransjen!

Les mer om annonsering her

 

Redaksjonen 

Vi er interessert i tilbakemeldinger fra leserne og tips om gode saker. Kontakt oss gjerne direkte (se kontaktinfo under) eller send en mail til red@byggfaktamedia.no. Pressemeldinger sendes til samme adresse.

A4561857BW

Bjørn Laberg
Redaktør VVS aktuelt og Byggfakta

Mobil: 93 60 05 18
bjorn.laberg@byggfakta.no

A4562130BW

Pål Engeseth
Ansvarlig redaktør

Mobil: 95 84 97 11 
ple@byggefakta.no

default-image

Odd Borgestrand
Journalist

Mobil: 90 62 00 28
odd@borgstrand.no

Abonner på vårt blad!

Last ned e-blad gratis!

Byggfakta nyheter har åtte utgivelser i året, og er en naturlig informasjonskilde, for så vel ledere på alle nivåer, som formenn og fagarbeidere. Men bladet skal også være aktuelt for lesere utenfor bygg- og anleggsbransjen.

Byggfakta henvender seg blant annet mot dem som arbeider hos profesjonelle byggherrer, i boligbyggelag og borettslag, i arkitekt- og rådgivende ingeniørfirmaer, hos entreprenør, på vegkontorene, i skoleverket og i byggevarehandelen, samt de i VA- og VVS bransjen. I tillegg leses vi av politikerne og byråkratene i departementene.

P4JQUZ1-1