View Software ansetter 14 nye medarbeidere

 
View Software er en ledende leverandør av programvare for forvaltning, drift og vedlikehold av bygg, maskiner og rullerende materiell. I den siste tiden har de ansatt 14 nye medarbeidere ved selskapets kontorer i Moss og Trondheim. Ny ansettelsene er et resultat av strategi om å løfte og videreutvikle View Software sin posisjon i Norge og internasjonalt. Selskapet har nå 52 ansatte som betjener over 500 kunder og 12 000 brukere.

«Vi opplever økt etterspørsel etter våre løsninger innenfor områdene forvaltning, drift, vedlikehold og produksjonsplanlegging. Med ansettelsene av nye medarbeidere har View Software styrket kompetansen innenfor så vel programmering, fagkonsulenter og ledelse.

Vi vil i tiden fremover vokse både organisk og gjennom oppkjøp», sier administrerende direktør Pål Einar Berntsen. View Software fikk i mai 2017 inn Viking Venture på eiersiden med 49 prosent eierandel. Viking Venture har stor erfaring med å utvikle selskaper til å ta ut sitt internasjonale potensiale.

Blant de 14 ny ansatte vil 9 jobbe ved View Software sitt kontor i Trondheim og de øvrige 5 ved hovedkontoret i Moss. Selskapet forventer å ansette flere medarbeidere i løpet av dette året.

Om View Software
View Software utvikler systemer og har kompetanse som hjelper kunder med å bli enda bedre på å planlegge, optimalisere og dokumentere viktige og verdiskapende prosesser. Gjennom å benytte View Maintenance eller View Facility Management får kundene et virksomhetssystem der informasjon om deres eiendeler, tilstand på disse og fremtidig vedlikeholdsbehov klart fremgår. Brukere av View Production styrer hver dag sitt råvarebehov, planlegger og optimaliserer sin produksjon, lager lønnsomhetskalkyler og produserer viktig dokumentasjon som skal følge det ferdige produktet.
 
View Software har kontorer i Moss, Trondheim og Notodden og hadde i 2016 en omsetning på 48 millioner kroner.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Bygg Reis Deg 2017

Vis alle

  

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle