Vegdirektøren: Kan stoppe forfallet på veiene

 
Vegdirektøren: Kan stoppe forfallet på veiene–Økt vedlikehold, et høyt nivå på investeringer og et ekstra fokus på kontroll av tunge kjøretøyer på veiene, vil sikre god fremkommelighet og bedre trafikksikkerhet, sier Terje Moe Gustavsen. (Foto Geir Hasle)
STATSBUDSJETTET: Vegdirektør Terje Moe Gustavsen mener forslaget til samferdselsbudsjett betyr at man nå kan stoppe forfallet på veiene allerede i 2015. – Vi er glade for den store satsingen på vedlikehold av veinettet, sier han.

I forslaget til statsbudsjett legger regjeringen opp til fortsatt rekordstor aktivitet på veisektoren. I budsjettforslaget er det lagt inn en bevilgning til veiformål på 26,8 milliarder kroner. Dette er en økning på tre milliarder kroner fra i år. I tillegg kommer bompenger på 7,4 milliarder kroner.
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen mener det er flere ting å glede seg over i budsjettet.
– Økt vedlikehold, et høyt nivå på investeringer og et ekstra fokus på kontroll av tunge kjøretøyer på veiene, vil sikre god fremkommelighet og bedre trafikksikkerhet, sier han.

Stopper forfallet
– Med 2,9 milliarder kroner til vedlikehold av riksveiene vil forfallet av norske riksveier samlet sett stanses. Dette er en betydelig økning fra forrige budsjett og er en forsering i forhold til de planene som vi har. Vi er glade for dette viktige grepet for å øke påliteligheten og driftssikkerheten til veinettet, sier veidirektøren.
Moe Gustavsen gleder seg også over økningen i kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett  til fylkesveiene. Det er lagt inn en bevilgning på en milliard kroner til opprustning av disse veiene. I tillegg kommer 272 millioner kroner til tunnelsikkerhet på fylkesveiene.

Investeringer
I forslaget til statsbudsjett er det lagt opp til en investering på 14,1 milliarder kroner på riksveiene, dersom en ser bort fra bompengene.
– Budsjettforslaget vil sikre sluttfinansieringen for en rekke veianlegg som åpnes i løpet av 2015. I tillegg får vi også oppstart på flere store prosjekter. Vi kan også starte opp arbeidet med rassikring flere steder, sier Moe Gustavsen.

Økt kontroll
Det blir også en omfattende økning når det gjelder kontroller av tunge kjøretøyer.
– Vi vil prioritere kontroll av vinterutrustning og bremser på tunge kjøretøy for å ivareta trafikksikkerheten og fremkommeligheten på vinterstid. Videre vil kampen mot kabotasje fortsette. Vi vil også intensivere ytterligere arbeidet mot svindel innen transportnæringen. Et viktig grep blir at tunge kjøretøyer må ha en obligatorisk bombrikke.

Trafikksikkerhet
Regjeringen foreslår også at det bevilges 813 millioner kroner til spesielle trafikksikkerhetstiltak.
– Hovedfokuset blir på tiltak for å forhindre de mest alvorlige ulykkene. Jeg tenker da spesielt på møteulykker, utforkjøringer og påkjørsler av gående og syklister. Bygging av midtrekkverk er et tiltak som vil bli prioritert, sier Terje Moe Gustavsen.

Planlegging
Ellers kan vi nevne at regjeringen legger opp til å starte innføringen av bymiljø-avtaler. Til dette er det satt av 70 millioner kroner. Det foreslås også å bruke 25 millioner kroner til planlegging av Fornebubanen.
Regjeringen ber også Statens vegvesen om å starte planlegging av tre prosjekter for gjennomføring som OPS-prosjekter. Dette er:
* E10/rv 85: Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt i Nordland og Troms.
* Rv3/rv25: Ommagsvollen-Grundseth/Basthjørnet i Hedmark.
* Rv 355: Sotrasambandet i Hordaland.

Eget selskap
Regjeringen tar i 2015 også sikte på å etablere et eget veiselskap, som skal planlegge og bygge ut utvalgte veiprosjekter. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget med en sak om dette på et senere tidspunkt.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår