Valle Wood i støpeskjeen

 
Valle Wood i støpeskjeenFlott beliggenhet ved innfartsveien fra Gardermoen og inn mot byen. Tusenvis av trafikanter vil kjøre forbi signalbygget Valle Wood når det star klart i første kvartal 2019.
Seremoni med det første spadestikk, visjonære taler og marsipankake. Det var rammen omkring en uformell samling av aktører fra utbyggere, entreprenører, rådgivere, bydelspolitikere, samarbeidspartnere og presse da det ble gitt grønt lys for byggestart av Valle Wood.

Av Odd Borgestrand
Illustrasjon: Lund+Slaatto

Dresskledd, men med kledelige hjelmer på hodet forsikret divisjonsdirektør i NCC Building, Are Strøm, og deretter direktør i NCC Property Development, Manne Aronsson, at Valle Wood vil ha høy miljøprofil. På Helsfyr, et steinkast fra den nye Vålerenga Kultur- og Idrettpark, Selvaag sitt boligprosjekt Hovinenga og Scandic Helsfyr skal Valle Wood bidra til et område med puls og aktivitet, lovte de to NCC-toppene.

Landets største næringsbygg i tre
– Nå bygger vi landets største næringsbygg i massivtre. Dette blir en grønn byggeplass som skal ta oss et skritt videre innen begrepet bærekraft. Vi skal være i front, og gjennom dette prosjektet skal vi også bygge NCC videre, sa direktør Manne Aronsson.

– Vi er tydelig på at vi skal bygge mye i massivtre i årene som kommer. Vi mener det er framtidens byggemateriale. Vår strategi er å bygge bærekraft og innovasjon på alle nivåer i vårt eget selskap. Det handler om hvordan vi utvikler vår organisasjon. Her får vi muligheten til å bygge et prosjekt rundt våre kjerneverdier.

– Det er viktig at vi er i massivtre-markedet. Det er store offentlige byggherrer som etterspør en miljøvennlige byggematerialer og her vil vi absolutt være med i full tyngde, bekrefter divisjonsdirektør Are Strøm overfor Byggfakta. Direktør Manne Aronsson var i samme gode festhumør som Strøm, og tok med glede fatt i spaden for å stikke den i jorda. Opp av jorda kommer i et milliardprosjekt, der kontrakten på første byggetrinn er på 190 milloner kroner. NCC Property Development er utvikler av prosjektet mens NCC Building vil stå for selve utbyggingen.

Høy miljøprofil
I tillegg til at Valle Wood blir bygget i massivtre skal bygget rette seg etter strenge miljøkrav under byggingen og sertifiseres BREEAM excellent.

– Prosjektet opplever en enorm oppmerksomhet i byggebransjen og av fagfolk som engasjerer seg i miljø og bærekraftspørsmål. Byggeperioden blir også preget av NCCs eget «Grønn byggeplass»-konsept. Dette er en intern retningslinje for å sikre en mer miljøvennlig drift i byggeperioden gjennom blant annet fokus på energiforbruk, avfall, transport og redusert kjemikaliebruk. NCCs interne retningslinjer strekker seg lenger enn dagens myndighetskrav, forklarer divisjonsdirektør Manne Aronsson.

Høy nærings- og samfunnsprofil
Første byggetrinn vil stå klart for innflytting første kvartal 2019, og er på 6.700 kvadratmeter. Prosjektet består totalt av fem byggetrinn på til sammen 60.000 kvadratmeter. Aronsson er tydelig på at NCC ikke er på Valle kun for å bygge kontorer, men også for å være en aktiv aktør i utviklingen av hele området. Derfor vil NCC legge vekt på å tilpasse prosjektene for nærområdene og har som ambisjon å bidra til at også disse utvikles for allmenheten. Rundt kontorprosjektet kommer det både boliger, skole, barnehage og Vålerengas nye stadion.

– Valle handler ikke bare om enkeltprosjekter, men om områdeutvikling. Her går vi sammen med andre aktører for å skape en levende bydel. Vi gleder oss spesielt til å bygge Valle Wood i massivtre, et fremtidsrettet og bærekraftig byggemateriale som vi har stor tro på, sier Are Strøm, leder i NCC Building.

Nordisk uttrykk
Det første bygget i prosjektet, Valle Wood, får et naturlig nordisk uttrykk som er identitetsskapende for både bygget og området.

– NCC håper Valle Wood skal fungere som en attraksjon, ikke bare for dem som jobber i området, men også for dem som bor der og de besøkende. Det skal være en opplevelse mer enn bare et bygg man går inn i, sier Direktør Manne Aronsson til Byggfakta.

Varmt og grønt
Gatedraget mellom byggene vil få en spoiler over første etasje, som blir et utvidet grønt tak, der man kan ha urtehage og andre vekster. Det grønne taket vil være synlig fra gateplan og forsterke miljøfokuset som spesielt betoner viktigheten av varmt og innbydende treverk for å myke opp i omgivelsene med stål og betong.

– Valle Wood skal være nedpå og stilig, samtidig som det gir en eksotisk følelse av tilgang til nordisk natur. Dette er tradisjoner i samspill med nyskaping, påpeker Aronsson. I Valle Wood er det tenkt et annerledes kontorkonsept med plass til co-working og gründerbedrifter, samt møterom, konferansefasiliteter og ulike serverings- og servicetilbud.

– Forventningene om snarlig signering av leietagere er høye. I utviklingsfasen har det vært stor interesse for prosjektet som helhet og Valle Wood spesielt, bekrefter Aronsson.

Fleksibelt og energieffektivt
Effektive lokaler skal gi lavere kostnader per ansatt, mindre belastning på miljøet og redusere energi- og ressursforbruk. Valle Wood vil bli et fleksibelt bygg med mange muligheter til å tilpasse lokalene til leietakernes behov, både i størrelse, innhold og utforming. Bygget og etasjene kan lett deles opp for flere leietakere.

– I tider som krever evne til raske omstillinger er det viktig at også kontorlokalene åpner for endringer. Den store fleksibiliteten i lokalene gir rom for omorganisering og framtidig vekst eller reduksjon i antall ansatte. Muligheten for å påvirke utfor mingen av egne lokaler gjør det enklere å skape et miljø som gir rom for personlig vekst hos den enkelte medarbeider, mener Strøm.

BREEAM NOR Excellent
For å sikre en god miljøstandard har vi valgt å benytte det internasjonale sertifiseringssystemet BREEAM. Valle er planlagt sertifisert til BREEAM NOR Excellent. Det betyr at bygget skal møte strenge krav innen blant annet energibruk, inneklima, materialvalg, forurensing, avfallshånd¬tering og forvaltning. God beliggenhet i forhold til offentlig kommunikasjon for både medarbeidere og besøkende er også viktig for sertifiseringen. Det er foreløpig ikke tegnet kontrakt på hvem som skal forvalte Valle Wood når det står klart til å tas i bruk. NCC sin forretningsidé er å utvikle og bygge kontorbyggene, invitere leietakere og deretter selge til aktører som overtar videre drift.

Støttespiller for Vålerenga
Daglig leder i Vålerenga Kultur- og Idrettspark, Stig-Ove Sandnes, var også blant de som smilte om kapp med sola under spadestikk-seremonien.

– For oss er dette en viktig del av hele områdeutviklingen. Da Vålerenga fikk sin store tomt i gave av bystyret i Oslo i 2008 for én krone lå det implisitt at Vålerenga selv kunne selge deler av arealet videre til næringsinteresser og på den måten delfinansiere sin egen visjon om et nytt kultur- og idrettsanlegg på Valle, sier Sandnes.

NCC er en viktig aktør som har gjort det mulig for oss å realisere vårt store prosjekt. At selskapet i tillegg til tomtekjøpet også bidro med en betydelig gave gjorde at vi kunne starte planarbeidet for det anlegget som nå reiser seg på Valle, sier en oppglødd Stig-Ove Sandnes. Han gir rett og slett NCC en stor del av æren for det som nå vokser fram på Valle-området. Vålerenga kultur- og idrettspark blir hjemmebanen til både herrelaget i Eliteserien og kvinnelaget i Toppserien. I tillegg blir Vålerenga kultur- og idrettspark en stadion hvor barn og ungdom får mulighet til å utfolde seg.

– Partnerskapet mellom Vålerenga og NCC, som ble etablert i 2009, er det ikke mange som kjenner til, men uten dette partnerskapet ville situasjonen vært helt annerledes for Vålerenga, bekrefter Sandnes. Selvaag Bolig utvikler 365 boliger i området som vil være ferdigstilt i 2020. Prosjektet har fått navnet Hovinenga og vil være en viktig bidragsyter til å skape et yrende folkeliv i området rundt Valle.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Bygg Reis Deg 2017

Vis alle

  

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle