<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggefakta NO

VA sektoren – De viktigste rollene

Totalt kr. 504 milliarder fordelt på nær 11 400 byggeprosjekter innen nybygg, tilbygg og rehabilitering ble igangsatt i 2018, registrert i Byggfakta sin database. VA sektoren har registrert omlag 1600 prosjekter til en samlet verdi på over 56 milliarder. Vi har i rapporten sett på hvilke aktører som har størst andel prosjektverdi av disse prosjektene på de viktigste rollene.

3_VA

 

Fyll ut og få rapporten tilsendt gratis