Uttalelser fra MEFs Landsmøte

 
Uttalelser fra MEFs LandsmøteFra venstre Martin Kronheim, Region Vest, Kjell Arne Aurstad, Region Midt, styreleder Arnstein Repstad, Trond Hulleberg, Region Øst, nyvalgt nestleder Berit Sivertsen, Region Nord, Olav Tenden, Seksjon Ressurs og Miljø, og Asbjorn Sandås, Region Sørvest. Carl C. Fon, Region Sørøst, var ikke til stede da bildet ble tatt.
Landsmøtet i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), samlet på Hamar 18. juni 2016.

Kontrakter som passer hele anleggsbransjen
Landsmøtet i MEF krever at offentlige anleggskontrakter innrettes slik at både små, mellomstore og store entreprenører kan delta i konkurransen om kontraktene. MEF er bekymret for tendensen til at oppdragsgiversiden, herunder hovedentreprenører, i sine kontrakter velger løsninger som både avviker fra de bransjefastsatte tekniske beskrivelsestekster NS 3420 og de juridiske kontraktstandardene i regi av Standard Norge. MEF er opptatt av at kontraktene skal være balanserte og bygge på juridiske og tekniske bransjestandarder slik som skaper gode løsninger for både oppdragsgiver og entreprenør.

Aktivitetsnivået i norsk anleggsbransje er høyt og økende, og tiltrekker seg mange aktører, også flere utenlandske entreprenører. Både kommunale og statlige byggherrer har innført flere seriøsitetskrav i kontraktene med den hensikt å forebygge sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. For å sikre etterlevelse av seriøsitetskravene mener MEF det er behov for at byggherrene, i henhold til Byggherreforskriften, fører aktivt tilsyn med både de norske og utenlandske entreprenørene.

MEF er bekymret for utviklingen i retning av flere større vegkontrakter i 100 millioners- og milliardklassen. Dette tiltrekker et økende antall utenlandske entreprenører. Landsmøtet i MEF er opptatt av å utvikle en norsk anleggsbransje med stor faglig tyngde der fagarbeideren står sentralt og der bedriftene har lærlinger som skal sikre framtidig konkurranseevne og en bærekraftig anleggsbransje. MEF mener utenlandske bedrifter i for liten grad vil sikre en slik utvikling og mener oppdeling av de største veikontraktene i mindre kontrakter vil være et nødvendig tiltak som fremmer norsk anleggsbransje.

Konkurranse på like vilkår mellom offentlige og private aktører
Landsmøtet i MEF krever at offentlig virksomhet som opererer i direkte konkurranse med private bedrifter må skille denne driften ut i eget aksjeselskap og rette seg etter aksjeloven.

For å sikre at konkurransen blir så lik som mulig krever MEF at loven om interkommunale selskaper («IKS-loven») må endres slik det ble foreslått i 2015 for å innføre begrenset ansvar for IKS-er, og at det følgelig knyttes en risiko til disse selskapene som gjør at selskapet ikke lenger kan søke sikret finansiering i Kommunalbanken. MEF mener dette må gjelde alle kommunale virksomheter. Risikoinnføring vil være et viktig steg i retning av konkurranse på like vilkår.

Nærings- og fiskeridepartementet setter nå ned en arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak som kan styrke konkurransen mellom offentlige og private aktører. MEF vil delta aktivt med innspill til denne arbeidsgruppen for å sikre at utfallet er forenlig med MEFs ønsker.

Nytt hovedstyre i MEF 2016 – 2018
På MEFs landsmøte ble det valgt nytt hovedstyre for en toårsperiode. Arnstein Repstad ble gjenvalgt som leder, mens Berit Sivertsen fra region Nord ble valgt til nestleder.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår