Unntak fra arbeidstidsbestemmelsene

 
Unntak fra arbeidstidsbestemmelsene
Arbeidsmiljøloven gir som kjent adgang til å gjøre unntak for størstedelen av arbeidstidskapittelet i arbeidsmiljøloven for stillinger som er ledende, eller som kan kategoriseres som særlig uavhengige.

Av Anniken Astrup,
advokat og partner i Føyen Torkildsen Advokatfirma AS

Bakgrunnen for dette er at arbeidstakere i øvre ledersjikt, og arbeidstakere som er særlig uavhengige, har en type arbeid som krever stor fleksibilitet, og det er derfor uhensiktsmessig at arbeidstidsreglene kommer til anvendelse. Ved vurderingen av om stillinger skal anses som ledende eller særlig uavhengige, opplever vi at Arbeidstilsynet legger en meget streng fortolkning til grunn. Selv om ikke vi nødvendigvis alltid er enig i Arbeidstilsynets fortolkning, er det likevel anbefalelsesverdig å komme Arbeidstilsynet «i forkjøpet» ved å foreta en nærmere vurdering av hvilke unntak knyttet til ledende og særlig uavhengig stilling som gjøres i den enkelte virksomhet og dokumentere de vurderingene som gjøres.

Ansatte som er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene har ingen fastsatte grenser for hvor mye de kan jobbe og de har ikke krav på overtidsgodtgjørelse for arbeid utover alminnelig arbeidstid. Den eneste «grensen» som gjelder, er at arbeidstidsordningen skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger slik at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn.

Med ledende stilling menes en stilling med klare lederfunksjoner. Særlig uavhengige stillinger er stillinger som ikke innehar lederfunksjoner, men som likevel innehar overordnede og ansvarsfulle stillinger. Den nærmere vurderingen av hvorvidt en arbeidstaker har en ledende eller særlig uavhengig stilling beror på en konkret vurdering, hvor stillingens innhold og karakter er avgjørende for vurderingen, ikke stillingens tittel. Viktige momenter ved bedømmelsen av om en stilling er ledende eller særlig uavhengig vil være om arbeidstakeren selv kan bestemme når, hvordan og hvor arbeidet skal utføres.

Det kreves av en særlig uavhengig stilling at denne må innebære en tydelig og åpenbar selvstendighet eller uavhengighet i hvordan og til hvilken tid arbeidsoppgaver organiseres og gjennomføres. For begge kategorier vil man også se hen til momenter som lønnens størrelse, budsjett- og resultatansvar og i hvilken grad stillingen innebærer personalansvar, uten at dette er en uttømmende opplisting av relevante momenter.

Dersom vilkårene for å gjøre unntak ikke er tilstede, og arbeidstaker ikke har en ledende eller særlig uavhengig stilling, er konsekvensen at stillingen faller inn under arbeidstidsbestemmelsene og arbeidstakeren har dermed krav på overtid ved arbeid utover alminnelig arbeidstid. Har man ikke alt på stell når Arbeidstilsynet kommer på besøk, kan det fort bli dyrt. Det må ryddes opp, virksomheten kan få pålegg og bli ilagt gebyrer. Også bøteleggelse kan bli resultatet om arbeidstidsbestemmelsene ikke overholdes.

Man må se hen til Arbeidstilsynets praksis og domstolenes beslutninger ved vurderingen av hvorvidt en stilling er å anse som ledende eller særlig uavhengig. Samtidig er det ikke helt uproblematisk å se hen til historisk praksis på området.

Ny teknologi, slik som mobiltelefon, bærbar PC osv. gjør arbeidsutførelsen mindre knyttet til at arbeidstaker fysisk er til stede på arbeidsplassen. Dermed endres arbeidsformene i retning av å fremstå som mer selvstendige og uavhengige, mens realiteten er at arbeidstaker er styrt med hensyn til omfanget av arbeidet. De momenter det var naturlig å legge vekt på midt på 1970-tallet gir derfor nødvendigvis den samme veiledning i dag.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår