Byggefakta NO

Investerer for over 42 milliarder i undervisningsbygg i 2019

Store pengebeløp skal investeres de nærmeste 5 årene. Totalt er det planlagt investeringer for kr. 118 milliarder, hvor kr. 42 milliarder skal igangsettes allerede i 2019.

4_undervisning

 

Fyll ut og få rapporten tilsendt gratis