<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggefakta NO
Ukens Prosjekt

Nye Nordlandsbadet i Bodø er på skinner igjen

Allerede i 2015 startet Bodø Spektrum en
mulighetsstudie for å bygge ut med et
konkurransebasseng på 25 meter med tribuner.

Prosjektet har blitt satt på vent fordi tilbudene i anbudsrunden var høyere enn den vedtatte kostnadsrammen på 320 millioner kroner. I etterkant har bystyret i Bodø utvidet denne rammen til 363 millioner, og nå er det klart hvem som skal bygge idretts-Bodøs nye storanlegg, skriver Avisa Nordland.

Integrert energisystem

– Bodø mangler et moderne konkurransebasseng for svømmeidretten – det kommer nå, sier daglig leder for Bodø Spektrum, Steinar Bang Hansen til an.no
Bodø Spektrum og eier Bodø kommune ønsker å redusere energiforbruket og klimagassutslippene til det nye 25 m konkurransebassenget sitt betydelig. Det utredes hvordan et integrert energisystem for eksisterende bygningskroppene Nordlandshallen, Bodø Spektrum og det nye konkurransebassenget kan gi miljøgevinster og en mer effektiv drift. I et nytt samarbeidsprosjekt mellom en rekke aktører, med Bodø kommune, Bodø Spektrum og Bodø Energi-konsernet i spissen, er målet å finne løsninger som gjør at Bodø Spektrums idrettsanlegg bruker elektrisitet og varme best mulig. Med seg i partnerskapet har de Senter for idrettsteknologi og anlegg ved NTNU, Guard Automation og Pixii.

 

Batteri i Nordlandsbadet


- Ved å se termisk og elektrisk energiforsyning med et helhetlig blikk kan man utnytte
ressursene bedre og effektivisere driften.
Vi ser på hvordan kombinere fjernvarme, elektrisitet fra
strømnettet, energilager og lokal solenergiproduksjon. Tradisjonelle løsninger fokuserer på optimalisering av de ulike elementene et energisystem, men ny teknologi for smart styring av energiforbruket i byggene muliggjør en koordinert drift, sier prosjektutviklerne Fredrik Pettersen og Grete Coldevin i Bodø Energi.
En av ideene i konseptutredningen er hvordan redusere belastningen i strømnettet gjennom å installere et batteri i Nordlandsbadet. 

nordlandsbadet2Illustrasjon: Terje Grønmo Arkitekter

 

Effektkrevende bølger

- Sammen med batterileverandøren viser vi at et batteri kan ta ned effekttopper fra eksempelvis bølgemaskinen i bassenget i Nordlandsbadet. Bølgemaskinen i bassenget er uhyre effektkrevende. Derfor ser vi på en løsning hvor et batteri kobles inn når bølgemaskinen slås på, for å bokstavelig talt avhjelpe strømnettet på bølgetoppene, forklarer forretningsutvikler Mariann Meby i Bodø Energi.
- Et batteri kan spare Bodø kommune for utgifter ved å redusere effektleddet i nettleien som utgjør en betydelig kostnad i strømregningen til idrettsanlegg. I tillegg er dette samfunnsmessig smart, fordi man bidrar til å frigjøre kapasitet i strømnettet for å elektrifisere transport og industri, mener hun.

Smarte og grønne Bodø

Samarbeidet et viktig ledd i å realisere integrerte, fremtidsrettede energisystemer, og ambisjonene om nullutslippsnabolag i Ny by – ny flyplassprosjektet. 
– I Bodø har vi et mål om å gjøre byen vår mer smart og grønn. Derfor har vi fokus på lokal utnyttelse av ressurser som er effektiv og basert på fornybare kilder. Lokal produksjon av energi, lagring og deling er et mulighetsrom vi skal utforske knyttet til Nordlandsbadet og området. Vi må se på byggene våre som en integrert del av energisystemet, sier Rakel Hunstad, prosjektleder FoUI og næringsutvikling i Ny by – ny flyplassprosjektet.

nordlandsbadet3.jpeg

Illustrasjon: Terje Grønmo Arkitekter

 

Prosjektdetaljer

 1. Adresse: Plassmyrveien 11, 8008 Bodø
 2. Start: August 2021
 3. Slutt: Desember 2023

 4. Bygningstype: Utvidelse
 5. Budsjett: 320 millioner kroner

 

Bedrifter

 1. Oppdragsgiver: Bodø Spektrum AS
 2. Tiltakshaver: Bodø Kommune
 3. Byggeleder:  Norconsult AS, HR Prosjekt AS, Rambøll Norge AS, Sweco Norge AS Avd Bodø
 4. Konkurransegrunnlag: OPV Consulting
 5. Arkitekt: Terje Grønmo Arkitekter
 6. Byggentreprenør: Gunvald Johansen Bygg
 7. Totalentreprenør: BWT Birger Christensen AS
 8. Elektroinstallatør: Haneseth Bodø AS
 9. Ventilasjonsinstallatør: GK Inneklima AS Avd Bodø
 10. Rørlegger: Haneseth VVS Bodø AS

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

Demo1