Tre i finalen for årets anlegg

 
Tre i finalen for årets anlegg: Arkitektonisk lyssetting av Bøkfjordbrua gir ekstra opplevelser langs nye E105. Foto: Statens vegvesen.
BYGGEDAGENE: Tre kandidater er funnet verdig til å konkurrere om prisen «Årets Anlegg» under Byggedagene i Oslo 14.mars.

Av Odd Borgestrand

I kategorien anlegg er finalistene veiprosjektet E-16 Filefjell, Varpe bru – Smedalsosen i Oppland, E-105 Bjørkheim - Elvenes/Bøkfjordbrua i Sør Varanger kommune, og Tellenes Vindpark i Sokndal kommune.

E-16 Filefjell
er en viktig strekning mellom øst og vest, men har vært preget av forfall. Nå er 20 kilometer ny vei tatt i bruk, og deler av veien er på 1000 meters høyde.

Prosjektet, som går mellom Varpe bru i Vang kommune og Smedalsosen i Lærdal, er bygd av BetonmastHæhre-selskapet Hæhre Entreprenør på vegne av Statens vegvesen. Kontrakten hadde en verdi på om lag 857 millioner kroner. I Byggeindustriens prosjektbeskrivelse heter det at selve Filefjelltunnelen er det viktigste elementet på strekningen, med sine 5.780 meters lengde.  Den nye veien holder høy standard med en total veibredde på 8,5 meter. Det er frest ut rumlefelt både i midtfeltet og på hver side av veien for å bedre sikkerheten. Arbeidene på prosjektet startet 19. mai 2014 og ble ferdig til avtalt tid i august 2017. 

Byggherre: Statens vegvesen Region vest
Entreprenør: BetonmastHæhre Anlegg.
Elektroentreprise tunnel: Mesta - støyskjerming og toalettbygg: Lokreim bygg og betong.
Rådgivere: Reguleringsplaner: Statens vegvesen på vestsiden av fylkesgrensa - delvis Multiconsult på Opplandssiden. Byggeplan vei- og tunnelentreprisen og elektro: Statens vegvesen Region vest. Støyentreprise: Sweco.

Forbindelse til Russland
Det andre veiprosjektet som er kommet til finalen er vegprosjektet E-105 Bjørkheim - Elvenes/Bøkfjordbrua i Sør-Varanger kommune. Prosjektet var delt opp i flere delprosjekter.  Veidekke Entreprenør utbedret en strekning på 5,5 kilometer fra Bjørkheim til Elvenes.

E105 er den eneste riksvegforbindelsen mellom Norge og Russland. Bjørkheim ligger sør for Kirkenes, Elvenes ligger ved oset der Pasvikelva renner ut i Bøkfjorden. E105 er en langt viktigere veg på russisk side enn på norsk. Fra Murmansk svinger den sørover og går gjennom Russland og Ukraina før den ender i Jalta på Krim. Mellom Bjørkheim og Jalta er det 3 770 kilometer.

Arbeidene omfattet bygging av ny vei og gang- og sykkelveg fra kryss E6 mot Elvenes, samt rundkjøring og vei på E6. Det ble bygget kulvert under E105 for skiløypetrase og nytt veglysanlegg lang E6 og E105. På eksistrende Bjørkheim bru på E6 ble asfaltdekke og rekkverk skiftet ut, og dessuten ombygging av Elveneskrysset.
Ca. 2,2 km av den nye vegen fikk helt ny trasé. En 690 meter lang tunnel inngikk i den nye traséen.

Bøkfjordbrua i en lengde på 284 meter og 120 meter som største spenn inngikk som en viktig del av prosjektet. Bua krysser Pasvikeleva i Sør-Varanger komune. Hovedspennet til brua ble bygd ferdig i Tyskland og transport med båt til stedet. Den ble plassert på plass 20. mai 2017.Brua ble åpnet for trafikk den 28 september 2017, av norsk og russisk samferdselsminister.

Regionvegsjef Torbjørn Naimak er stolt av det nye veganlegget mellom Hesseng og Storskog.

- Dette er større enn bare veg. Det handler om forholdet mellom Norge og Russland og hvordan vi kan ha en god dialog og skape nye, felles muligheter, mener Torbjørn Naimak, som har vært sentral i samarbeidet mellom landene i Barentsregionen siden han ble regionvegsjef i Nord-Norge i 2003.

Byggherre: Statens vegvesen Region nord
Bjørkheim-Elvenes - entreprenør:
Veidekke Entreprenør
Rådgivende ingeniør: Statens vegvesen Region nord, Asplan Viak.
Bøkfjordbrua - entreprenør:
Arbeidsfellesskapet HAK Entreprenør (betongarbeider), Schachtbau Nordhausen (stålarbeider).
Rådgivende ingeniør: Statens vegvesen Region midt, Aas-Jakobsen Trondheim, Vitec, Rambøll, Plan Arkitekter.

Imponerende vindpark
I 2017 ferdigstilte Zephyr Tellenes Vindpark i Rogaland. Vindparken som består av 50 vindmøller med totalt 160 MW installert kapasitet, ble bygget på kun 14 måneder. Nå er prosjektet nominert til årets anlegg av Byggeindustrien

Google vil i 12 år kjøpe hele kraftproduksjonen til vindparken. Avtalen skal forsyne selskapets europeiske datasentre med ekstra fornybar energi.

Google har inngått avtalen med BlackRock, Zephyr og Norsk Vind Energi, opplyser den amerikanske IT-giganten. Avtalen gir Google anledning til å kjøpe fornybar energi med opprinnelsesgarantier fra Norge og konsumere tilsvarende mengde kraft andre steder i Europa. Fra før har selskapet 16 avtaler om kjøp av fornybar energi.

Prosjekttype: Vindkraftanlegg
Sted: Sokndal kommune
Byggherre: Zephyr/Blackrock
Prosjektledelse: Zephyr
Byggeledelse: Novaform
Entreprenør anleggsarbeid: Stangeland Maskin
Turbinleverandør: Siemens
Transformatorstasjon: ABB/NCC
Kraftlinjer: Eltel Networks
E-Tel luftlinjeleverandør: Nettpartner
Rådgivere: Meventus, DNVGL, Dangrid, Pöyry, Lconsult.
 

 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Bygg Reis Deg 2017

Vis alle

  

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår