Tilskudd til fredete bygg i 2020

 
Tilskudd til fredete bygg i 2020Ringnes gård Ringnes gård i Buskerud består av flere verneverdige hus og to fredete loft fra 1700-tallet. Loftene har de siste årene blitt istandsatt med midler fra bevaringsprogrammet for fredete bygg i privat eie. (Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren).
I 2020 fordeler Riksantikvaren 152 millioner kroner til istandsetting av fredete bygg. Mest tilskudd fikk Viken med 25,5 mill.kr. og 23,5 mill.kr.

I Norge er det rundt 3400 fredete hus som er i privat eie. Nær halvparten av disse bygningene er i god stand, mens de øvrige trenger moderat eller omfattende istandsetting i følge Riksantikvaren.

Dette kan være alt fra herregårder til husmannsplasser.

− Bygningsarven vår er viktig. Den fredede bygningsarven er en verdifull samfunns- og klimaressurs. Eierne gjør en stor og viktig innsats for å ta vare på våre felles kulturminner. Derfor støtter regjeringen det viktige arbeidet med å bevare den nære historien vår, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i en pressemelding.

Gjennom Riksantikvarens bevaringsprogram for fredete bygninger i privat eie kan eierne få støtte til konkrete istandsettingsprosjekter og sikringstiltak etter søknad. Tilskudd til istandsetting og skjøtsel sees i sammenheng med andre virkemidler og innsats.

− Fredete bygg er verdifulle i seg selv, men kan også være en ressurs i lokalsamfunnet. Vi håper at fylkeskommunene støtter opp om dette arbeidet også med egne tilskuddsmidler. Det finnes mange spennende muligheter for verdiskaping knyttet til kulturminner, sier riksantikvar Hanna Geiran i meldingen.

Lokale eiere

Årets tilskuddsfordeling fra Riksantikvaren er nå klar. Midlene går til fylkeskommunene, som deler ut tilskudd til lokale eiere. Tilskudd til istandsetting skal gå til private eiere av fredete bygninger, anlegg, kulturmiljø og andre særlig verdifulle kulturmiljø og landskap.

Kulturminner tilknyttet kystkultur som har nasjonal verdi og høy regional verdi kan også tildeles tilskudd selv om kulturminner/kulturmiljøet ikke er fredet.

Budsjettfordeling

I år er det Viken, Innlandet og Vestland som får de største summene. Viken får 25,5 millioner, Innlandet får 22,5 millioner og Vestland fylke får 23,5 millioner kroner til ulike istandsettingsprosjekter.

Midlene deles ut med en oppfordring om at også fylkeskommunene gir tilskudd til sine fredete bygninger.

 

Fylkesvis oversikt

Tilskuddsmottakere

Tildeling 2020

Viken

25 500 000

Oslo, Byantikvaren

  2 000 000

Innlandet

22 500 000

Vestfold og Telemark

18 500 000

Agder

  8 500 000

Rogaland

  3 500 000

Vestland

23 500 000

Møre og Romsdal

  5 000 000

Trøndelag

14 000 000

Nordland

10 500 000

Troms og Finnmark

11 500 000

Sametinget

  7 000 000

   

Sum fylkene

152 000 000

 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår