Splitkon satser i Åmot

 
Splitkon satser i Åmot
Treforedlingsselskapet Splitkon AS har hentet inn 250 millioner kroner for å styrke produksjons-kapasiteten av massivtreløsninger inn mot den norske entreprenørnæringen kraftig. Onsdag signerte selskapet en avtale med Siva som sikrer at den nye fabrikkbygningen står klar høsten 2018.

Investorgruppen bak den tunge satsningen på Åmot i Modum kommune er sikre på at man står på terskelen til et nytt industrieventyr i den norske treforedlingsbransjen. Byggeindustriens bruk av såkalte CLT-konstruksjoner (Cross Laminated Timber) vokser nemlig eksplosjonsartet i Norge, Europa og globalt. Årsaken er at det er mye raskere å bygge med tre, og løsningene er nå kommersielt konkurransedyktige med betong og stål. I tillegg er tre mye mer bærekraftig og miljøvennlig sammenlignet med betong da reduksjonen i klimagassutslippene er betydelig.

Sterkt interesse fra hele verdikjeden i byggenæringen
- Det er nå så mange faktorer som taler for at tiden er moden for en kraftig satsning på produksjon av massivtreløsninger i byggeindustrien at vi gjerne skulle hatt den nye fabrikken klar allerede, sier adm. direktør Morten L. Johansen i Splitkon AS. Interessen er også sterkt økende blant rådgivere, arkitekter og entreprenører fordi trekonstruksjoner også gir stor fleksibilitet, lite svinn og gode bygningstekniske løsninger, sier Johansen.

Seksdobler kapasiteten
Dagens produksjonskapasitet hos Splitkon er på 10.000 kubikkmeter, mens den nye fabrikken vil ha en kapasitet på 60.000 kubikkmeter. Dette blir det største CLT-anlegget i Skandinavia, og det eneste i Norge. En av aktørene som aktivt går inn i den industrielle satsningen er det statlige investeringsselskapet Siva. I dag tok direktør Lise Bartnes Aalberg i Siva Eiendom turen til Åmot og signerte avtalen som sikrer at den nye fabrikkbygningen oppføres.

- Viktig satsning
- Siva er et statlig instrument som bidrar til utvikling av bedrifter i hele landet, og det er særlig viktig for oss å fremme vekstkraften i distriktene. Vi er glade for å bidra til å realisere denne industrielle satsningen som baserer seg på en global trend. Videre synes vi det er ekstra spennende at det igjen satses tungt i en så historisk viktig industri som treforedling hvor det, som hos Splitkon på Åmot, fremdeles finnes sterke kompetansemiljøer, sier Bartnes Aalberg.

Byggingen av den nye fabrikkbygningen starter om en måneds tid, og konstruksjonene oppføres i CLT. Dette er Sivas første industribygg som oppføres i dette materialet. Deretter starter arbeidet med å montere en omfattende produksjonslinje. Ved full produksjonskapasitet vil antall Splitkon-ansatte tredobles fra dagens 20. Ifølge en analyse utarbeidet av Trebruk AS for Innovasjon Norge i februar i år, viser at man allerede i 2019 vil ha et doblet massivtreforbruk i forhold til dagens nivå, og at man i 2024 vil komme opp i et forbruk på over 116.000 m³.

 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Bygg Reis Deg 2017

Vis alle

  

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle