Søker ny totalentreprenør etter konkurs

 
Søker ny totalentreprenør etter konkursDet nye skolebygget ligger fysisk tilknyttet flerbrukshallen og skal inngå som en del av hele Brandengen skole. Illustrasjon: Ola Roald Arkitektur AS
AKTUELLE PROSJEKTER: Drammen Eiendom KF inviterer på nytt til konkurranse om byggingen av Brandengen skole.

Av Bjørn Laberg

Konkursen hos Bermingrud Entreprenør AS, som var i gang med å bygge nye Brandengen skole, har ført til forsinkelser i fremdriftsplanene. Nå utlyser Drammen kommune, v/Drammen Eiendom KF, konkurranse om totalentreprise på nytt.

Bildet: Byggeprosjektet skal bli en del av dagens Brandengen skole. Den eksisterende skolen består av ulike bygningskropper av tegl fra forskjellige perioder, hvor den største delen er tegnet av Arnstein Arneberg og ble tatt i bruk i 1914. (Foto: Drammen kommune)

Tilknyttet flerbrukshall

De eksisterende bygningsvolumene som er Brandengen skole, er satt sammen slik at de danner et indre gårdsrom og skolen fremstår som en samlet enhet. For kort tid siden sto en flerbrukshall tilgjengelig for skolen ferdig for bruk. Det nye skolebygget ligger fysisk tilknyttet flerbrukshallen og skal inngå som en del av hele Brandengen skole. Det nye skolebygget skal være for SFO, 1-3 klasse med 4 paralleller og inneholde en velkomstklasser, samt lærerarbeidsplasser. Tomten ligger ved et historisk kjent område for tegl, pga et tidligere teglverk. Samtidig er bygget innovativt og i tråd med sin tid ved at det skal bygges i massivtre som hovedkonstruksjon og kledd med tegl. Slik vil bygget fremstå som et bygg av sin tid, men også som en del av Brandengen skole.

Massivtre og tegl

«I konstruksjon og interiøret vil bygget ha synlig massivtre og det vil prege skolens identitet. Brandengen skole er planlagt som en arkitektonisk helhet, hvor valg av konstruksjonsløsning, materialer og farger, samt detaljering utgjør en helhet. Når det gjøres justeringer, må disse være velbegrunnede og ta hensyn til den arkitektoniske helheten. Det er ikke mulig å bytte ut materialer kun på grunn av pris og teknisk ytelse, valgene må også tilpasses den arkitektoniske helheten. Derfor må slike valg til hver tid avklares med arkitekt og byggherre, både overordnet og i detaljløsninger. På tak skal det som opsjon etableres Sedumtak», heter det blant annet i funksjonsbeskrivelsen.

Her er noen VVS-relaterte punkter i kravspesifikasjonen:

• Det medregnes OVV rør fra bygget og utomhusanlegg, utjevningsbasseng og påkobling til kommunalt overvannsystem. Vannmengder og størrelser beregnes ihht Drammen kommunes VA-Norm. Type utjevningsbasseng vurderes ut fra stedlige forhold.

• Varmesentral plasseres i teknisk rom og baseres på geobrønner/termisk varme. Varmesentralen skal ha mulighet til reversert drift på deler av anlegget med dumping av varme til brønner om sommeren. Det er varmebehovet som er dimensjonerende. Det skal installeres kurser for ventilasjon, forvarming tappevann, opsjon gatevarme og generell gulvvarme.

• Det skal installeres egne ventilasjonsaggregat for østlig og vestlig del av bygget. Ventilasjonsaggregater skal installeres med stor fleksibilitet i forhold til drift, og skal derfor i hovedsak ha VAV styring.

• Det medregnes nødvendige reguleringsspjeld for innjustering av luftmengder. Herunder VAV-spjeld og CAV-spjeld som skal hhv. regulere luftmengder for de enkelte rom der variabel ventilasjon er ønskelig. VAV skal installeres i alle rom som vil ha variabel bruk. Samtlige funksjoner skal knyttes opp i SD-systemet.

Tilbudsfrist: 14. august 2020

Kilde: Byggfakta SMART / ByggeNorge / Drammen kommune / Mercell

FAKTA:
Fylke: Viken
Kommune: Drammen
Tiltakshaver: Drammen Eiendom KF
Arkitekt: Ola Roald Arkitektur AS
RI VVS: ÅF Engineering AS
Areal: ca. 3000 kvm

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.


 

Last gjerne også ned våre rapporter. Rapportene er basert på data registrert i Byggfakta sin prosjektdatabase. Disse inneholder detaljert informasjon om pågående, planlagte og gjennomførte byggeprosjekter.

 

 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår