Søker innovasjonspartner for bruprosjekter

 
Søker innovasjonspartner for bruprosjekterBildet: Innovasjonspartner/partnere som ønsker å utvikle løsninger for nybygg, skal jobbe med Nerlandsøybrua som pilot. Foto: Wikipedia / Lars Ivar Igesund
AKTUELLE PROSJEKTER: Møre og Romsdal fylkeskommune utlyser konkurranse om innovasjonspartnerskap (prekvalifisering) for å utvikle nye innovative løsninger for bygging og vedlikehold av bruer med lengde over 40 meter.

Av Bjørn Laberg

Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for drift og vedlikehold av om lag 1 150 bruer. Vedlikeholdet kan være alt fra små tiltak til full renovering. Det har over tid gradvis oppstått et betydelig etterslep i drift og vedlikehold sett i forhold til anbefalt standard på bruene. De aller fleste av bruene med lengde over 40 meter i fylkeskommunens bruportefølje er bygd i betong/spennbetong, og 60 prosent av disse har en veibredde som er mindre enn 8,5 meter. Dersom det blir utviklet nye løsninger som gjør at det blir samfunnsnyttig lønnsomt å bygge nytt framfor å drive vedlikehold på gammel bru, er det sannsynlig at nybygg blir valgt framfor vedlikehold.

Vant skissekonkurranse

Flere av bruene som ble bygd før 1990 var beregnet på en annen bruk enn i dag og konstruksjonen på flere er slank med minimal bruk av betong. Mange bruer er i så dårlig forfatning at de må erstattes med nye. Fylkeskommunen søkte Innovasjon Norge om midler til utvikling av nye bruløsninger gjennom en skissekonkurranse for innovasjonspartnerskap i 2018. Fylkeskommunen var en av vinnerne i konkurransen og ble tildelt 8 mill. kroner til prosjektet «Nye løsninger for bygging og vedlikehold av fylkeskommunale bruer», mot at Møre og Romsdal fylkeskommune bidrog med 4,5 mill. kroner inn i prosjektet.

Nerlandsøybrua blir pilot

Av de midlene prosjektet har til rådighet er det avsatt inntil 9 mill. kroner inkl. mva. til utvikling av ny løsning. Disse vil bli fordelt mellom de leverandørene fylkeskommunen inngår innovasjonspartnerskap med. I utviklingsfasen skal innovasjonspartneren/partnerne jobbe med en konkret bru som «pilot». En pilot skal være en fullstendig bru og tilfredsstille gjeldende regelverk. Om det er behov for mindre justeringer av gjeldende regelverk for at løsningen skal kunne utvikles og realiseres, vil fylkeskommunen være en aktiv pådriver for å få justert regelverket. Innovasjonspartner/partnere som ønsker å utvikle løsninger for nybygg, skal jobbe med Nerlandsøybrua som «pilot».

"Fylkesvegbruene med størst registrert behov, der en må erstatte dagens bru med helt nye bruer, er Nerlandsøybrua og Remøybrua i Herøy kommune. Fylkestinget har vedtatt at Nerlandsøybrua skal være realisert innen utgangen av 2023. Eventuelle innovasjonspartnerskap som omhandler bygging av ny bru, og der løsningen oppfyller de riktige kravene, forutsetningene og gjeldende milepælsplan, kan den bli benyttet som valgt løsning for bygging av Nerlandsøybrua som en del av innovasjonspartnerskapet", heter det blant annet i behovsbeskrivelsen i konkurransen.

I konkurransegrunnlaget / behovsbeskrivelsen heter det videre:

Leverandør kan velge å gi tilbud på følgende løsninger:

1. Utvikling av nye bruløsninger
2. Utvikling av løsninger for tyngre vedlikehold/fornying

Løsningen som utvikles må:

• Ha lavere investeringskostnader enn dagens bruer

• Ha betydelige lavere livsløpskostnader (LCC) enn dagens bruer

• Kunne benyttes på flere av fylkeskommunens broer og nye veitraséer med behov for bruer over 40 meter.

• Være realistiske og klar til realisering før 2022

• Ha fokus på miljøkonsekvenser (føre miljøregnskap) under utvikling, produksjon og bruk av løsningen

• Bør i størst mulig grad kunne benytte allerede eksisterende tilførselsveier/infrastruktur

• Må ha løsninger for passering av båt og skipstrafikk for de veitraséer der dette er naturlig, slik at framkommelighet og ferdsel på sjø/elv blir på minst samme nivå som dagens.

Tilbudsfrist: 15. januar 2020

Kilder: ByggeNorge / Byggfakta Live / Møre og Romsdal fylkeskommune / Doffin

Om Innovasjonspartnerskap:
• Innovasjonspartnerskap er en ny anskaffelsesordning som kom i 2017, hjemlet i lov om offentlige anskaffelser.

• Målet med innovasjonspartnerskap er å løse kostbare samfunnsutfordringer der næringslivet i samarbeid med fylkeskommunen utvikler ny teknologi og nye løsninger som ikke finnes i markedet fra før, og der selve vare-/tjenesteanskaffelsen ikke må ut på anbud etter avsluttet utviklingsfase.

• Det som skiller et innovasjonspartnerskap fra en ordinær FoU-kontrakt er med andre ord at utvikling og kjøp av utviklet løsning er framforhandlet i en og samme kontrakt.

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta Live.

 

Last også ned vår rapport om: De 100 kommunene som har de største prosjektplanene

 

              

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår