<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggefakta NO

Slik blir 2021

Lurer du på hvordan året 2021 blir for byggebransjen? 🔜 📈🏗️

Usikkerheten mot slutten av 2020 og hele 2021 er stor, både fordi den er avhengig av en del offentlig finansiering, men også for flere private investorer utsetter oppstart av prosjekter. Frem til 2017 hadde vi erfaringstall som viste at om lag 30 prosent av prosjektene i Byggfakta sin database ved inngangen til et år, ble utsatt til et senere tidspunkt enn det året de var planlagt. Denne prosentvise andelen har økt i 2018 og 2019 som fremdeles kan kalles et normalt år. Covid-19 året 2020 viser enda høyere tall, men vårt anslag for 2021 er at om lag 45 prosent av prosjektene utsettes. 

Last ned rapporten GRATIS her, og få med deg spennende lesing og et bedre grunnlag for hva som skjer, hvor det skjer og innen hvilke sektorer i bygg- og anleggsmarkedet for 2021! 👷

Mockup rapport

 

Last ned rapporten gratis