Skal bygge 220 nye boliger

 
Skal bygge 220 nye boliger
BoligPartner AS har kjøpt området Hemmingstad Gård i Haugesund av Veidekke Eiendom. Fremover skal det bygges 220 boenheter på den 80 dekar store tomten.

- Haugesund er et vekstområde, og vi har stor tro på at Hemmingstad Gård vil bli attraktivt - både for de som allerede bor i kommunen, og for tilflyttere. Første byggetrinn vil bestå av omtrent 26 enheter og planlagt salgsstart er allerede i løpet av våren/sommeren, sier Øyvind Hebnes hos BoligPartner Haugesund, som er ansvarlig for utviklingen av området sammen med BoligPartners prosjektavdeling - Prosjekt Vest.

Hemmingstad Gård vil bli bygd ut med såkalt tett og lav bebyggelse, og det vil bli både leiligheter i lavblokker, konsentrert småhusbebyggelse og eneboliger på feltet. Totalt skal det altså bygges 220 enheter på Hemmingstad Gård gjennom flere byggetrinn de neste årene. Hemmingstad Gård ligger sentralt plassert kun 3-4 minutter fra Haugesund sentrum, og har gode sol- og utsiktsforhold. Området har en allerede godt opparbeidet infrastruktur med blant annet nybygd barnehage.

En region i vekst
Tall fra Prognosesenteret og SSB anslår at innbyggertallet i Haugesund kommune vil øke til 38.800 i 2020. Samtidig viser analyser et behov for 280 nye boliger hvert år i kommunen frem mot 2022. I tillegg kommer boligbehovet i de omkringliggende kommunene. BoligPartner opplever stort potensiale i regionen, og etablerte i februar et eget distriktskontor i Haugesund. Kontoret betjener hele Haugalandet.

- Allerede i vår første driftsmåned har vi merket god interesse fra kunder som ønsker seg bolig i regionen. Hemmingstad Gård blir vårt første store prosjekt, og i tillegg så er vi aktivt på søken etter andre interessante prosjekter i regionen, sier Hebnes.

I tillegg til prosjekter, bygger også BoligPartner boliger for kunder som har egne tomter.

Et godt samarbeid
BoligPartner kjøper Hemmingstad Gård fra Veidekke Eiendom. Regiondirektør i BoligPartner Prosjekt Vest, Terje Brakstad, roser Veidekke for deres bidrag i forhandlingene.

- Veidekke har vært en profesjonell og god aktør å forhandle med. Både vi og de er fornøyde med handelen, og gjennom prosessen har de bidratt med både innsikt og kompetanse som blir viktig for oss i utviklingen av Hemmingstad Gård fremover, sier Terje Brakstad.

- Avtalen omkring Hemmingstad Gård er den første mellom BoligPartner og Veidekke Eiendom. Det har vært en god prosess, og vi utelukker ikke at det kan bli flere samarbeid med BoligPartner fremover - både her på Vestlandet og andre steder i landet, sier Geir Inge Fuglestad, avdelingsleder i Veidekke Eiendom.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Bygg Reis Deg 2017

Vis alle

  

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle