Sivilingeniør/ ingeniør innen ITB og automasjon for Bygninger, Oslo

 
Sivilingeniør/ ingeniør innen ITB og automasjon for Bygninger, Oslo
Vil du jobbe på Norges mest komplekse prestisjeprosjekter? De neste årene jobber vi sammen med bransjens mest ambisiøse byggherrer, entreprenører og rådgivere på prosjekter som Regjeringskvartalet, Politiets nasjonale beredskapssenter, Evenes kampflybase, Fornebubanen og fremtidens sykehus landet rundt.

Vi søker nå en sivilingeniør eller ingeniør innen ITB og byggautomasjon til vår avdeling for Bygninger i Oslo – Er du klar for nye utfordringer? Så les mer her.

FÅ UTVIKLET DIN EKSPERTISE GJENNOM VARIERTE OG AMBISIØSE OPPDRAG
Som ITB-koordinator blir du vår fagekspert på automatiseringsanlegg. Du får en svært viktig koordinerende rolle gjennom hele prosjekteringsfasen, installasjonsfasen, igangkjøring og overtakelse/prøvedrift. Du blir også ansvarlig for utarbeidelse av anleggsbeskrivelser, kvalitetskontroll av systembeskrivelser samt prosedyrer for testing. Din kompetanse er spesielt avgjørende for oppfølging på byggeplass, spesielt for gjennomføring av systemtester, oppfølging av tester og bistand ved igangkjøring, innregulering og funksjonstesting.

COWI har et av Norges største og ledende fagmiljø innen elektroteknikk, med 60 dyktige ingeniører i Oslo og 180 samlet i COWI Norge. Vi vektlegger faglig kvalitet, godt samarbeid, fleksibilitet og evne til å dele kunnskap med hverandre høyt. Hos oss får du bruke og utvikle din fagkompetanse med varierte oppdrag innen helsebygg, flyplasser, datasenter, undervisningsbygg, næringsbygg, industrianlegg, høyspenningsanlegg og samferdsel.

COWI har et av Norges største og ledende fagmiljø innen elektroteknikk, med 60 dyktige ingeniører i Oslo og 180 samlet i COWI Norge. Vi vektlegger faglig kvalitet, godt samarbeid, fleksibilitet og evne til å dele kunnskap med hverandre høyt. Hos oss får du bruke og utvikle din fagkompetanse med varierte oppdrag innen helsebygg, flyplasser, datasenter, undervisningsbygg, næringsbygg, industrianlegg, høyspenningsanlegg og samferdsel.

Vårt fagmiljø har spisskompetanse innenfor områder som fornybar energi, energilagring, automatisering/ITB, belysning, nødstrøm og elektroteknisk sikring og sikkerhets- og ROS analyser. Som en del av vårt team vil du få en betydningsfull rolle i grensesnittet med andre fagspesialister og sterke generalister.

Med et stor spenn i prosjekter både i størrelse og faglig innhold vil du hos oss finne gode muligheter til å jobbe med spennende og faglig utfordrende oppgaver sammen med andre dyktige kollegaer.

DU ER EN PÅDRIVER FOR FAGLIG UTVIKLING, SAMARBEID OG HØY KVALITET
Du har høyere teknisk utdannelse, med minimum en bachelorgrad og 5 års erfaring med byggautomasjon og SD-anlegg. Du er opptatt av kvalitet i leveranser, jobber strukturert og utfører jobber med stor faglig kompleksitet. Du trives med ansvar og er en pådriver for faglig utvikling.

I tillegg kan du gjenkjenne deg i flere av følgende utsagn:

  • Du har god prosessforståelse av styresystemer, VVS og elektrotekniske løsninger.
  • Du har tverrfaglig kjennskap til tekniske installasjoner i bygninger og avhengigheter samt typiske grensesnitt mellom dem.
  • Du har god forståelse for byggeprosessen og de ulike aktørenes roller.
  • Du har kjennskap til NS 3935 og NS 6450.
  • Du har gode kommunikasjonsferdigheter og snakker og skriver norsk flytende.

COWI SOM ARBEIDSPLASS
COWI tilbyr en dynamisk og utfordrende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Du får jobbe med noen av Norges mest komplekse prosjekter og sterkeste fagmiljøer innen helsebygg, flyplasser og smarte og grønne bygg. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

  • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter.
  • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger.
  • Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser.
  • Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs fire satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknadsfrist: 11.03.2018

Arbeidssted: Oslo, Hasle/Løren

Kontaktperson:
Birgitte Fuglum, seksjonsleder, tlf: 906 67 034
Tom E. Sørlie, seksjonsleder, tlf.: 995 29 588

Søk på stillingen her

 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Bygg Reis Deg 2017

Vis alle

  

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle