Seksjonsleder for fagområdet Byggeteknikk i Kristiansand

 
Seksjonsleder for fagområdet Byggeteknikk i Kristiansand
Vil du utvikle deg innen ledelse og fag? Våre ingeniører jobber på Norges mest komplekse prestisjeprosjekter, som Regjeringskvartalet, Politiets nasjonale beredskapssenter, Evenes kampflybase, Fornebubanen og nye sykehus landet rundt. I Kristiansand er vi involvert i utviklingen av blant annet Kvartal 32, Agder fengsel, Campus Grimstad og bytransformasjonsprosjektet Strømsbusletta i Arendal.

Nå søker vi en seksjonsleder innen byggeteknikk til vår avdeling for Bygninger i Kristiansand – Er du klar for nye utfordringer? Så les mer her.

Vårt kontor i Kristiansand er nå på jakt etter en ny seksjonsleder Seksjonen jobber primært med rådgivning og prosjektering innenfor byggeteknikk. Seksjonen består av 6 medarbeidere og vi har klare vekstambisjoner.

COWI har i den senere tid vunnet flere store sykehusprosjekter, helsebygg, flyplassutbygginger, skoleprosjekter, kontor og næringsbygg og infrastrukturprosjekter. Med et stor spenn i prosjekter både i størrelse og faglig innhold vil du hos oss finne gode muligheter til å jobbe med spennende og faglig utfordrende oppgaver sammen med andre dyktige kollegaer.

DU FÅR LEDE ETT AV LANDETS LEDENDE FAGMILJØER INNEN BYGGETEKNIKK
Som seksjonsleder blir dine oppgaver å utvikle seksjonens medarbeidere, samt å sørge for at oppdrag gjennomføres med rett kompetanse. Vårt fagmiljø innen byggeteknikk i Kristiansand består av 6 rådgivere – og 120 totalt i COWI Norge - og er et av landets ledende byggetekniske miljøer innen blant annet planlegging av sykehus, flyplasser og smarte, miljøvennlige bygg. Vårt fagmiljø i Kristiansand er dessuten et av landets fremste på prosjektering av prefabrikkerte betongkonstruksjoner, papirløse prosjekter og industrialiserte byggemetoder.

Seksjonsleder har personalansvar og er ansvarlig for medarbeidernes generelle faglige utvikling og sosiale trivsel. Seksjonsleder har ansvar for seksjonens omsetning og jobbfordeling i seksjonen. Du vil jobbe tett med andre seksjonsledere og prosjektsjefer.

Vi legger vekt på teambasert ledersamarbeid på tvers av både fag, roller og geografi.

Vi er opptatt av at du lykkes i ditt lederskap. Derfor får du også profesjonell lederstøtte i form av opplæring, karriereplanlegging og andre kurs som vil utvikle deg som leder. På den måten kan du og ditt team ha fokus på å håndtere faglige utfordringer, dele kunnskap og utvikle smarte løsninger for våre kunder.

Som seksjonsleder i COWI vil du også jobbe sammen med dine medarbeidere på våre prosjekter - på den måten får du også videreutviklet din egen fagkompetanse samtidig som forutsetningene for å bygge tette relasjoner til medarbeiderne og markedet er gode.

DU ER EN UTVIKLINGS- OG MARKEDSORIENTERT RELASJONSBYGGER
Vi søker deg som forstår at motiverte medarbeidere i stor grad skapes og utvikles av deg som nærmeste leder. Vi vektlegger din interesse for å utvikle mennesker, faglig kvalitet, fokus på samarbeid, fleksibilitet og evne til å dele kunnskap. Du er god på å skape relasjoner, bygge nettverk og generere de gode prosjektmulighetene for COWI. Handlekraft, løsningsorientert, kreativ, strukturert og initiativrik er egenskaper som vil være verdifulle for å lykkes i jobben.

I tillegg kan du gjenkjenne deg i flere av følgende utsagn:

  • Du har interesse for å dele kunnskap og bidra til å utvikle dine medarbeidere
  • Du har en høyere byggteknisk utdannelse fra universitet eller høgskole
  • Du har eventuelt også en lederutdanning og/eller -erfaring
  • Du har minimum 5 års erfaring fra rådgivermiljø eller annen kunnskapsbedrift
  • Du er forretningsforståelse og evne til å skape resultater
  • Du har stor handlekraft og gjennomføringsevne

COWI SOM ARBEIDSPLASS
COWI tilbyr en dynamisk og utfordrende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Du får jobbe med noen av Norges mest komplekse prosjekter og sterkeste fagmiljøer innen helsebygg, flyplasser og smarte og grønne bygg. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

  • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter.
  • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger.
  • Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser.
  • Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs fire satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknadsfrist: 02.04.2018

Arbeidssted: Kristiansand

Konktaktperson: Bjørn Instanes, Avdelingsleder Bygninger Sør-/Vestlandet, Tlf: 905 13 603

Søk på stillingen her

 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Bygg Reis Deg 2017

Vis alle

  

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle