Seks bud på storkontrakt

 
Seks bud på storkontraktillustrasjon
Ved tilbudsåpningen i Arendal tirsdag 16. februar 2016 var det kommet inn seks tilbud på den største og mest kompliserte delstrekningen på utbyggingsprosjektet E134 Damåsen-Saggrenda. Lavest er Implenia med 979.322.574 kroner, de fem øvrige er litt over 1 milliarder kroner.

Det er kontrakten med fire felts veg gjennom sentrale deler av Kongsberg fra Myntbrua nær sentrum i nord, langs Gomsrudveien sørover langs Lågen, ny bru over Lågen rett sør for Teknologiparken i Kongsberg, veg i dagen vestover inn Sellikdalen og videre sørover i Svartåstunnelen i to løp ned mot Trollerudmoen.

Prosjektleder for E134 Damåsen-Saggrenda, Tom Hedalen i Statens vegvesen, karakteriserer parsellen Myntbrua-Trollerudmoen som den meste utfordrende i hele prosjektet med blant annet tetthet på bebyggelse, arbeidsplasser, trafikkerte veger og med mye omlegging av offentlig og privat infrastruktur.

Anleggstart ventes tidlig høst i 2016 med ferdigstillelse høsten 2019 når ny E134 på strekningen Damåsen-Saggrenda forventes åpnet.
Siste delstrekning av ny E134 gjennom Kongsberg er Trollerudmoen-Saggrenda som lyses ut senere i år.

Tilbudene er som følger:

Implenia:               979.322,574 kroner
Hæhre:                1,095.786,844 kroner
AF-gruppen:       1,233.866,156 kroner
NCC:                    1,254.758,745 kroner
Skanska:              1,130.498.849 kroner
Veidekke:            1,151.417.371 kroner

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Bygg Reis Deg 2017

Vis alle

  

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle