Samler «glasskuler» etter storflom

 
Samler «glasskuler» etter storflomBildet: 25.000 kubikk med glasopor ble tatt av flomvannet fra Glasopor AS sitt lager i Skjåk. Dette spredte seg langs store deler av Ottavassdraget, og det ble også tatt i bruk løvblåsere for å samle glasopor fra elveleiene. Foto: Norva24
Norva24 Vest sammen med Skogen Entreprenør i Vågå har sugd opp og samlet nærmere 4000 kubikkmeter med glasopor etter den voldsomme flommen i Ottavassdraget i oktober 2018.

- De to selskapene la inn et felles anbud og vant anbudet som ble lyst ut av Fylkesmannen i Innlandet. Med Norva24 Vest som hovedentreprenør undertegnet de to selskapene i fellesskap kontrakt med Fylkesmannen i Innlandet den 8.april i år, og dagen etter startet det møysommelige arbeidet med å samle inn glasoporen, sier Norva24 Vest sin prosjektleder Kristian Sandbakk i en pressemelding.

Nærmere 25 000 kubikk med glasopor forsvant fra bedriften Glasopor AS i Bismo i Skjåk under flommen i Skjåk 14. oktober 2018.

Fylkesmannen påla Glasopor AS å gjennomføre opprydding av glasopor ved forurensede lokaliteter i Skjåk, Lom og Vågå kommuner med hjemmel i forurensningsloven. Glasopor AS mente bedriften ikke kunne stilles økonomisk ansvarlig for opprydding av en uvarslet og omfattende naturkatastrofe som
Glasopor AS verken hadde muligheter for å forutse eller forhindre. For å sikre rask mulig opprydding ble det bevilget 30 millioner kroner fra statlig hold. Hvem som skal ta den endelige regningen står foreløpig uavklart, men Norva24 Vest og Skogen Entreprenør forholder seg til Fylkesmannen i Innlandet som oppdragsgiver.

En del glasopor ble samlet opp fra Vågåvatnet ved bruk av lenser, noe er ryddet i Grov, Risheimøye og ved Eidefossen. I tillegg har noe glasopor blitt ryddet av privatpersoner og fra landbruksarealer.
- Glasopor AS antydet overfor Fylkesmannen at om lag 10.000 kubikk ble samlet opp før det ble bestemt at mest mulig av den forsvunnede glasoporen måtte samles opp før neste vårflom i år. Trolig dreide dette seg om minst 15.000 kubikkmeter, opplyser Stein Egil Granli, seniorrådgiver i enhet for Vannforvaltning og forurensning.

Dersom dette ikke ble ryddet opp i før den årlige vårflommen i april/mai i år, ville det føre til ytterligere spredning av forsøplingen og forurensning av naturen i mye større områder enn de som allerede var berørt. Det ligger blant annet store mengder glasopor i sårbare områder som er viktig for fuglelivet i området, blant annet i et naturreservat. Etter at Klima- og miljøminister Ola Elvestuen besøkte Lom og Skjåk tirsdag 16. april for å bli orientert om arbeidet med å rydde opp i forsøplingen av glasopor i Ottavassdraget, ble det bevilget 30 millioner kroner til oppryddingen.
- Glasoporen utgjør et stort forsøplingsproblem og er en betydelig belastning for naturen i området, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen etter besøket, og ba om at det ble satt inn størst mulig ressurser i det korte tidsvinduet fram til snøsmelting og ny flom.

- Det var nettopp den korte tidsfristen som var stressmomentet for oss, forteller prosjektleder Kristian Sandbakk og arbeidsformann Simen Stokke fra Skogen Entreprenør AS.
- Vi har aldri tidligere utført oppdrag med oppsamling av et så lett materiale, og vi brukte noen dager på å finne riktig arbeidsmetode for å samle inn mest mulig på den korte tiden vi hadde til rådighet. I perioden 9.april til vi måtte avrunde arbeidet den 27.mai klarte vi altså å samle inn 4.000 kubikkmeter. Her benyttet vi alt fra manuelle løvblåsere til store vakuumbiler, gravemaskiner, lastebiler og traktorer. 15-20 mann sto på hver eneste dag i et krevende prosjekt. Fra naturreservatet Risheimøyi ble også helikopter rekvirert for å sende glasopor til mellomlagring i Lom. Alt oppsamlet materiale befinner seg nå i deponiet i Lom, og vil bli sortert og gjenbrukt i størst mulig grad. I tillegg til glasopor er det også mye trevirke som er kjørt til deponiet.

- Fylkesmannen bestemte hvor vi skulle rydde ut fra en sårbarhetsanalyse, og det var klart at vi ikke ville rekke over alle berørte områder innenfor det korte tidsvinduet vi hadde til disposisjon. Flomområdet inneholdt blant annet store tømmerranker i 2-3 meters høyde i tillegg til andre materialrester, forklarer Sandbakk videre.

Seniorrådgiver i enhet for Vannforvaltning og forurensning hos Fylkesmannen i Innlandet, Stein Egil Granli, har fulgt oppryddingsprosjektet tett sammen med Per Dagsgard, tidligere teknisk sjef i Sjåk kommune. Dagsgard ble innleid av Fylkesmannen for å bistå under oppryddingen og det var også han deltok i forbindelse med godkjenning av arbeidene som Norva24 Vest og Skogen Entreprenør AS utførte. Det har vært avholdt ukentlige prosjektmøter mellom entreprenørene, Fylkesmannen og de berørte kommunene, Skjåk, Lom og Vågå kommuner. Seniorrådgiver Stein Egil Granli hadde håpet at en større del av glasoporen som var på avveie hadde blitt samlet inn denne våren, men i denne uttalelsen ligger det ingen kritikk av entreprenørene, som virkelig har gjort en solid innsats i et krevende oppdrag.

- Innsatsen fra Norva24 Vest og Skogen Entreprenør har vært gjennomgående god slik vi ser det. Denne våren har vi opplevd tre flomsituasjoner, og dermed ble det kortere tidsvinduer enn vi hadde håpet på. Etter den tredje flommen, som kom i slutten av mai må vi forvente høy vannføring i vassdraget gjennom hele sommeren. Vi vil derfor i samråd med Norva24 Vest se nærmere på hva vi kan gjennomføre til høsten. Mye glasopor ligger fortsatt i vassdraget, og dette er et produkt vi helst ikke vil ha i naturen. Likevel er det snakk om en kost/nyttevurdering rent miljømessig.

- Norva24 Vest og Skogen Entreprenør AS går gjerne i dialog om videre innsats. Dette har vært et utfordrende oppdrag for oss, som også var vanskelig å prissette. Nå har alle parter høstet nyttige erfaringer, og med den gode dialogen som er oppnådd så langt i prosjektet tror jeg på en god fortsettelse også til høsten, sier prosjektleder Kristian Sandbakk til slutt.

Dette er glasopor:
Glasopor er et skumglass-produkt basert på 100 % resirkulert finmalt returglass og brukes hovedsakelig som isolasjons- eller lettfyllingsmateriale. Produktet består av 80 % luft og 20 % glass og er svært lett og porøst. Dette betyr at produktet flyter svært godt, noe som også førte til at glasopor raskt kom på avveie da flommen tok med seg store deler av Glasopor AS sitt lager.

 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår