Rydder opp i Puddefjorden

 
Rydder opp i PuddefjordenKontraktssignering ved Geir Haveraaen, leder Bymiljøetaten Bergen kommune og Ivar Roland, administrerende direktør i Peab Anlegg
Peab Anlegg har fått i oppdrag fra Bymiljøetaten i Bergen kommune å rydde og fornye sjøbunnen i Puddefjorden. Kontrakten har en verdi på 126 millioner kroner.

Oppdraget omfatter å fjerne skrot fra sjøbunnen, mudring av enkelte områder, frakt av forurensede masser til deponi, tildekking av sjøbunn og erosjonssikring.

− Vi er veldig stolte og glade over få tildelt denne kontrakten, som handler om å sikre miljøet i Puddefjorden. I Peab Anlegg har vi god kompetanse innen feltet, og for oss er prosjektet interessant både fra et teknisk, miljømessig og samfunnsmessig perspektiv, sier administrerende direktør Ivar Roland i Peab Anlegg.

Scanner sjøbunnen med drone
Oppdraget omfatter arbeider i Puddefjorden i Bergen kommune og Kollevågen i Askøy kommune. Arbeidene starter i slutten av juni.

− Vi starter med å scanne sjøbunnen med drone. Deretter skal den ryddes for skrot. Vi etablerer en spylestasjon på Møhlenpriskaien der vi vil spyle rent skrotet fra den forurensede sjøbunnen, forteller Peabs prosjektleder Jan Vidar Lie.

Skånsom tildekking
Forurensningen i den gamle sjøbunnen skal isoleres under rene steinmasser. Massene føres kontrollert og skånsomt ned for å forhindre utlekking, slik at dyr som lever i og på sjøbunnen ikke kommer i kontakt med forurensede masser.

− Tildekkingen av sjøbunnen foregår med masser etter tunnelboremaskinen som borer ut Ulrikstunnelen for BaneNor. Disse massene blir kjørt med lastebil til den gamle fergekaien på Steinestø, lastet over på båt og levert på lekter på byggeplass, forklarer Lie.

Skal ivareta miljø og innbyggere
Arbeidet med å etablere ren, ny sjøbunn i Puddefjorden vil pågå i halvannet år og er en del av Bergen kommunes prosjekt Renere havn.

− Vi ser fram til å jobbe sammen med Bymiljøetaten. Vi har en felles interesse av å finne optimale løsninger med tanke på miljøet, og ivareta naboene og de som ferdes i området når prosjektet pågår, sier Jan Vidar Lie.

I prosjektet skal totalt 450 000 m2 sjøbunn ryddes og tildekkes. Det vil gå med rundt 220 000 m3 TBM-masser fra Ulrikstunnelen.

 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Bygg Reis Deg 2017

Vis alle

  

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle