Riksrevisjonen refser Jernbaneverket

 
Riksrevisjonen refser JernbaneverketIllustrasjonsbilde / Shutterstock
Selv om bevilgningene til vedlikehold økte med nær 110 prosent fra 2006 til 2014, er jernbanenettet fortsatt ustabilt.

- Jernbaneverket og Samferdselsdepartementet har ikke god nok styring og departementet har lite informasjon om hvorvidt bevilgningene brukes effektivt, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i vedlikehold av jernbanenettet ble overlevert Stortinget 15. mars. Alle statsbudsjettene de siste 15 årene har omtalt forbedring av drift og vedlikehold av jernbanen som høyt prioriterte områder. Riksrevisjonen har undersøkt om Jernbaneverket utfører et effektivt vedlikehold som også ivaretar hensyn til framkommelighet.

Undersøkelsen viser at de økte bevilgningene har bidratt lite til å oppnå målene for stabil drift. Selv om driftsstabiliteten har blitt bedre fra 2011, var oppetiden og regulariteten som Jernbaneverket måles på fortsatt dårligere i 2014 enn i 2006.

– Det er kritikkverdig at Samferdselsdepartementet og Jernbaneverket ikke har oppnådd bedre resultater med en slik økning i bevilgninger, sier riksrevisoren.

Undersøkelsen viser at Jernbaneverkets ledelse ikke har sørget for å ha nødvendige systemer og informasjon for god styring. Det er lav kvalitet på viktig styringsinformasjon som blant annet brukes til prioritering av vedlikeholdsarbeidet. Etaten har heller ikke utviklet et system for å måle hvor produktivt vedlikeholdsarbeidet er.

– Disse manglene hos Jernbaneverket fører til at Samferdselsdepartementet får svært begrenset informasjon om hvorvidt bevilgningene brukes effektivt. Departementet må påse at det foreligger pålitelig og nødvendig informasjon for styring, sier Foss.

Stortinget har flere ganger blitt informert om at jernbaneinfrastrukturen har et etterslep av vedlikehold. Ved utgangen av 2014 ble det anslått til 17,7 milliarder kroner. Det tilsvarer over ett års samlede bevilgninger til Jernbaneverkets drift, vedlikehold og investeringer.

– Vi ser at vedlikeholdsetterslepet er en utfordring for å nå målene om en driftsstabil jernbane. Usikkerhet om beregningene av dette etterslepet og manglende produksjonsdata gjør det likevel uklart om økte bevilgninger har gitt en tilsvarende økning i utført vedlikehold, sier Foss.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår