Rapp Bomek AS tegner avtale med Statsbygg

 
Rapp Bomek AS tegner avtale med  StatsbyggSynnøve Lyssand Sandberg, Byggherredirektør, Byggherreavdelingen/Statsbygg, og Terje Bøe, CEO, i «Alabasthallen». Foto: Rapp Bomek AS
Rapp Bomek AS inngår sin hittil største kontrakt når de tegner avtale med Statsbygg på levering av dører og porter til det nye Nasjonalmuseet.

Det nye Nasjonalmuseet blir Nordens største kunstmuseum og ett av få bygg som kan kalle seg et «FutureBuilt»-forbildeprosjekt. Å være en del av et FutureBuilt-samarbeid krever at det nye Nasjonalmuseet er et fremtidsrettet bygg med miljøvennlige løsninger som er holdbare over tid. Den nye bygningen skal markere Nasjonalmuseet som en kunst- og kulturformidler av internasjonalt format og blir Norges største kulturbygg. Nasjonalmuseet er planlagt åpnet for publikum i 2020, og hovedtyngden av Rapp Bomeks leveranser vil skje i 2018.

«Vi er svært stolte av å bli tildelt alle ni delentrepriser på det nye Nasjonalmuseet av Statsbygg og det gir oss en viktig bekreftelse på at de omstillingstiltakene som ble initiert i 2016 nå gir oss de ønskede resultater», sier adm.dir. Terje Bøe. 

«Rapp Bomek har gått fra å være en produktleverandør til oljeindustrien til å tilby helhetlige sikkerhetsløsninger for en rekke markeder, herunder bygg og anlegg, infrastruktur og sikkerhetsmarkedet. Det har vært hardt arbeid over tid i organisasjonen der fokuset har vært rettet inn mot å etablere en sterk markedsposisjon inn mot de nye markedssatsingene, i tillegg til å betjene de tradisjonelle markedene innen olje og gass. Jeg er stolt av å lede en organisasjon som nå, med kontrakten på det nye Nasjonalmuseet, har tatt et stort steg inn i dette markedet gjennom den omstillingsprosessen som er gjennomført. Vi belønnes i dag med den største enkeltkontrakten Rapp Bomek noensinne er tildelt og det er svært tilfredsstillende etter en krevende tid innen olje- og gass segmentet», sier Terje Bøe.

«For oss som aktive eiere er det hyggelig å registrere at selskapet og dets ledelse har klart å ta Rapp Bomek fra å være en globalt ledende produktleverandør innen oljeindustrien til å klare også å innta en posisjon som løsningsleverandør i helt andre markeder. På mange måter synes jeg Rapp Bomek er et treffende eksempel på hvordan teknologi utviklet for krevende offshoreoperasjoner kan tilpasses til å møte de særdeles høye sikkerhetskravene vi møter innen deler av bygg og anleggssektoren, tunnelprosjekter, forsvar og sikring av offentlige rom», sier styreleder i Rapp Bomek og managing partner i Nord Kapitalforvaltning, Bjørn Hesthamar. 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Bygg Reis Deg 2017

Vis alle

  

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle