- Prioriterer etter «pilkast-metoden»

 
- Prioriterer etter  «pilkast-metoden»Norske veiprosjekter er ulønnsomme fordi det er lav vektlegging på samfunnsøkonomi. fagetater, som eksempelvis Statens vegvesen, har aldri lagt vekt på samfunnsøkonomisk lønnsomhet i sine anbefalinger, slår Morten Welde fast overfor Byggfakta. Foto: Odd Borgestrand .
Mobilitet 2020: - Veiprosjekter handler mye om distriktspolitikk og rettferdig fordeling. Det er manglende evne til å si nei hos norske beslutningstakere. Når vi prioriteter prosjekter etter «pilkast-metoden» blir det ikke god langtidsøkonomi.

Av Odd Borgestrand

- Netto nytte av prosjektene som ligger inne i Nasjonal Transportplan fram til 2029 er tidenes mest ulønnsomme ut fra et samfunnsmessig perspektiv. 

Det er påstanden fra seniorforsker ved Morten Welde ved forskningsprogrammet Concept ved NTNU under den store infrastrukturkonferansen Mobilitet 2020, som nylig ble avviklet i Oslo med 400 deltakere. Concept utvikler kunnskap som sikrer bedre konseptvalg, ressursutnytting og effekt av store statlige investeringer. Welde har tidligere jobbet for Statens vegvesen.

Welde slo likevel fast at veier er viktig, fordi all mobilitet er viktig med tanke på forflytning av personer, varer og tjenester. Dagens samfunn ville vært utenkelig uten de forbedringer som er skjedd innen vei, jernbane, lufttrafikk og kysttrafikk de siste årene.
Velstandsutvikling uten sidestykke

- Norge har vært gjennom en velstandsutvikling innen infrastruktur som savner sidestykke historisk sett. Mye av forbedringen av transporttilbudet som vil komme de neste årene er marginale med de forbedringene vi har hatt de siste 30-40 årene.  Veger og annen transportinfrastruktur er avgjørende for økonomisk aktivitet og et velfungerende samfunn. Samfunnsøkonomiske lønnsomme prosjekter har gjerne høy trafikk, besparelser i reisetid og høy grad av innbygget trafikksikkerhet. Alt dette uten for høye etableringskostnader.

- Det er ingen vitenskap å beregne kost/nytte. Miljøkonsekvenser for landskap og dyrket mark er i liten grad inkludert i analysene. Etiske dilemmaer er heller ikke inne, sa Welde i sitt temaforedrag om kost/nytte i prosjekter innen Nasjonal Transportplan.

- Det er ikke analysene sin feil at mange norske prosjekter er ulønnsome. Det er ikke mulig å analysere oss fram til lønnsomhet når utgangspunktet er ulønnsomt. Valg av prosjekt og valg av konsept i tidligfasen er det viktigste virkemiddel for å oppnå lønnsomhet. Samferdsel har vært et satsingsområde for Solberg-regjeringen. Selv om dagens regjering har lagt stor vekt på avgiftslettelser så er det en enorm økning i offentlige utgifter og spesielt til vei- og jernbaneformål siden 2013. Totalt er bevilgningene til samferdsel økt med 80 prosent fra staten og i tillegg har trafikantene bidratt med bompenger på 10 milliarder kroner, sa Welde.

- Investeringene er mangedoblet de siste årene, men netto nytte av prosjektene som ligger inne i Nasjonal Transportplan er negativ. Avkastningen til veiinvesteringene har falt. Dagens NTP fram til 2029 er tidenes mest ulønnsomme ut fra et samfunnsmessig perspektiv, slo Welde fast.

- Dagens regjering har som mål å iverksette eller gjennomføre totalt 140 ulike samferdselsprosjekter til en samlet netto nytte på minus 179 milliarder kroner. De som leter etter måter å spare statlige penger på kan ta et dypdykk inn i Nasjonal Transportplan, sa Welde med et snev av ironi. 

Welde var imidlertid tydelig på at regjeringen har lagt vekt på andre hensyn enn kun de økonomiske.  I en fersk studie har Concept gått gjennom samtlige samferdselsprosjekter i Norge og Sverige i planperioden. Blant lønnsomme veiprosjekter er E6 gjennom Ballangen sentrum, Riksvei 36 strekingen Skyggestein-Skjelbredstrand, Holmenbrua på Riksvei 282, E18 Varoddbrua i Kristiansand, E134 mellom Damåsen og Saggrenda og E6 ved Klett i Trøndelag. Eiganestunellen på E39 og Hålogalandsbrua på E6 er også blant de lønnsomme prosjektene.

De mest ulønnsomme prosjektene er E39 Ålesund-Molde med 19,4 milliarder i minus, E16 Stanghelle-Arna med 11 milliarder i minus, E18 Lysaker-Strand med 10,7 milliarder i minus og E18 Slependen-Drengsrud med 10,1 milliarder i minus.

Norske veiprosjekter er ulønnsomme fordi det er lav vektlegging på samfunnsøkonomi, slår Morten Welde fast overfor Byggfakta.

- Norske fagetater, som eksempelvis Statens vegvesen, har aldri lagt vekt på samfunnsøkonomisk lønnsomhet i sine anbefalinger. Vi har høy offentlig rikdom, og det er mindre behov for strenge prioriteringer. Det handler mye om distriktspolitikk og rettferdig fordeling. Det er manglende evne til å si nei hos norske beslutningstakere.  Når vi prioriteter prosjekter etter «pilkast-metoden» blir det ikke god langtidsøkonomi, understreket han.

- Lav trafikktetthet og krevende topografi er årsak til dårlig økonomi. Transportinfrastruktur blir ofte sett på som et virkemiddel som kan løse alle utfordringer. Teknologiutvikling, klimahensyn og statsfinansielle hensyn kan gjøre at mange av prosjektene som nå ligger inne i NTP blir uaktuelle, konkluderte han.
Han etterlyste samtidig en tydeligere sammenheng mellom estimert nytte og prosjektprioritering.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår