Populære parkeringsplattformer

 
Populære parkeringsplattformer
Sjansen er stor for at du snart vil parkere din bil eller sykkel i et automatisk parkeringsanlegg. Det Oslo-baserte selskapet Metrisk AS har i løpet av 18 måneders drift solgt slike løsninger for over 100 MNOK.

Fortetting og vanskelige grunnforhold skaper hodebry for arkitekter, entreprenører og byggherrer når det skal etableres parkeringsplasser, arealet er knapt og kostnadene høye når det bygges under bakken. En tradisjonell parkeringsplass krever normalt 25-30kvm, med en optimalisert automatisk løsning kreves det kun fra 8kvm.

Daglig leder i Metrisk, Marius Plejdrup Rønningen, har 12 års erfaring fra bransjen og forteller at trenden nå er sterkt økende.
- De første anleggene i Oslo ble levert allerede på 80-tallet, men det er først de siste par årene dette virkelig har tatt av, og nå leveres det over hele landet.
Per i dag er det totalt etablert rundt 70 automatiske anlegg i Norge, men selskapet skal levere nærmere 20 nye anlegg bare i 2018.

En naturlig følge av økende urbanisering er at det bygges stadig tettere og høyere. Antallet nye kjøretøy er også økende, og de krever sin plass, aller helst stuet tett sammen under bakken. Det er dermed logisk å se for seg stadig flere vil parkere på en automatisk plattform i nær fremtid. Selskapet lanserer nå også en automatisk løsning for sykkelparkering, som i tillegg til å romme flere tohjulinger også sørger for at sykkelen står trygt parkert.

Det er som regel store volum- og kostnadsbesparelser å hente dersom løsningene vurderes i en tidlig fase, slik at arealene kan tilpasses de automatiske systemene. Stadig flere små og store aktører i byggebransjen velger nå å implementere denne type løsninger i prosjektene, forutsatt at det gir en økonomisk gevinst.

P-systemenes videre suksess er samtidig avhengig av sikker drift og fornøyde brukere. Før lansering av det nye selskapet i 2015 jobbet de tett med produsenten for å sørge for at norske forhold ble ivaretatt. Snø og salt samt en høy andel elbiler og SUV’er stiller spesielle krav til design og leveranser.
- Tilbakemeldingen fra markedet viser at tilpasningene var nødvendige og etterspurte, men vi hviler ikke og jobber ufortrødent videre med nye grep for å gjøre dette enda mer attraktivt, hevder Plejdrup Rønningen

 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Bygg Reis Deg 2017

Vis alle

  

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle