Plattform for byrådssamarbeid er klar

 
Plattform for byrådssamarbeid er klarBildet: «Hovinbyen er Norges største byutviklingsområde og skal utvikles som et foregangsprosjekt for inkluderende grønn og klimasmart byutvikling», heter det blant annet i plattformen for byrådssamarbeid i Oslo 2019-2023. Foto: OBOS
I dag presenteres plattformen for byrådssamarbeid mellom Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne og Sosialistisk Venstreparti i Oslo 2019-2023.

(Kilde: Byrådet i Oslo)

Byggfakta har funnet frem noen av punktene i det fremforhandlede dokumentet som angår bygg- og anleggsnæringen:

«Byrådet mener at KS og staten også bør forsterke bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Byrådet vil også jobbe for å øke organisasjonsgraden sammen med partene i arbeidslivet. Høy organisasjonsgrad er en forutsetning for et ryddig arbeidsliv».

Byrådet vil:

• Utvide Oslomodellen til flere sektorer for å bekjempe arbeidskriminalitet.

• Styrke kontrollen med bemanningsbyråer for innleie av vikarer for å sikre at kravene til både byråene og personell blir fulgt opp.

• Arbeide for at det innføres et digitalt sanntidssystem for bedre kontroll på byggeplasser, som HMSREG eller et tilsvarende system i hele Norge.

• Forenkle saksbehandling slik at Oslo kommune kan få skatteopplysninger direkte fra Altinn når kommunen har fullmakt fra leverandør til å innhente opplysninger.

• Utrede muligheten for å kun benytte fasiliteter og leverandører som har tariffavtaler og lærebedrifter.

Videre skriver byrådet:

«Byrådet vil prioritere ny T-banetunnel gjennom sentrum inkludert Majorstuen stasjon, Fornebubanen, nytt signal- og sikringsanlegg, utbygging av sykkelveier og trikkeprogrammet. Utbygging av kollektivtilbudet og sykkelveier er i seg selv ikke nok til å redusere biltrafikken og nå klimamålene»

«Byrådet vil videreføre det gode samarbeidet med staten og Akershus/Viken om Oslopakke 3. Vi vil at bompengesamarbeidet skal bidra til å redusere biltrafikken i Oslo med en tredjedel og gjøre transporten i regionen utslippsfri innen 2030»

«Porteføljen i Oslopakke 3 er kraftig underfinansiert, og det må i årene fremover gjøres tydelige prioriteringer. Byrådet mener prosjektene i Oslopakke 3 må bidra til å redusere klimagassutslipp og biltrafikk, og at store veiprosjekter som ikke bidrar til dette, slik som E18 Vestkorridoren og E6 Oslo Øst, ikke kan gjennomføres. Byrådet vil jobbe for strakstiltak på disse strekningene som kan redusere støy og forurensning umiddelbart»

«Byrådet vil legge til rette for at det kan bygges flere tusen nye boliger i Oslo hvert år. Hovedvekten skal realiseres innenfor de store tidligere næringsarealene i Oslo. Hovinbyen er Norges største byutviklingsområde og skal utvikles som et foregangsprosjekt for inkluderende grønn og klimasmart byutvikling. Skøyen og Lysaker/Lilleaker er store og viktige byutviklingsområder»

«Andre viktige byutviklingsområder i årene fremover er Bjørvika, Filipstad, Majorstuen, Smestad, Slemdal, Marienlyst, Veterinærhøyskolen, Nydalen, Frysja, Tveita, Rødtvet, Stovner, Furuset, Skullerud, Lambertseter/Karlsrud, Mortensrud og Hauketo. Byrådet vil også arbeide for at NRK blir i Oslo»

«Byrådet skal ta vare på byens historiske arkitektur og særpreg når vi utvikler Oslo for fremtiden. Nye områder og bygg skal utformes med høy kvalitet, mer farger, trivelige møteplasser og god og inkluderende arkitektur. Byrådet skal være en pådriver for stadig mer miljøvennlige bygg, lavere energibruk og mindre riving av bygg. Nye kommunale bygg, og kommunale bygg som rehabiliteres, skal som hovedregel være plusshus. Byrådet vil sikre god tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne, blant annet med flere HC-plasser, og universell utforming ved utvikling av byrom og parker»

Byrådet vil:

• Vedta en egen arkitekturpolitikk for Oslo og jobbe for at det som bygges i Oslo har høy kvalitet, bidrar til bedre levekår, økt livskvalitet og inkludering.

• Styrke arbeidet med å ta vare på Oslos historiske områder og bebyggelse.

• Øke kravene til levetid på nye kommunale bygg, og utvikle en veileder i samarbeid med byggebransjen for å bygge næringsbygg som flerbruksbygg.

• Arbeide for mindre riving og mer ombruk i private utbyggingsprosjekter, blant annet ved å etablere et klimaregnskapsprogram for gjenbruk av bygningsmasse i samarbeid med byggebransjen.

• Legge frem en strategi og iverksette tiltak for å få flere grønne tak og fasader på bygninger i Oslo.

• Jobbe opp mot staten for å kunne kreve utslippsfri anleggsdrift i private utbyggingsprosjekter.

• Sørge for god dekning med parkering for personer med HC-kort og be staten endre reglene så det blir lettere å få HC-kort.

Les hele plattformen for byrådssamarbeidet her

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår