På vei mot en fremtidsvisjon

 
  • Nå jobbes det med å få de store strukturene i prosjektet på plass. (Illustrasjon: Snøhetta)

    Nå jobbes det med å få de store strukturene i prosjektet på plass. (Illustrasjon: Snøhetta)

  • Her skal

    Her skal "byen" ligge.

Forrige
Neste
 
Blomsterdalen utenfor Bergen er stedet hvor fremtidens boligbyggere skal rette sine blikk. Nullutslippsvisjonen står sentralt i pilotprosjektet Ådland.

Blomsterdalen utenfor Bergen er stedet hvor fremtidens boligbyggere skal rette sine blikk. Nullutslippsvisjonen står sentralt i pilotprosjektet Ådland.


Av Birgitte Henriksen
I dag er det bare skog, knauser og åpen mark i området mellom Hjellestadvegen og Vågsbøpollen i Blomsterdalen. Om noen år vil det etter planen være et sted mellom 500 og 800 nullutslippsboliger samt barnehage og næring på det som i utgangspunktet er et LNF-område. Totalt omfatter planene rundt 100.000 kvadratmeter BRA. Nærmest Hjellestadvegen kommer Ådlandsbyen med noe næringsbygg, forsamlingslokaler, park osv. Dette er det største pilotprosjektet i ZEB (The Research Centre on Zero Emission Buildings), og blir også et unikt pilotprosjekt i europeisk sammenheng.


Departementet sa ja
Tiltakshaver er ZEB-partner ByBo, som fra før av har gjort seg bemerket gjennom lavenergi- og passivhusutbygging i Bergensområdet. I mer enn 15 år har selskapet utviklet boliger i samspill med fagmiljøer i Bergen. Løvåshagen i Fyllingsdalen var det første store passivhusprosjektet her i landet, som ByBo realiserte i tett samarbeid med Husbanken og Sintef.
Men å gå i gang med et stort utbyggingsprosjekt i et LNF område, tar tid. Stedsvalget er ikke overraskende og underlagt sterke føringer og forutsetninger for å kunne oppnå målet om nullutslipp. Noen få minutters kjøretur unna ligger Bergens flyplass, Flesland og næringsområdet Kokstad. Området er i kontinuerlig vekst, og om ikke alt for lenge vil Bybanen også få stopp noen få kilometer unna Ådland.
Men dette var også et av ankepunktene mot utbyggingen av området; at det ikke ligger i gangavstand til den mye omtalte Bybanen som når den står ferdig i 2016 skal forbinde Bergen sentrum med Flesland. Dette har ByBo tenkt å løse med elektriske matebusser, elektriske sykler, elbil pool, bildelering m.v.
Aktørene bak utbyggingen opplever samspillet med Bergen kommune som godt og konstruktivt. I januar 2010 sa Bystyret ja til at LNF-området kunne gjøres om til byggeområde for nullutslippsboliger. Fylkeskommunen i Hordaland kom med innsigelser til planene, og saken gikk videre til Miljøverndepartementet. Denne prosessen bidro til å forsinke arbeidet i lengre tid. I april i fjor kom klarsignalet fra daværende miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.


Må takle flystøy
Departementet la vekt på at det er underdekning av boliger i bydelen i forhold til arbeidsplasser, og at det er mulig å legge til rette for miljøvennlige transportløsninger. Departementet så også positivt på at det planlegges nullutslippsboliger som vil gi viktig erfaring for nye prosjekter.
I tråd med avklaringen fra departementet ble det satt i gang et omfattende, tverrfaglig prosjekteringsarbeid. Et viktig punkt her er avklaring av bebyggelse i forhold til mulig fremtidig flystøy og strengere støykrav. I samarbeid med SINTEF IKT og Snøhetta er det utviklet en modell der man har klart å simulere hvordan lyden beveger seg.
- Vi har gått ut fra de verste støyscenariene, og vi har løst dette, sier Torbjørn Haug, prosjektdirektør for ZEB Ådland i Bybo.
I tillegg kommer plassering av bygninger i forhold til solforhold, utredninger av energikonsepter og løsninger, transportløsninger og så videre. Dette arbeidet er en viktig kvalitetskontroll av underlaget som legges til grunn i reguleringsplanen som etter planen skal være klar til innlevering 1. mai. Ådland-planene tilpasses kommunedelplanen som snart skal ut på offentlig høring.
- Vi jobber nå med en bebyggelsesstruktur som tilfredsstiller alle krav, sier Haug. Det betyr også at infrastrukturen må gjennomgås på nytt.
Videre fremdrift avhenger av reguleringsprosessen, men i beste fall kan byggingen starte allerede i 2015. Det er imidlertid for tidlig å si noe konkret om utformingen av bygningene.


 

Baserer seg på sol
I tillegg til å være et levende bomiljø, skal Ådland brukes som en læringsplass for bygging av fremtidens boliger.  Målet er klimanøytral energiforsyning med null CO2-utslipp. For å få dette til må utbyggingen planlegges i forhold til drift og anleggets levetid, samt installasjoner som kan tilpasses tilgjengelig takareal og infrastruktur. Erfaringene som opparbeides underveis skal både brukes videre i dette prosjektet og i samspill med læringsinstitusjoner bli formidlet til byggenæringen. Erfaringene fra prosjektet vil også bli en viktig del av Regjeringens beslutningsgrunnlag for fremtidige byggeforskrifter.
I utgangspunktet er det ZEB-nivået ZEB-O (Operations) som skal gjelde for hele området, hvilket innebærer at fornybar energiproduksjon kompenserer for CO2-utslipp fra drift av bygget. Men innen fire år er målet ZEB-COM, som betyr at den fornybare energiproduksjonen både skal kompensere for CO2-utslipp fra byggeprosess, drift og materialer.
Energiløsningene i det første byggetrinnet blir basert på teknologi som allerede er tilgjengelig, og solen spiller en hovedrolle.
Takarealene får solcellepaneler. I tillegg kommer solfangere og varmepumper. Både biogass og biobrensel blir vurdert, men da vil man være avhengig av råstoffleveranser. Selv om Bergen ikke er kjent for sine solforhold, er det ifølge Haug mye diffust sollys. Fordelen med dette er at man ikke er så avhengig av retningen på panelene. Solinnstrålingen i området er målt til 760 kWh per kvadratmeter i året på horisontal flate. Potensialet er dermed enda litt høyere med skråstilte paneler.
Samtidig forskes det videre på mer energieffektive løsninger som kan brukes senere i prosjektet.
Ifølge Haug ligger det i konseptet at mest mulig av trær og terreng skal beholdes, og at bare arealene tilknyttet bygg og infrastruktur skal opparbeides. Videre legges det mye innsats i å knytte boligområdene tett til flotte turområder like ved Ådlandprosjektet og tilgjengeliggjøre dette for publikum.
- Vi ser også for oss at masse som vi tar ut i byggetiden kan brukes i et mobilt fyringsanlegg, sier han.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår