Ønsker skisseprosjekt for Fyllingsdalen kulturhus

 
Ønsker skisseprosjekt for Fyllingsdalen kulturhusBildet: Plasseringen av kulturhuset, i det mest sentrale byrommet i Fyllingsdalen, betyr at bygg- og landskapsutforming vil være avgjørende for å nå de ambisjonene Bergen kommune har satt for området som helhet.
AKTUELLE PROSJEKTER: Bergen kommune inviterer til konkurranse og levering av et skisseprosjekt for Fyllingsdalen kulturhus og bibliotek, med tilhørende byrom.

Av Bjørn Laberg

Bygget skal romme øvings- og framføringslokaler for kulturlivet i bydelen, en kulturell møteplass for bydelen med arealer til Bergen offentlige biblioteks filial, Nye Fyllingsdalen teater, Bergen kulturskole, lokalt kulturliv og Laksevåg og Fyllingsdalen kulturkontor. Bare biblioteket hadde 12 000 besøkende i 2019 og man forventer at antall besøkende går opp til minst 150 000 i nytt hus, med så sentral plassering.

Fleksibel byggehøyde

Tiltakshaver, Bergen kommune, Etat For Utbygging (EFU) ønsker at kulturhusbygget holder seg innenfor et bygningsvolum fra 3 til 5 etasjer, noe som bidrar til bedre lysforhold og åpenhet i byrommene rundt. «I tillegg oppfordres leverandørene til å bruke fleksibiliteten i bygningshøyden til å danne en variert avslutning av bygget mot himmelen», heter det blant annet i oppdragsbeskrivelsen.

Skisseprosjekt i første omgang

EFU vil engasjere en prosjekteringsgruppe som velges ut på bakgrunn av kompetanse, løsningsforslag og pris. Ytelsen vil, i første omgang, være å få utarbeidet et skisseprosjekt som skal være grunnlag for en totalentreprise, samt å få videreutviklet dette til et omforent skisseprosjekt med kostnadsoverslag for politisk behandling. Når eventuelt vedtak om utbygging er fattet, skal prosjekteringsgruppen engasjeres videre for å utarbeide bl.a. funksjonsbeskrivelse og annet grunnlag for en totalentreprise.

Bærekraft og klima

Bergen kommune har høye ambisjoner for FNs bærekraftmål og transformasjonen av området og selve bygget skal følge opp disse føringene:

• Bygget skal planlegges arealeffektivt. Mål for netto/bruttofaktor bedre enn 1,4.

• Energimessig skal bygget planlegges som minimum «passivhusnivå», helst som plusshus.

• Bygget skal planlegges og gjennomføres for BREEAM-NOR sertifisering med status «Excellent» bl.a. i forhold til dokumentert bruk av miljøvennlige materialer.

• Valg av materialer og gjennomføring av byggearbeidene skal også ha som mål å minimalisere prosjektets klimaavtrykk. Massivtre skal vurderes.

• Det skal vurderes å bruke taket til beplantning m.m. for reduserte mengder avrenning.

• Intelligente styringssystemer for inneklima og belysning.

• Optimalisering av byggets tekniske drift og vedlikehold.

• Miljøprogram fra EFU skal legges til grunn for miljøstyring i prosjektet.

Fremdriftsplan (i grove trekk):

1. Oppstart skisseprosjekt: umiddelbart

2. Skisseprosjekt ferdig: vår / sommer 2021

3. Innspill til og bearbeiding i forhold til områdeplanen: snarest.

4. Kontrahering totalentreprenør: 2022

5. Forprosjekt: 2022

6. Detaljprosjekt: 2022/23

7. Byggestart: årsskiftet 2022/23 (tomten blir ikke frigitt før pga. Bybanen. Områdeplanen er stipulert vedtatt høsten 2022)

8. Stipulert byggetid: 2-3 år

Prosjektet skal i neste omgang gjennomføres i en totalentreprise

Tilbudsfrist: 23, november 2020

(Kilder: Byggfakta SMART / ByggeNorge / TendSign / Bergen kommune)

 

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.


 

Last gjerne også ned våre rapporter. Rapportene er basert på data registrert i Byggfakta sin prosjektdatabase. Disse inneholder detaljert informasjon om pågående, planlagte og gjennomførte byggeprosjekter.

 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår