Offisiell åpning av gang- og sykkelveg

 
Offisiell åpning av gang- og sykkelvegIllustrasjonsbilde / Shutterstock
Mandag 22. mai blir det offisiell åpning av den nye gang- og sykkelvegen langs fv. 120 mellom Nordbyveien og Nordby skole i Rælingen.

Solveig Schytz, leder av hovedutvalget for samferdsel i Akershus fylkeskommune og ordfører i Rælingen, Øivind Sand vil stå for den offisielle åpningen som finner sted 22. mai kl. 10.00 ved Nordby skole (Tomterstien 33)

Statens vegvesen har i samarbeid med Akershus fylkeskommune og Rælingen kommune bygget 1,2 km. gang- og sykkelveg langs fv. 120 på strekningen Nordbyveien – Nordby skole.

Hensikten med prosjektet er å legge til rette for trygg ferdsel for de myke trafikantene mellom Nordbyvegen og Nordby skole. Gang- og sykkelvegprosjektet inngår i en sammenhengende gang- og sykkelveg helt til Lillestrøm. Et mål i Nasjonal transportplan er at 80 prosent av barn og unge går eller sykler til skolen innen 2023.

- Undergangen under fylkesveg 120, ved oppkjøringen til Myrdammen, er forlenget slik at det ble plass den 1,2 kilometer lange gang- og sykkelvegen ved siden av fylkesvegen. Fjellskjæringen i svingen ved Myrdammen er rettet ut. Tillegg til ny gang- sykkelveg har vi i samarbeid med Rælingen kommune lagt ny kommunal hovedvannledning langs hele strekningen. Hafslunds høyspentledning er også lagt i bakken. Rett nord for krysset Nordbyvegen – fv. 120 har vi bygget en støttemur med støyskjerm, forteller byggeleder i Statens vegvesen, Ole Martin Moen.

Sluttkostnadene ligger an til å bli 59 mill. kr inkl. mva. Dette er det samme som sist kostnadsoverslag og under kostnadsramma. Det er vi godt fornøyd med, sier Moen

Statens vegvesen er byggherre på vegne av Akershus fylkeskommune som finansierer gang- og sykkelvegen.

Følgende 10,7 km er startet opp eller vil bli startet opp i løpet av 2017:

  • 4,0 km langs E6/fv. 382 Trondheimsvegen: Kjellerholen – Heksberg/Fjellbo (delstrekninger) i Skedsmo og Sørum – pågår. Fullføres i 2017
  • 0,3 km fortau langs fv. 178 Algarheimsvegen (Røde kors-garasjen-M Jul Halvorsens veg) på Jessheim i Ullensaker pågår. Fullføres i 2017
  • 0,7 km fortau langs fv. 502 Finstadvegen i Bårlidalen i Eidsvoll pågår. Fullføres i 2017
  • 1,5 km gang- og sykkelveg langs fv. 177/181 Odalsvegen: Villberg-Finnbråtavegen i Eidsvoll – pågår. Fullføres i 2018
  • 0.9 km gang- og sykkelveg langs fv. 279 Lundveien/Nerdrumveien: Sandgata –Nerdrum st. – Hovinåsveien i Fet. Oppstart etter 17. mai. Fullføres i 2018
  • 0,3 km gang- og sykkelveg samt rundkjøring fv. 454 Trondheimsvegen – fv. 459 Ringvegen i Ullensaker pågår. Fullføres i 2018
  • 3 km gang- og sykkelveg langs fv. 477 Hvamsmovegen i Nes. Kommunal regi – pågår. Fullføres i 2018

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Bygg Reis Deg 2017

Vis alle

  

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle