Nytt kompetansesenter for brannsikkerhet

 
Nytt kompetansesenter for brannsikkerhetIllustrasjonsbilde: Shutterstock
Kompetansesenter for brann- og driftspersonell etableres i Hoffsveien 9 på Skøyen i Oslo. Dokumentert AS vil også ha sitt kontor i disse lokalene. Det er Dokumentert AS og Anders Sandmæl som er initiativtager til dette kompetansesenteret, som forventes å være i drift tidlig i 2018.

- Kompetansesenteret for brann- og driftspersonell samler alle de installasjoner og systemer som skal ha en funksjon ved brann i et lokale, enten de er passive eller aktive. Ikke bare fysiske installasjoner, men også eksempel på dokumentasjon som skal foreligge, for å vise at funksjonen er ivaretatt, og som eier må ha for å ivareta sitt ansvar i forhold til brannsikkerheten, sier Anders Sandmæl, daglig leder i Dokumentert AS og Kompetansesenter for brann- og driftspersonell i en pressemelding.

- Det som er unikt med Kompetansesenter for brann- og driftspersonell og deres kurs, er kombinasjonen av teori og praksis. Våre byggdriftere lærer først teorien, og kan så selv teste ut dette. Kunnskapen de her får, gir mening og den vil bli sittende i hver enkelt byggdrifter på en helt annen måte. Kunnskap, holdninger og ferdigheter er det viktigste for en brannsikker hverdag, mener Dag Jonny Martinsen, teknisk sjef i NEAS teknisk drift AS.

- Kompetansesenteret vil også arrangere kurs for eiere slik at de kan heve sin bestiller kompetanse og dermed bidra til at brannsikkerheten er ivaretatt i nye bygg og den nødvendige dokumentasjon foreligger. I dette ligger det å beskrive forhold som legger til rette for at brannsikkerheten kan ivaretas på en sikker og effektiv måte, noe ikke alltid entreprenørene gjør, sier Sandmæl.

Det er 16 firmaer som bidrar med sitt utstyr, installasjoner og kompetanse.
- Disse firmaene vil også bidra med foredrag, slik at det er fagpersoner som kjenner til og forstår driftspersonell sitt ansvar og hverdag, som informerer innenfor de forskjellige fag. I tillegg er det observatører fra offentlige og private byggherrer, driftsorganisasjoner samt brannforebyggende avdeling i brannvesenet som følger med på det som skjer, understreker Sandmæl.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Bygg Reis Deg 2017

Vis alle

  

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle