Nye politiske dueller om fergefri E39

 
Nye politiske dueller om fergefri E39Bildet: Det blir flere politiske dueller om videre framdrift av E39 fra Kristiansand til Trondheim. Det er ingen selvfølge at strekningen blir fergefri, slik intensjonen var da dette ble lansert i 2014. Fra venstre: Arne Nævra fra Sosialistisk Venstreparti, Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet, Sverre Myrli fra Arbeiderpartiet, Siv Mossleth fra Senterpartiet, og leder av transportkomiteen Helge Orten fra Høyre. Foto: Odd Borgestrand
Mobilitet 2020: Det blir neppe fergefri forbindelse fra Kristiansand til Trondheim. Mye er skjedd siden Stoltenberg-regjeringen lanserte planen om å gjøre E39 helt fergefri.

Av Odd Borgestrand

Nå vil Arbeiderpartiet trolig vrake fire av sju delprosjekter, og langt inn i både Regjering og Statens vegvesen er det usikkerhet om videre framdrift.

Under en debatt om kost/nytte av de store veiprosjektene på Vestlandet, og spesielt fergefri E39 kom det fram svært ulike oppfatninger da Stortingsrepresentantene Sverre Myrli fra Arbeiderpartiet, Siv Mossleth fra Senterpartiet, Arne Nævra fra Sosialistisk Venstreparti, Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet og leder av transportkomiteen Helge Orten fra Høyre, alle stilte opp for å klargjøre sine partiers standpunkter.

Må ta til fornuft

Mest skeptisk av paneldeltakerne var Arne Nævra, som også sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen. Han mener det er riktig å skalere ned fergefri E39-prosjektet.
- Det er flere politikere i en rekke partier som har fått kalde føtter over budsjettsprekken. Det er eksempelvis brukt to milliarder kroner på planlegging av Bjørnafjorden-prosjektet, og vi er flere som tviler sterkt på at dette prosjektet blir realisert, sa Nævra, som mente hele prosjektet bar preg av stormannsgalskap.

Mulig å kutte kostnader

Fremskrittspartiets Bård Hoksrud mente Fremskrittspartiet har levert godt innen samferdsel.
- Nye Veier ville aldri blitt realisert uten FrP. Nå bygges det veier på helt andre måter enn tidligere, og man får mer vei for pengene.  Statens veivesen har nå også fått muligheten til å tenke litt annerledes.  På E39-prosjektene er det fortsatt potensiale for å kutte kostnader, og likevel kunne bygge gode transportnett som er med å utvide både arbeids- og bo-regionene.  Transportøkonomisk Institutt kommer med gode økonomiske analyser, men når vi bygger vei handler det om langt mer enn økonomi, understreket Hoksrud.

Ferjene en flaskehals

Helge Orten fra Høyre, som representerer Møre og Romsdal på Stortinget, mener det er viktig å holde fast ved målsettingen om en fergefri E39, men at kostnadene må ned.
– Det er ingen tvil om at ferjene er en flaskehals for oss som bor, jobber og ønsker å drive et bærekraftig næringsliv i regionen. Hovedpoenget med fergefri E39 er å bygge gode og attraktive bo- og arbeidsmarkeder, sa Orten under debatten om kostnader under Mobilitet 2020.
SV, Rødt og MDG ønsker ikke å realisere noen av de syv prosjektene for et fergefritt E39, mens Høyre og Frp fortsatt jobber for å få realisert samtlige, men med en langt strammere økonomi-styring.
Tirsdag sa stortingspolitiker Jon Gunnes (V) under Mobilitet 2020-konferansen at også Venstre ønsker seg de tre samme fjordkryssingsprosjektene som Arbeiderpartiet, nemlig Rogfast, Hordfast og Møreaksen. Disse tre bør bygges fordi det her er mye privat- og næringstrafikk.

Viktig for hele landet

Prosjektleder for E39 i Statens veivesen, Tore Askeland, understreket i sitt foredrag at denne strekningen er svært viktig for en hel landsdel og for hele landet.
- E39 er ikke viktig for å komme raskt fram fra Kristiansand til Trondheim som noen spøker med. Den er viktig regionalt for næringsliv og transport.  Ferjene oppleves som en barriere for befolkningen på Vestlandet, hevdet Tore Askeland.
Han understreket viktigheten av å ha en døgnåpen vei på denne strekningen, og det blir også en halvering av reisetid regionalt. Ny vei betyr dessuten bedre trafikksikkerhet.

I dag er det 7 ferjesamband på denne strekningen. Rogfast er godt i gang. Med sine 26,7 kilometer vil Rogfast bli verdens lengste undersjøiske vegtunnel, samtidig som den også blir den dypeste  med sine 392 meter på det dypeste. Prosjektet har en kostnadsramme på 16,8 milliarder kroner, og etter planen skal byggingen være ferdig i 2025/2026. Askeland mener tryggheten er svært godt ivaretatt selv om lastebilnæringen har gått ut med påstanden om at undersjøiske tuneller er et stort katastrofe-potensial. Når det gjelder Bjørnafjorden vil det her trolig bygges flytebru. Over Sulafjorden blir det enten ei fire kilometer lang hengebro eller ei flytende rørbro under vann.Kryssing av Romsdalsfjorden mellom Vestnes og Molde blir på 21 kilometer, med to km hengebro og 18 kilometer undersjøisk tunell.

Mest lønnsomme først

Tre av de sju aktuelle krysningene ligger inne i NTP fram til 2029 og Askeland understreket at Statens veivesen prioriteter de mest lønnsomme strekningene først. Ferjefritt fra Kristiansand til Bergen er mulig innen 2031. Strekningen fra Førde til Trondheim kan være klar innen 2040 om politikerne ønsker dette. Totalt ferjefritt kan være en realitet innen 2050, men det er ingen tvil om at kryssingen av Sognefjorden er den store bøygen. Askeland mente det var et stort innsparingspotensial for tungtransporten.

- Prioriteringen er en enklere reisehverdag, mer for pengene, effektiv bruk av ny teknologi, og bidrag til å oppfylle landets klima- og miljømål i tillegg til nullvisjon, sa Askeland.
 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår