<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggefakta NO

Nybygg – Tilbygg – Rehabilitering

Grunnlaget for denne rapporten er tatt ut i starten av mars 2020 og er en av de første rapportene som viser Byggfakta databasen med ny geografisk inndeling. Som det går frem av oversiktene er den største kategorien alltid nybygg. Inneværende år og kommende år er alltid det den største kategorien og i de fleste sammenhenger er Viken klart største byggefylke foran Oslo.

nybygg-tilbygg-rehab

 

Fyll ut og få rapporten tilsendt gratis