Ny 4-årig avtale for Enova

 
Ny 4-årig avtale for EnovaBildet: Strategidirektør Tonje Foss og Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova har inngått en ny styringsavtale med sin eier, Klima- og miljødepartementet.
Klima- og miljødepartementet har inngått en ny 4-årig avtale med statsforetaket Enova. Avtalen trer i kraft ved årsskiftet og gjelder for perioden 2021–2024.

Avtalen legger føringer for hvilke hovedmål Enova skal prioritere i forvaltningen av midlene i Klima- og energifondet.

Klima- og miljødepartementet peker i avtalen på to områder som de ønsker at Enova skal konsentrere innsatsen mot: reduserte klimagassutslipp i ikke-kvotepliktig sektor og utvikling av ny klimateknologi. Enova skal fortsatt være et viktig virkemiddel i arbeidet med å nå Norges klimaforpliktelser og omstillingen til lavutslippssamfunnet.

– Vi er glade for den tilliten som vises oss gjennom ny avtale. Norge og resten av verden står overfor store klimautfordringer i tiårene som kommer og vi er beredt på å svare opp det ansvaret som den nye avtalen gir oss, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad, i en pressemelding.

Avtalen åpner for at Enova som tidligere kan støtte aktivitet i alle sektorer. Enova gis videre stor faglig frihet til å utvikle virkemidler og tildele støtte til enkeltprosjekter som styrker Norges omlegging til lavutslippssamfunnet. Enovas aktivitet skal rettes inn mot de delene av innovasjonskjeden som går på senfase teknologiutvikling og tidlig markedsintroduksjon.

– De samtalene vi har hatt med vårt eierdepartement rundt avtalen, har vært preget av gjensidig tillit og god dialog. Vi vil nå bruke tiden fram mot jul og ukene på nyåret til å se nærmere på hvordan vi skal sette avtalen ut i livet, sier strategidirektør Tonje Foss.

Et eget punkt rundt avtalefestede aktiviteter fokuserer på utvikling av drivstoffinfrastruktur for utslippsfri transport, støtte til forbrukere og husholdninger samt støtte til næringstransport, Nullutslippsfondet .

– Enova arbeider for at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Det betyr at utslippene skal ned mot null samtidig som vi skal legge til rette for at det skapes nye og bærekraftige verdier. Skal vi lykkes med det, må vi prioritere å støtte de virkelig innovative prosjektene som kan bringe de nødvendige klimateknologiene ut i markedet og ut i verden, sier Nils Kristian Nakstad.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår